Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Itä-Suomen yliopiston kielilinjaukset

Asiantuntijatyö on korosteisen kielellistynyttä, usein monikielistä ja monikulttuurista.  Yliopiston strategian tavoitteet integroivat kielet ja viestinnän osaksi yliopiston tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja siten myös yliopistoyhteisön jäsenten ydinosaamista. 

— Kielilinjaukset kytkeytyvät yliopiston strategisiin tavoitteisiin ja koskettavat yliopiston kaikkea toimintaa, Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki sanoo.

—Yliopisto pyrkii olemaan tiedeviestinnän edelläkävijä, toimimaan avoimessa vuorovaikutuksessa ja saamaan aikaan osaamista, jolla valmistuvat opiskelijat pystyvät toimimaan muuttuvassa ja kansainvälisessä työelämässä.

—Jo nyt hyvät kieli- ja viestintätaidot ovat tehtävästä riippumatta tärkeitä ja tulevaisuuden työelämässä vuorovaikutusosaaminen korostuu entisestään ja monikielisille asiantuntijoille on kasvava tarve.  

Kielilinjauksilla tuetaan käytännössä yliopistoyhteisön jäsenten ja yksiköiden sekä eri tieteenalojen suunnitelmallisia kieli- ja viestintävalintoja, jotka edistävät yliopiston strategian toteutumista. Tavoitteena on lisäksi kannustaa eri kielten joustavaan ja aktiiviseen käyttöön yliopiston viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Monikielisyys tukee yliopistoyhteisön jäsenten yhdenvertaisuutta ja vahvistaa diversiteettiä ja monikulttuurisuutta. Kielilinjauksillaan yliopisto edistää osaltaan yhteiskunnan kielivarannon monipuolistamista.

Itä-Suomen yliopiston keskeinen opetus-, tutkimus- ja hallintokieli on suomen ohella englanti. Yliopiston profiilialueiden sekä tutkimus- ja opetusyhteistyön näkökulmista myös venäjä on strategisesti merkittävä kieli.

Lisätietoja:  Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki, lauri.tolkki (a) uef.fi,p. 050 308 17 99