Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen taluttaa polkupyörää.

Innovaatiotoiminta tarvitsee kansainvälisiä osaajia, mutta haluavatko he jäädä Suomeen?

Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Tero Montosen johtama tutkimuskonsortio on saanut 500 000 euron rahoituksen kansainvälisiä osaajia koskevaan tutkimukseen. Rahoitus myönnettiin Business Finlandin Innovaatiotutkimus -hausta. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Turun kauppakorkeakoulun kanssa.

– Suomalaisen innovaatiopolitiikan keskeinen kysymys on, miten voimme houkutella kansainvälisiä osaajia mukaan suomalaiseen työelämään, innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen – ja saada heidät jäämään tänne, Montonen toteaa.

Kansainvälisten osaajien tarve on tunnistettu yhä laajemmin suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla tieteellisen tiedon tuottamisesta kansalaisten hyvinvointiin.

– Kansainvälisistä osaajista puhutaan paljon myös suomalaisissa yliopistoissa. Meiltä puuttuu kuitenkin kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, millaisena kansainväliset osaajat kokevat elämisen ja työskentelyn Suomessa. Keskeinen kysymys on, vastaavatko nykyinen innovaatiopolitiikka ja käytännön toimenpiteet niihin haasteisiin, jotka kansainväliset osaajat kokevat itselleen tärkeiksi, sanoo Montonen.

High-skilled internationals: Bottom-up insights into policy innovation for work and entrepreneurship in Finland (HIWE) -hankkeessa tutkitaan kansainvälisten osaajien kokemuksia terveys-, lääke-, ICT- ja teknologiasektoreilla sekä kansainvälisen kaupan ja matkailun aloilla. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan kansainvälisiä osaajia tukevia organisaatioita ja laaditaan yhteenveto nykyisistä politiikkalinjauksista.

Hankkeen tutkijat kehittävät ja testaavat uudenlaista osallistavaa mallia innovaatiopolitiikan kehittämiseen. Yhteistoiminnallinen malli tuo yhteen kansainväliset osaajat ja keskeiset sidosryhmät. Tavoitteena on haastaa perinteistä hierarkkista päätöksentekoa yhteiskunnassa.  

– Tarvitsemme lisää tutkittua tietoa siitä, miten ruohonjuuritason näkökulmia painottava yhteistoiminta voi tukea innovaatiopolitiikan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vaikuttavuutta, toteaa Montonen.

HIWE-hankkeessa kehitettävä malli tukee kansainvälisten osaajien osallisuutta politiikkainnovaatioiden tuottamisessa. Hankkeessa syntyy yhteistoiminnallisesti kirjoitettuja politiikkasuosituksia ja tiekartta, jolla hankkeen tulokset voidaan siirtää politiikkatoimiin ja käytäntöön.

Lisätietoja:

Tero Montonen, Apulaisprofessori, UEF Kauppatieteiden laitos, tero.montonen(at)uef.fi, +358 40 3552074

HIWE-hanke

Avainsanat