Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoitaan ansiokkaista väitöstutkimuksista

Vuoden nuorten tutkijoiden palkinnot saivat Pauliina Lukinmaa, Atte Eskelinen, Juan Miguel Valverde Martínez ja Rosemary Mwanza.

Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoitaan tunnustuksena erinomaisista väitöstutkimuksista Nuorten tutkijoiden illassa tiistaina 14.3.2023.

Vuoden nuorten tutkijoiden palkinnot saivat filosofian tohtori Pauliina Lukinmaa, filosofian tohtori Atte Eskelinen, filosofian tohtori Juan Miguel Valverde Martínez ja oikeustieteiden tohtori Rosemary Mwanza. Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Tapio Määttä valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan väitöskirjojen ohjaajien esitysten perusteella.

Nuorten tutkijoiden ilta on yliopiston vuosittainen tilaisuus, joka keskittyy nuorten tutkijoiden työhön ja akateemisen urakehityksen mahdollisuuksiin. Tällä kertaa illan aikana kuultiin muun muassa yliopiston vaikuttavuusjohtajan Minna Hendolinin puheenvuoro oman tutkijauransa alkutaipaleen avainhetkistä.

Tallenne Nuorten tutkijoiden illasta tulee nähtäväksi yliopiston Vimeo-kanavalle.

Tutkittua tietoa LHBTIQ+-​aktivistiliikkeestä Venäjällä

Filosofisessa tiedekunnassa Vuoden nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Pauliina Lukinmaa. Hänen ajankohtainen väitöstutkimuksensa käsitteli LHBTIQ+-​aktivistiliikettä Venäjällä.

Tutkimus lisäsi ymmärrystä nyky-Venäjästä ja sen ahtaalla olevasta kansalaisyhteiskunnasta, transnationaaleista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen verkostoista sekä aktivismin erilaisista hienovaraisista muodoista, jotka helposti jäävät näkyvämpien ja länsikeskeisesti ymmärrettyjen aktivismin muotojen varjoon.

Lukinmaa osoitti tutkimuksessaan kykyä tutkittavia kunnioittavaan ja oivaltavaan etnografiseen analyysiin. Tutkimus pohjautui laajalle havainnointi- ja haastatteluaineistolle. Väitöstutkimus sai kiittävää palautetta muun muassa siitä, että se tarjoaa tiheän ja eloisan kuvauksen aktivistien rihmastomaisista verkostoista. Lisäksi tutkimuskysymykset olivat hyvin asetettuja, ja teoreettinen keskustelu yhdisti länsimaista ja venäläistä keskustelua.

Lukinmaa pohti työssään ansiokkaasti myös tutkijan asemoitumista suhteessa tutkimuskenttään sekä eettisiä kysymyksiä.

Uraauurtava tutkimus tuotti nivelrikkomallin

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Vuoden nuoren tutkijan palkinto myönnettiin filosofian tohtori Atte Eskeliselle. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli nivelrikkoa ja sen taustalla vaikuttavia biomekaanisia ja tulehduksellisia mekanismeja.

Laskennallista ja kokeellista tutkimusta yhdistelevässä väitöstyössä kehitettiin laskennallinen niveltasolle laajennettu nivelrikkomalli. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ratkaisuja nivelrikkopotilaiden ja terveydenhuollon tueksi. Tutkimus on tehty pääosin kansainvälisessä yhteistyössä muun muassa Massachusettsin teknillisen yliopiston (MIT) kanssa.

Tutkimuksen tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta merkittävyydestä kertoo Eskelisen saama biomekaniikan konferenssin Young Investigator Award -ehdokkuus vuonna 2019 sekä ortopedian alan Excellence Award in Basic Science -palkinto vuonna 2022.

Arvokasta tietoa lääkkeiden vaikutuksen mittaamisen tueksi

Terveystieteiden tiedekunnan Vuoden nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Juan Miguel Valverde Martínez. Hän kehitti väitöstutkimuksessaan syväoppimiseen perustuvia prekliinisten magneettikuvien segmentaatiomenetelmiä.

Tutkimus on hyvin arvokas muun muassa prekliinisen vaiheen lääkekehitykselle, koska se mahdollistaa lääkkeiden vaikutuksen aiempaa tarkemman, nopeamman ja kustannustehokkaamman mittaamisen. Tutkimus onkin yksi ensimmäisiä, jossa syväoppimista sovelletaan kehitettyihin menetelmiin tällä tavoin.

Osoituksena sitoutumisestaan avoimeen tieteeseen Valverde Matínez on julkaissut kaikkien kehittämiensä menetelmien lähdekoodin avoimen lähdekoodin lisenssillä. Valverde Martínez sai monitieteisen väitöstutkimuksensa valmiiksi vain neljässä vuodessa.

Tieteidenvälinen näkökulma ympäristöoikeuteen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Vuoden nuoren tutkijan palkinnon sai oikeustieteiden tohtori Rosemary Mwanza. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee tapoja, joilla oikeus terveelliseen ympäristöön voisi toimia sääntelykeinona vastata yritysten aiheuttamiin vakaviin ympäristöhaittoihin.

Tutkimus on tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä useista syistä. Se tarjoaa kattavan ja monitahoisen käsityksen niistä esteistä, joita oikeuden terveelliseen ympäristöön täytäntöönpano sisältää. Tutkimus ehdottaa uusia käsitteitä, jotka voivat ohjata ajattelua siitä, kuinka oikeutta puhtaaseen ja terveellisen ympäristöön voitaisiin edistää ja toteuttaa tehokkaasti ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi yritysten aiheuttamilta ympäristöhaitoilta.

Tutkimusta on luonnehdittu poikkeukselliseksi ja edelläkävijäksi, joka kaataa aitoja ympäristön ja ihmisoikeuksien rajapinnoilla ja lisää merkittävällä tavalla ymmärrystämme alasta. Rosemary Mwanzan väitöstutkimus osoittaa myös hänen kykynsä soveltaa tieteidenvälistä lähestymistapaa, sillä hän lähestyy aihetta niin yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen, ympäristöoikeudenmukaisuuden, kriittisen oikeustutkimuksen ja politiikan tutkimuksen kuin sosiologian näkökulmista.