Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Ilmakuva moottoritien monitasoliittymästä.

Itä-Suomen yliopisto kumppanina kahdessa Akatemian rahoittamassa vihreän ja digitaalisen siirtymän tutkimushankkeessa

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kumppaneina kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, jotka edistävät vihreää siirtymää ja digitalisaatiota kehittämällä uusia ratkaisuja hiilineutraalisuuden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Akatemia julkisti rahoituspäätöksen 13.12.2022.

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston metsänhoitotieteen professorin Heli Peltolan tutkimusryhmä on partnerina Helsingin yliopiston johtamassa MULTIRISK-konsortiossa. Itä-Suomen yliopiston rahoitusosuus on 599478 euroa.

Kolmivuotisen MULTIRISK-tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa edistyneitä digitaalisia teknologioita sekä erilaisia riskienhallinnan ratkaisuja ja työkaluja, joilla voidaan hallita nykyistä paremmin eritoten kuusen kirjanpainajan ja kovien tuulten aiheuttamia metsätuhoriskejä. Hanke edistää tutkimukseen perustuvaa metsätuhoriskien hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillintää.

Oikeustieteiden laitoksen ympäristöoikeuden professorin Niko Soinisen ryhmä on puolestaan partnerina Helsingin yliopiston johtamassa Uudistuvat kaupungit -tutkimushankkeessa. Itä-Suomen yliopiston osuus rahoituksesta on 349983 euroa.

Hankkeessa perehdytään siihen, miten kaupunkien kehittämistä ja liikkumista voidaan edistää kohti hiilineutraaliutta ja ilmastokestävyyttä. Hanke yhdistää liikkuvuuden mallintamisen, osallistavan kartoituksen ja hallinnon tutkimuksen menetelmiä. Tavoitteena on muun muassa edesauttaa muutosta yksityisautoilusta kestävämpiin liikkumismuotoihin.

Rahoituspäätöksistä vastaavan Suomen Akatemian jaoston puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharjun mukaan on ollut hienoa nähdä hakemusten joukossa konsortioita, jotka tuovat innovatiivisesti yhteen monia vihreän ja digitaalisen kaksoissiirtymän kannalta relevantteja tutkimusaloja.

– Nyt tehdyt rahoituspäätökset tukevat monimuotoista tutkimusta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Päätöksentekijöitä ilahdutti se, että rahoitukseen päätyi myös nuoren tutkijasukupolven johtamia hankkeita sekä sellaisia lupaavia avauksia, jotka edistävät mahdollisesti uusien osaamiskeskittymien kehittymistä, summaa Myllyharju.

Tiedotteen lähde: Suomen Akatemia