Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Itä-Suomen yliopisto laajentaa oikeuspsykologian opetusta – asiantuntijoiden tarve kasvanut

Itä-Suomen yliopistossa on voinut jo pitkään opiskella oikeuspsykologian perusteita (30 opintopistettä). Kokonaisuus on ollut tarjolla sekä perustutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston kautta psykologian ja oikeudellisen alan ammattilaisille. Opiskelijat ovat kuitenkin jo vuosien ajan toivoneet mahdollisuutta aineopintojen suorittamiseen.

– Tämä toive toteutuu viimeinkin ensi syksynä, jolloin perusopintojen lisäksi tarjoamme ensi kertaa oikeuspsykologian aineopintoja 30 opintopisteen verran, kertoo opintosihteeri Birgitta Puustinen.

Vuonna 2016 toteutettu kyselytutkimus psykologeille osoitti, että alan asiantuntijuuden tarve ja kysyntä oikeudellisessa kontekstissa on kasvanut: lähes joka toinen psykologi oli kirjoittanut lausunnon oikeudenkäyntiä varten tai toiminut työhönsä liittyen todistajana oikeudessa.

– Koulutusta aiheesta pidetään tärkeänä, sillä usein psykologin lausunnon painoarvo on merkittävä. Myös oikeustieteilijät ovat nähneet oikeuspsykologisen koulutuksen tärkeänä ja hyödyllisenä. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että oikeuspsykologisen osaamisen puuttuminen voi merkitä oikeudenmukaisen päätöksenteon vaarantumista esimerkiksi silminnäkijätunnistamisen ollessa keskeisessä roolissa, lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten arvioinnissa tai ylipäätään todistajan kertomuksen arvioinnissa, kertoo psykologian yliopisto-opettaja Hanna Lahtinen.

Koulutusta näihin kysymyksiin on ollut tarjolla vähän: ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa voi sisällyttää tutkintoon näin laajan kokonaisuuden oikeuspsykologiaa.

Myös oikeustieteen laitoksella korostetaan työelämälähtöistä opetusta. Opintojen tulee antaa valmiudet soveltaa eri alojen tietämystä oikeudellisessa viitekehyksessä.

– Yhteistyössä psykologian oppiaineen kanssa toteutettavat oikeuspsykologian opinnot palvelevat mitä parhaiten tätä tavoitetta. Oikeuspsykologian opinnot monipuolistavat myös oikeustieteen puolella tehtävää tutkimusta ja profiloivat mainiosti laitoksen opetusta ja tutkimusta suhteessa muihin oikeustieteellisen alan laitoksiin, muotoilee rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.

Lahtisen mukaan psykologian opiskelijat ovat jo hyötyneet oikeuspsykologian perusopinnoista harjoitteluun hakeutuessaan sekä työelämässä. Heitä työskentelee oikeuspsykologian alalla eri puolilla Suomea. Myös oikeustieteistä valmistuneet ovat raportoineet hyötyneensä opintokokonaisuudesta hakiessaan työpaikkaa.

– Tulevilla aineopintojen kursseilla perehdytään muun muassa oikeuspsykologian historiaan, oikeuspsykologisen tiedon soveltamiseen rikos- ja riita-asioissa, psyykkisen haitan arviointiin, väkivallan uhan arviointiin, rikoksentekijöiden arviointiin, kuntoutukseen ja hoitoon sekä näytön arviointiin rikos- ja riita-asioissa.

Tolvanen muistuttaa, että on tärkeää oppia tuntemaan toisen tieteenalan lähtökohdat ja se, että oikeudellisiinkin ongelmiin on hyödyllistä etsiä ratkaisua usean tieteenalan yhteistyöllä.

Lisätietoja:

Hanna Lahtinen, yliopisto-opettaja, psykologia, hanna.lahtinen(at)uef.fi, p. 050 3428546

Matti Tolvanen, rikos- ja prosessioikeuden professori, matti.tolvanen(at)uef.fi, p. 050 550 8092

Birgitta Puustinen, opintosihteeri, psykologia, birgitta.puustinen(at)uef.fi, p. 050 550 3857