Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Mongolia

Ilmastokestävää ruoantuotantoa ja metsävarojen käyttöä vahvistetaan Mongoliassa

Itä-Suomen yliopisto on mukana Euroopan Unionin, eurooppalaisen yliopistokonsortion (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) ja FAOn (The Food and Agriculture Organisation of the United Nations) yhteisessä STREAM-projektissa Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia.

  • Ympäristö ja luonnonvarat

STREAM-hankkeen päätavoitteena on lisätä mongolilaisten tutkimusorganisaatioiden, oppilaitosten, yritysten, tuottajien, toimintayhteisöjen, hallintoviranomaisten ja päättäjien osaamista, kykyä ja innovatiivista yhteistyötä (capacity building) ilmastokestävien agro-ekologisten ruoantuotantoketjujen kehittämisessä, sekä metsävarojen monimuotoisessa kestävässä käytössä.

Projektissa huomioidaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen läpileikkaavasti Mongolian maatalouden kehittämistyössä, joka pyrkii maatalouden tuottavuuden kasvuun, kestävyyteen ja arvoketjujen edistämiseen, sekä markkinointiin. Tavoitteena on myös metsävarojen kestävä käyttö ja monimuotoisuuden suojelu valituilla kohdealueilla Mongoliassa.

Eurooppalaisen yliopistokonsortion (GIZ) jäsenet ovat Mendel University, Technical University of Munich (Saksa, koordinaattori), Itä-Suomen yliopisto, Technical University Zvolen (Slovakia) Charles University Prague (Tšekki), University of Life Sciences (Tšekki), Transylvania University Brasov (Romania), the European University Foundation, Utah State University (USA), National University of Mongolia, Mongolian University of Life Sciences and the German-Mongolian Institute for Resources and Technology.

Itä-Suomen yliopisto tuo hankkeeseen monipuolista metsä- ja ympäristötieteen osaamista, jota tarvitaan kasvavan maataloustuotannon, laidunnuksen ja metsänkasvatuksen yhteensovittamisessa nopeasti muuttuvassa ilmastossa. Maastotyö tullaan tekemään intensiivisen tutkimuksen pilottikohteissa, jotka tulevat toimimaan myös koulutuksessa. Projektin päätoimipaikka Mongoliassa on Ulanbaatar.

Mongolia on pinta-alaltaan maailman 19. suurin, mutta yksi maailman harvaanasutuimmista maista 3.3 miljoonan asukkaineen. Mongolia koostuu hyvin erilaisista maantieteellisistä alueista ja monimuotoisista ekosysteemeistä. Kuivien arojen (steppien) osuus maa-alueesta on 70 prosenttia, ja ne ovat suurelta osin intensiivisen karjanlaidunnuksen ja paimentolaisuuden (semi-nomadien) käytössä. Kotieläintuotannon osuus on noin 90 prosenttia maataloustuotannosta. Metsien osuus on noin yhdeksän prosenttia pinta-alasta tarjoten metsätuotteita, kuten puutavaraa, puupohjaisia ​​polttoaineita ja elintarvikkeita maaseudun väestölle.

Mongolia kärsii nopeasti muuttuvasta ilmastosta. Ilmaston lämpeneminen, kuivuus ja säiden ääri-ilmiöt ovat pahimmat uhkatekijät maataloudelle ja metsänkasvatukselle, aiheuttaen muun muassa aavikoitumista. Maa on kuitenkin vahvasti sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, ja kansainvälinen yhteistoiminta on vahvaa.

Kolmivuotinen hanke käynnistyy toukokuussa, ja sen kokonaisrahoitus on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Professori Elina Oksanen, p. 050 433 1810, elina.oksanen (a) uef.fi

Lisätietoja STREAM-hankkeesta

Profiilikuva: Elina Oksanen

Elina Oksanen

Professori

Profiilikuva: Roseanna Avento

Roseanna Avento

Kehitysyhteistyön erityisasiantuntija