Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopiston tekoja opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnin parantamiseksi

Koronaviruspandemia on vaikuttanut yliopisto-opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opinnoissa jaksamisen tueksi Itä-Suomen yliopisto on yhteydessä kaikkiin tutkinto-opiskelijoihinsa ja pyrkii aktiivisesti tukemaan avun tarvitsijoita. Opettajille tarjotaan tukea opetuksen järjestelyihin.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella lähes puolet heistä kokee kohonnutta kuormittumista ja yli kolmasosa tuntee jäävänsä vaille vertaistukea. Lisäksi liki puolet kokee itsensä ulkopuoliseksi. Tiedot ilmenevät kasvatustieteen professori Markku Niemivirran tutkimusryhmän seurantatutkimuksesta.

– Kun pandemia ja poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat, on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä katkaisemaan opiskelijoiden hyvinvoinnissa näkyvä huono kehityssuunta. Olemme Itä-Suomen yliopistossa määrätietoisesti ja yhdessä ylioppilaskunnan kanssa ryhtyneet konkreettisiin tekoihin opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnin parantamiseksi, akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo.

Määtän mukaan yliopisto rakentaa vielä kevään aikana ”kaikki opiskelijat tavoitetaan” -toimintamallin, palkkaa kolmannen opintopsykologin, käynnistää väitöskirjatutkijoiden vertaismentoritoiminnan, tukee ylioppilaskunnan aktiivinen arki ja liikuntaneuvonta -toimintaa sekä valmistelee syksyksi opettajien tueksi opetusavustajajärjestelmän.

– Kontaktoimme kevään ja kesän 2021 aikana kaikki tutkinto-opiskelijamme. Yhteydenottojen kautta kartoitamme mahdollista tuen tarvetta. Yhteydenotot toteutetaan tekstiviestein, sähköpostitse tai verkkovälitteisesti. Tavoitteena on saada henkilökohtainen keskusteluyhteys opiskelijoihin, löytää apua tarvitsevat ja ohjata heitä matalalla kynnyksellä tukipalvelujen piiriin, opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen kertoo.

”Kaikki opiskelijat tavoitetaan” -toimintamallin toteuttamiseksi yliopisto palkkaa hyvinvointikoordinaattoreita, joita tullaan hakemaan muun muassa ohjauksen, psykologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, terveyden edistämisen, hoitotieteen ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijoista. Tehtävät tullaan avaamaan yliopiston opiskelijoiden haettavaksi.

– Panostamme opettajien hyvinvointiin ja tuemme heidän työtään rekrytoimalla syksyksi nelisenkymmentä opetusavustajaa kaikille laitoksille ja osastoille. Tavoitteena on tukea opettajia opetuksen järjestelyissä, esimerkiksi digivälineiden käytössä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin sekä vuosina 2020 ja 2021 aloittaneiden maisteriopintoihin valittujen opiskelijoita ryhmäytetään, tällä pyritään vahvistamaan omaan oppiaineeseen ja laitokseen sekä koko yliopistoon sitoutumista, Määttä kertoo

Määtän mukaan opetusavustajien tehtävät tulevat opiskelijoiden haettavaksi kevään aikana. Itä-Suomen yliopisto on käynnistänyt myös kaksivuotisen Sillat-hankkeen opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi. Hankkeessa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia, kiinnittymistä ja osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden neuvontapalveluja digitalisoidaan ja hyvinvointia tuetaan vertaistoiminnan ja muiden tukitoimien ja aktiviteettien avulla.  

Lisätietoa Sillat-hankkeesta: Sillat -hanke opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi - UEF Kamu

Lisätietoja:

Tapio Määttä, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto, tapio.maatta@uef.fi puh. 029 4455198

Miia Turtiainen, opintopalveluiden johtaja, Itä-Suomen yliopisto, miia.turtiainen@uef.fi puh. 029 4455159

Professori Markku Niemivirta, Itä-Suomen yliopisto, markku.niemivirta@uef.fi, tel. +358 50 518 9827