Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat laajasti mukana asiakasturvallisuuden tietokirjassa

  • Terveys ja hyvinvointi
  • Talous ja yhteiskunta

Uusi tietoteos Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla esittelee asiakasturvallisuutta edistäviä käytäntöjä sekä asiakasturvallisuuden käsitettä ja toteuttamista ammattilaisten ja organisaatioiden näkökulmasta sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamuksen julkaisema teos on ilmestynyt maaliskuussa.

Kirjan ovat toimittaneet tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen asiantuntija, FT Taina Kurki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yliopistonlehtori, FT Virpi Jylhä ja sosiaalityön yliopistonlehtori, YTT Taru Kekoni Itä-Suomen yliopistosta. Kirjan kirjoittamiseen on osallistunut laaja joukko sosiaalityön, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon, sosiaalihallintotieteen ja oikeustieteiden tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta.

Kirjassa paneudutaan asiakasturvallisuuden käsitteeseen, arvopohjaan ja käytäntöön asiakastyössä. Teos kuvaa esimerkiksi lastensuojelun, päihdepalveluiden sekä vankeinhoidon asiakasturvallisuutta edistäviä käytäntöjä. Monitieteinen lähestymistapa avaa uusia näkökulmia alan asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille.

Asiakkaiden turvallisuus on varmistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen yhteydessä. Organisaatioiden toimintatavat ja inhimilliset virheet voivat kuitenkin vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lisäksi puutteellisen tiedonkulun, heikon työn hallinnan tai riittämättömän yhteistyön vuoksi asiakkaiden yksilölliset tuen tarpeet ja elämäntilanteet voivat jäädä huomiotta.

Potilasturvallisuutta laajemman asiakasturvallisuuden kenttä määritellään palveluiden järjestämiseksi, tuottamiseksi ja toteuttamiseksi siten, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun oman etunsa mukaisella tavalla. Palvelusta aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa, ja hänen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuutensa ei vaarannu.

Turvallisuuden takaamiseksi alan ammattilaisten ja organisaatioiden on huolehdittava palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta sekä asianmukaisesta toteuttamisesta, mikä edellyttää turvallisuuskysymysten huomioimista asiakastyön lisäksi johtamisessa, työn valvonnassa ja tiedonhallinnassa. Palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa on kuunneltava myös asiakkaan näkemyksiä.

Tiedotteen lähde on Gaudeamus. Lisätietoja kirjan sisällöstä ja kirjoittajaesittelyt Gaudeamuksen verkkosivuilla.