Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien dekaaneiksi 15 hakijaa

Itä-Suomen yliopiston neljän tiedekunnan dekaanien tehtäviin tuli kaikkiaan viisitoista hakemusta määräaikaan 26.2.2021 mennessä.

Filosofisen tiedekunnan dekaanin tehtävään oli kaksi hakijaa: dosentti, PhD Juha Mäkinen ja tiedekunnan nykyinen dekaani, kasvatustieteen professori, KT Janne Pietarinen.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään hakemuksensa jättivät tietojenkäsittelytieteen professori, tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, FT Markku Hauta-Kasari, ekotoksikologian professori, FT Jussi Kukkonen, ilmakehän fysiikan ja kemian professori, sovelletun fysiikan laitoksen johtaja, TkT Kari Lehtinen, kasvifysiologian ja bioteknologian professori, varadekaani, FT Elina Oksanen, ryhmäpäällikkö, johtava tutkija, MMT Lauri Sikanen, materiaalikemian professori, kemian laitoksen johtaja, FT Mika Suvanto, professori (laskennallinen älykkyys), TkT Pekka Toivanen sekä metsätietojärjestelmien professori, MMT Timo Tokola.

Terveystieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään hakee tiedekunnan nykyinen dekaani, kliinisen ravitsemustieteen professori, LKT Jussi Pihlajamäki.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään hakevat johtamisen professori, KTT Pia Heilmann, tiedekunnan nykyinen dekaani, sosiaalityön professori, YTT Sari Rissanen, osaston johtaja, PhD Fabricio Piurcosky sekä tuotantojohtaja, PhD Samira Zarghami Khosravi.

Dekaanit valitaan neljän vuoden toimikaudeksi 1.1.2022 alkaen. Yliopiston hallitus valitsee dekaanit rehtorin esityksestä. Esitystä valmistellessaan rehtori kuulee tiedekuntaneuvostoja.

Dekaanit johtavat tiedekuntansa toimintaa sekä vastaavat tiedekuntansa tutkimuksesta ja koulutuksesta yliopiston strategian mukaisesti. Tiedekuntien dekaanit ovat yliopiston johtoryhmän jäseniä.

Lisätietoja:

Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto, jukka.monkkonen@uef.fi, puh. 040 728 8057