Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Itä-Suomen yliopisto mukana uudessa hydrologisessa TKI-kumppanuusverkostossa

  • Ympäristö ja luonnonvarat
  • Yliopistoyhteisö

Itä-Suomen yliopisto on mukana hydrologisessa TKI-kumppanuusverkostossa (HYDRO-RDI-Network), jolle Suomen Akatemia myönsi yhteensä yli 1,1 miljoonan euron rahoituksen. Itä-Suomen yliopiston osuus rahoituksesta on 212 921 euroa. Konsortiota johtaa maantieteen professori Petteri Alho Turun yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta siinä on mukana yliopistonlehtori Eliisa Lotsari.

Turun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston sekä Oulun yliopiston yhteisen hankkeen päämääränä on parantaa ja soveltaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnuslähestymistapoja, joita on jo kehitetty edellisissä tieteellisissä tutkimushankkeissa yhdessä yrityspartnereiden kanssa.
Itä-Suomen yliopistossa keskitytään erityisesti jokien ja valuma-alueiden talviaikaiseen hydro- ja morfodynamiikkaan.

– Tarkastelemme jokijään kehitystä ja sitä, millaista on jääpeitteisen ajan materiaalikuljetus sekä morfodynamiikka pohjoisissa jokijärjestelmissä. Tämä ei ole ollut aiemmin mahdollista, koska käytössä ei ole ollut riittäviä menetelmiä tämän tutkimiseen, Elisa Lotsari kertoo.

Verkoston yrityspartnerit edustavat monia osa-aloja vesisektorilta, kaukokartoituksesta ja geoinformatiikasta. Kumppaneiksi valitut yritykset ovat jo entuudestaan tehneet yhteistyötä yksittäisten tutkimusinstituuttien ja yliopistojen kanssa, mutta nyt perustettu HYDRO-RDI-Network on täysin uusi konsortio, jossa toimii yhteistyössä kolme yliopistoa, kaksi tutkimusinstituuttia ja 15 yritystä.

Rahoituspäätökset Suomen Akatemian sivuilla

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Eliisa Lotsari, puh. 050 575 8297, eliisa.lotsari(at)uef.fi