Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Itä-Suomen yliopiston strategia 2030 rakentaa kestävää tulevaisuutta

Itä-Suomen yliopisto rakentaa uudella strategiallaan vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. Lähtökohtana strategiassa vuosille 2021–2030 ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin haetaan ratkaisuja yliopiston profiilialueilla tieteidenvälisen tutkimuksen ja monialaisen koulutuksen avulla. Jatkuvasti päivittyvillä strategisilla ohjelmilla edistetään tieteeseen perustuvaa ymmärrystä, ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista sekä osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoa.

Yliopiston hallitus hyväksyi strategian UEF 2030 – Tiedosta kestävä tulevaisuus kokouksessaan 11. joulukuuta. Seuraavaksi strategia saa visuaalisen muodon, minkä jälkeen se julkaistaan verkossa.

Strategian mukaan Itä-Suomen yliopiston korkeatasoinen tutkimus ja koulutus rakentavat globaalia tulevaisuutta ja vahvistavat Itä-Suomen elinvoimaa. Yliopisto vahvistaa sivistystä saattamalla tutkittua tietoa käytettäväksi kaikkien hyväksi.

Strategiassa määritellyt yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen profiilialueet ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat, Moninaistuva oppiminen ja vuorovaikutus sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Strategiaa toteutetaan jatkuvasti päivittyvien ohjelmakokonaisuuksien kautta. Ohjelmilla edistetään korkeatasoista tieteidenvälistä tutkimusta, avointa tiedettä, tiedeviestintää ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Ohjelmatyön keskiössä ovat myös opiskelijakeskeiset ja verkostoituneet oppimisympäristöt, jatkuva oppiminen ja koulutuksen kansainvälisyys. Yliopistoyhteisön hyvinvointiin ja palveluiden sujuvuuteen panostetaan yhteisöllisyyteen, uudistuvaan osaamiseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen perustuvilla toimenpiteillä.

Yliopiston henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät ovat osallistuneet strategiatyöhön monin tavoin. Yliopistoyhteisö pääsee kommentoimaan strategisten ohjelmien tavoitteita alkuvuodesta 2020.

Yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 11. joulukuuta yliopiston vuoden 2020 talousarvion. Ensi vuoden talousarvio on 2,4 milj. euroa ylijäämäinen ja sen avulla pystytään turvaamaan ja myös kasvattamaan tiedekuntien toiminnan resursseja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yliopistolain mukainen valtionrahoitus kasvaa 7,8 milj. euroa vuodesta 2019. Tiedekuntien täydentävän rahoituksen tavoite on 73 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,5 milj. euroa. Ensi vuoden investointien arvioitu taso on 10,4 milj. euroa, josta täydentävän rahoituksen osuudeksi on arvioitu 4,1 milj. euroa.

Tiedekuntien strategista rekrytointia tuetaan ensi vuonna perusrahoituksella 1,3 milj. eurolla. Lisäksi strategisiin rekrytointeihin kohdennetaan 1,3 milj. euroa yliopiston lahjoitusvaroja. Pidemmän aikavälin strateginen henkilöstösuunnitteluun perustuva ennakoiva ja aktiivinen rekrytointi mahdollistaa rehtori Jukka Mönkkösen mukaan yliopiston toiminnan laadukkaan kehittämisen.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001