Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEF-tunnus.

Itä-Suomen yliopiston varainhankintakampanjaan 100 000 euron lahjoitus Teknologiateollisuus ry:ltä

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa Itä-Suomen yliopistolle 100 000 euroa käynnissä olevaan valtion vastinrahakampanjaan.

– Olemme halunneet kannustaa yliopistoja vastaamaan teknologia-alan osaajatarpeisiin sekä vahvistamaan tutkimusta ja yritysyhteistyötä. Tämä on huomioitu lahjoituksen kriteereissä. Muita kriteereitä ovat olleet tekniikan ja ICT:n aloilta valmistuneiden työllisyyden kehittyminen sekä naisten osuuden sekä kansainvälisten opiskelijoiden määrän kehittyminen näillä aloilla, kertoo korkeakoulupolitiikan asiantuntija Touko Apajalahti.

Lisäksi rahoituksessa on huomioitu, miten korkeakoulujen välisenä yhteistyönä toteutettu tekniikan ja ICT:n alan koulutus on viime vuosina kehittynyt.

Itä-Suomen yliopistolla lahjoitus kohdennetaan luonnontieteelliselle koulutusalalle. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Kari Lehtinen kiittää teknologiateollisuutta arvokkaasta panostuksesta.

– Luonnontieteelliselle koulutusalalle kohdennettuna lahjoitus vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta ja osaltaan tukee yliopistossa käynnistyvän teknis-luonnontieteellisen koulutusalan yhteistyöverkoston rakentamista, kertoo Lehtinen.

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yhteensä neljä miljoonaa euroa yliopistoille, joilla on tekniikan alan koulutusvastuu. Lahjoituksellaan se osallistuu yliopistojen varainhankintakampanjaan, jonka perusteella valtio pääomittaa yliopistoja 67 miljoonalla eurolla.

Lahjoituksen saavat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun, Turun, Tampereen, Vaasan ja Jyväskylän yliopistot sekä Åbo Akademi.

Vastinrahakampanjassa jokainen euro kertautuu 2,5 euroon.

Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahoituksella, joka jaetaan yliopistojen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Itä-Suomen yliopiston valtion vastinrahaan oikeuttava varainhankintakampanja Tee tietoinen valinta on käynnissä ja keräysaika kestää 30.6.2022 saakka. Kampanjan aikana jokainen kerätty euro voi tuottaa vastinrahaa yliopistolle jopa 2,5 euroa.

Itä-Suomen yliopistoa voi tukea yksityishenkilönä tai yrityksenä/yhteisönä. Lisätietoja kampanjasta ja ohjeet lahjoittamiseen löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta uef.fi/lahjoita.

Lisätiedot:

Teknologiateollisuus ry:
Varatoimitusjohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884, twitter: @MinnaHelle

Asiantuntija Touko Apajalahti (korkeakoulupolitiikka), puh. 040 160 5006, twitter: @ToukoApajalahti

Itä-Suomen yliopisto:
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Kari Lehtinen, puh. 040 8677844, kari.lehtinen(at)uef.fi