Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Elias Vänskä.

Hyvä tutkimusaihe kantaa pro gradusta väitöskirjaan 

Elias Vänskän pro gradu palkittiin marraskuussa jo kolmannen kerran tutkimuksellisista ansioistaan. Vänskän työ jatkuu väitöskirjatutkijana sovelletun fysiikan laitoksella.

  • Teksti Marianne Mustonen
  • Kuvat Raija Törrönen ja Aku Seppänen

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL palkitsi marraskuussa Elias Vänskän työn vuoden parhaana matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmana. Aikaisemmin Vänskä oli saanut työstään jo Ilmansuojeluyhdistyksen stipendin, sekä Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen Primus-maisterin palkinnon.

Vänskän työ Pääkomponenttianalyysiin perustuva mallin reduktio kaasupäästöjen Bayesilaisessa estimoinnissa oli laskennallisen fysiikan alalta. Tutkimusaihe löytyi kandivaiheen kesäharjoittelusta.

– Minua kiinnostivat ympäristöaiheiset projektit. Kesäharjoittelussa tehty kaasujen monitorointi osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että suunta oli selvä, hän kertoo.

– Tekniikka, jonka kehitin gradussa, mahdollistaa tutkimustyön myös jatkossa.

Vänskä etsi pro gradu -työssään uusia laskentamenetelmiä kaasulähteiden määrittämiseksi. Näihin liittyvissä mittauksissa ongelmana on, että tutkittavasta kaasulähteestä ei saada suoraan toivottua tietoa.

– Sen vuoksi oli tärkeää kehittää laskentamenetelmä, joka yhdistää kaasujen virtauksia kuvaavat kolmiulotteiset mallit lähteiden paikannukseen. Tämän avulla kaasulähteiden määrittäminen onnistuu luotettavammin kuin ennen, Vänskä sanoo.

– Kehitin tästä myös laskentaa varten niin sanotun redusoidun, tai kevennetyn mallin, jonka avulla lähdepaikannuksen vaatima laskenta-aika tippuu merkittävästi. Tämä on tärkeää, kun tähtäimessä on kasvihuonekaasujen pitkä- ja jatkuva-aikainen seuranta.

Elias Vänskä.
Kuvassa: Elias Vänskä valmistelee sääasemaa nurmipellolla tehtäviä kasvihuonekaasujen mittauksia varten.
Ilmakuva.
Kuvassa: Ilmakuvaan havainnollistettu lasertomografian mittausasetelma Luonnonvarakeskuksen Maaningan koepellolla.

Monimutkaiset mallit ovat isoja matriiseja, joissa virhe lähtee sitten etenemään.

Elias Vänskä

Väitöskirjatutkija

Kaavio.
Kuvassa: Laskentamenetelmä yhdistää kaasujen virtauksia kuvaavat kolmiulotteiset mallit lähteiden paikannukseen.