Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Digitaaliset työkalut apuna gradunteossa

  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Gradun tekemiseen liittyy monenlaisia tunteita. Alasta riippumatta opiskelijoita mietityttää usein mistä tarvittava tieto löytyy ja miten sitä käytetään oikein. Nyt vieraiden kielten oppiaine sekä tietojenkäsittelytiede ovat yhdistäneet voimansa ja laatineet opiskelijoille graduohjeistuksen mahdollista ahdistusta lievittämään.

– Tämä ohjeistus perustuu nimenomaan digitaalisiin ratkaisuihin, täydentää englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin dosentti, yliopistonlehtori Sirpa Salenius.

Humanistisen osaston oppimisympäristötyöryhmä (OTE) sai viime keväänä rahoituksen ”DigiIT Gradu – Digitaaliset interaktiiviset työvälineet gradun tueksi” -projektilleen. OTE-ryhmän jäsenten lisäksi mukana projektissa on ollut yliopistonlehtori Erkki Pesonen tietojenkäsittelytieteen laitoksen edustajana.

– Projektin tavoitteena on ollut digitaalisten oppimisvälineiden kehittäminen gradua kirjoittavien opiskelijoiden avuksi. Monet opiskelijat kokevat gradun niin haastavana, että valmistuminen viivästyy sen takia.

Projektissa on kehitetty gradun kirjoittamisen tueksi digitaalisia työkaluja, joita opiskelija voisi käyttää itsenäisesti ja joustavasti. Työkalut tukevat opiskelijan omatoimisuutta niin, ettei tutkielman eteneminen olisi aina riippuvainen siitä, onko ohjaaja tavoitettavissa.

– Nyt projektimme alkaa olla päätöksessä ja esittelemme prototyyppimme projektin päätösseminaarissa kuun lopulla.

Työkalut auttavat jäsentelyssä

Parhaat asiantuntijat graduahdistukselle ja tutkielman kirjoittamiseen liittyviin haasteisiin ovat tietenkin opiskelijat itse. Projektiin ilmoittautui mukaan sellaisia opiskelijoita, joilla itselläänkin on tutkielman tekeminen kesken tai aluillaan.

– Kyllä sanoisin jo tässä vaiheessa, että kokeilemistamme sovelluksista on ollut hyötyä omankin gradun teossa, tiivistää englannin kielen ja kulttuurin opiskelija Heidi Ropo.

Hänen opiskelukaverinsa Anna Karvonen vahvistaa ajatuksen.

– Olemme esimerkiksi testanneet Padlet-sovellusta oman tutkielman jäsentelyssä, ja siitä on ollut suuri apu. Ennen kaikki piti kirjoittaa Wordiin tai käsin vihkoihin, missä muistiinpanot olivat melko suloisessa sekamelskassa. Nyt Padletin avulla saan ajatukseni samaan paikkaan visuaalisesti erittäin hyvin jäsenneltynä. Se on auttanut myös aikatauluttamisessa.

– Hienoa on, että me opiskelijat olemme saaneet konkreettisesti työskennellä tässä projektissa tiimissä sekä tuottaa ihan oikeaa ja käyttökelpoista materiaalia yliopistolle, summaa venäjän kielen opiskelija Timo Jalovenko.

Englannin kielen ja kulttuurin opiskelija Jussi Huisman kertookin, että hän halusi lähteä projektiin mukaan kiinnostuksenkohteidensa takia. Sivuaineena hänellä on tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka.

Kommunikointiin ja keskusteluun opiskelijat ovat käyttäneet Teams-työkalua, jonka he ovat myös kokeneet hyödylliseksi.

Gradun teossa suurimpina haasteina opiskelijat pitävät alasta riippumatta aiheen valintaa, oikeanlaisen lähdemateriaalin löytämistä ja sen käyttämistä sekä materiaalin rajaamista.

– Pyrimme antamaan apua kaikkiin näihin ongelmiin. Työn alla on muun muassa video, jonka olemme tehneet tutkielman tekijöiden avuksi, Ropo kertoo.

Valmis kokonaisuus julkaistaan opiskelijoiden verkkoympäristössä Kamussa, ja kokonaisuus toimii yleispätevänä ohjeistuksena kaikille UEFin opiskelijoille.
 

DigiIT Gradu -työpajojen tulokset esitellään Joensuun kampuksella keskiviikkona 21.11. klo 15.15 alkaen Agora-rakennuksen salissa AG105. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Opiskelijoiden ohjaustilanne.
Vieraiden kielten opiskelijat Anna Karvonen (vas.), Jussi Huisman, Timo Jalovenko ja Heidi Repo ovat saaneet projektista käytännönlähteistä kokemusta myös tulevaa työelämää varten opettajansa Sirpa Saleniuksen (oik.) ohjauksessa.