Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Itä-Suomen yliopiston ja yritysten yhteishankkeet kehittävät kartiokeilakuvantamista ja silmäsairauksien lääkehoitoa Vaikuttavuussäätiön rahoituksella

Vaikuttavuussäätiö myönsi 2,1 miljoonan euron tuen kymmenelle yliopistojen ja yritysten yhteiselle tutkimushankkeelle.

Vaikuttavuussäätiö on myöntänyt yli kaksi miljoonaa euroa tukea kymmenelle yliopistojen ja yritysten yhteiselle tutkimushankkeelle. Itä-Suomen yliopisto sai kaksi rahoitusta yhteistutkimukseen yritysten kanssa.

Deep learning-based image reconstruction for low-dose cone beam computed tomography -hankkeessa kartiokeilakuvantamisen kehittäminen tähtää parempaan diagnostiikkaan ja kuvantamisen innovaatioihin. Itä-Suomen yliopiston yrityskumppani tutkimushankkeessa on Planmeca Oy ja myönnetty rahoitus 170463 euroa.

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) eli kartiokeilakuvantaminen on kasvojen alueen, erityisesti hampaiston ja leuan tutkimuksiin, kehitetty röntgentutkimusmenetelmä. Itä-Suomen yliopiston ja Planmecan yhteistyöhankkeessa hyödynnetään modernia inversiomatematiikkaa ja syväoppimista kartiokeilatietokonetomografian teknologian kehitykseen. Projekti parantaa kartiokeilakuvauksen tarkkuutta ja siinä kehitettävät matemaattiset menetelmät ovat sovellettavissa myös muihin kuvantamismenetelmiin, kuten magneettikuvantamiseen tai PET-kuvantamiseen. Kartiokeilakuvantamisen kehittyminen johtaa paitsi uusiin kaupallisiin kuvantamisen innovaatioihin myös lääketieteellisen diagnostiikan paranemiseen. Potilaalle tämä näyttäytyy esimerkiksi vähäisempänä säteilyrasituksena, nopeampana kuvauksena ja uusina kuvantamismahdollisuuksina.

– Olemme tehneet inversio-ongelmien huippuyksikössä pitkäjänteisesti tomografian matemaattiseen mallinnukseen ja laskentamenetelmiin liittyvää perustutkimusta. Vaikuttavuussäätiön rahoitus on erinomainen mahdollisuus viedä tätä perustutkimuksessa syntynyttä tietoa kohti käytännön sovelluksia yhdessä teollisuuskumppanin kanssa, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, professori Ville Kolehmainen teknillisen fysiikan laitokselta.

Platform for targeted drug delivery to the ocular tissues -tutkimushanke kehittää tehokkaampaa lääkehoitoa silmäsairauksiin. Itä-Suomen yliopiston yrityskumppani tutkimuksessa on Bayer ja myönnetty rahoitus 174398 euroa.

Silmäsairauksilla on suuri vaikutus niitä sairastavien ihmisten elämään ja niiden hoito on taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Useimpiin silmäsairauksiin ei ole olemassa tehokkaita lääkehoitoja. Lääkkeiden kehittämisen haasteena on se, että lääkkeet kulkeutuvat huonosti silmän verkkokalvolle. Itä-Suomen yliopiston ja Bayerin yhteishankkeessa pyritään korjaamaan tilanne ja luomaan uudenlainen kohdennuksen mahdollistava teknologia. Hanke perustuu silmän kudoksiin hakeutuvien yhdisteiden käyttöön ja nanoteknologiaan. Lääkeaine laitetaan nanohiukkasen sisään, ja nanohiukkasten pintaan sidotut kohdentaja-aineet ohjaavat lääkkeen verkkokalvon soluihin. Teknologia helpottaa tehokkaiden ja turvallisten silmälääkkeiden kehittämistä silmätautien tarpeisiin, etenkin verkkokalvoa rappeuttavissa taudeissa. Siitä hyötyvät ensi kädessä terveydenhuolto, lääketeollisuus ja silmätaudeista kärsivät potilaat.

– Lääkkeen kohdennukseen silmän verkkokalvolle ei ole vielä olemassa teknologiaa, ja tässä hankkeessa sitä kehitetään, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, biofarmasian professori Arto Urtti farmasian laitokselta.

Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Postdoc -rahoituksessa etsittiin nyt neljäntenä vuotena peräkkäin huippututkimushankkeita, jotka tähtäävät sekä akateemiseen että kaupalliseen vaikuttavuuteen yhdessä yritysten kanssa. Säätiö on rahoittanut vuodesta 2019 lähtien yhteensä 46 vastaavaa hanketta noin yhdeksällä miljoonalla eurolla. Rahoitus on suunnattu suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille sekä tutkimuslaitoksille kannustamaan yhteistyöhön Suomen yrityskentän kanssa. Säätiön tavoitteena on rahoituksen avulla tuoda akateeminen huippuosaaminen ja yritysten voimavarat yhteen.

Vaikuttavuussäätiön kehittämä uudenlainen rahoitusmalli mahdollistaa sen, että akateeminen tutkimustiimi ja yritykset lähtevät aidosti tekemään tutkimuksesta kumpuavaa yhteistyötä. Tandem Industry Academia Postdoc -rahoituksessa yliopistoa tai tutkimuslaitosta edustava tutkija tekee yhden vuoden hankkeeseen liittyvää tutkimustyötä akateemisessa organisaatiossa ja toisen vuoden tiiviimmässä yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa.

Valtio perusti Vaikuttavuussäätiön vuonna 2019 lisäämään suomalaisen akateemisen koulutuksen ja huippututkimuksen yhteyksiä elinkeinoelämään.

Tiedotteen lähde: Vaikuttavuussäätiö.

Lisätietoja

Lauri Oksanen, Vaikuttavuussäätiön hallituksen puheenjohtaja, lauri.oksanen@vaikuttavuussaatio.fi, p. 050 584 2143

Petro Poutanen, Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtaja, petro.poutanen@vaikuttavuussaatio.fi, p. 040 767 1631