Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Anu Puusa

Anu Puusa jatkaa Pellervon hallituksessa

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen varajohtaja, aineettoman pääoman professori Anu Puusa on valittu kolmivuotiselle jatkokaudelle Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n hallitukseen. Vuoteen 2023 ulottuva kausi on hänelle jo kolmas. Henkilövalinnat teki järjestön valtuuskunta.

Pellervo on osuustoiminnan etujärjestö, jossa jäseniä on noin 240. Näitä ovat muun muassa S-ryhmä, LähiTapiola, Tradeka, Metsäliitto Osuuskunta ja osuuspankit. Mukana ovat myös muun muassa Valio ja Atrian sekä HK Scanin määräysvallan omistavat tuottajaosuuskunnat.

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunta valitsi Ilkka Uusitalon jatkamaan valtuuskunnan puheenjohtajana. Hän toimii LSO:n ja OP Kantrisalon hallituksissa sekä Metsäliiton hallintoneuvostossa. Varapuheenjohtajana jatkaa puolestaan Matti Pikkarainen, joka toimii SOK:n ja Osuuskauppa Arinan hallintoneuvostojen puheenjohtajana. Puusan lisäksi Pellervon hallitukseeen valittiin kolmivuotiselle toimikaudelle jatkamaan johtaja Petri Pitkänen LähiTapiolasta, ruotsinkielisen osuustoimintajärjestön Finlands Svenska Andelsförbundin puheenjohtaja Stefan Saaristo sekä toimikaudelle 2020–2021 Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, maatalousyrittäjä Jussi Linnaranta.

Osuuskunnat tuovat talouteen vakautta

Osuustoiminnan ydin on jäsenyhteisön omistama yritys. Sen liiketoiminta ei eroa muista yritysmuodoista, mutta omistajakunnassa jokaisella on yhtä suuri äänivalta ja omistajaohjausta tehdään demokraattisin periaattein. Tavoitteena on aina saavuttaa liikevoiton kautta omistajille kestävää hyötyä arjessa, esimerkiksi ostovoiman avulla.  

– Suomalalaiset osuustoiminnalliset yritykset maksoivat vuonna 2019 tuloveroa 437 miljoonaa euroa ja niiden liikevaihto oli lähes 26 miljardia euroa. Pellervon tehtävänä on vaikuttaa yrittämisen puitteita koskevaan lainsäädäntötyöhön sekä talous- ja elinkeinopolitiikkaan niin, että osuuskunnat tulevat niissä riittävästi huomioiduksi, professori Puusa selventää työn sisältöjä Pellervon hallituksessa.

– Keskeisenä työnä on myös lisätä osuustoimintamuotoisen yrittämisen yleistä tunnettuutta ja yritysmuodolle myönteistä ilmapiiriä. Kauppa- ja kilpailupolitiikan sekä verotuksen lisäksi tärkeitä Pellervon kehittämiskohteita ovat osuustoiminnan opetus ja tutkimus, joita Puusa on voimakkaasti edistänyt, sanoo Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

Kuntavaaleissa esiin osuustoiminnan eri mahdollisuudet

Pellervon missiona on edistää työtä, hyvinvointia ja suomalaista kilpailukykyä. Anu Puusa toimii myös Pohjois-Karjalan Osuuskaupan hallituksessa ja osuustoiminnan kansainvälisen yhteistyöjärjestön Cooperatives Europen hallituksessa.

Pellervon valtuuskunta päätti kokouksessaan myös muun muassa kuntavaaliohjelmasta. Tavoitteena on, että kevään kuntavaaleissa valittavat poliitikot löytäisivät osuustoiminnan nykyistä laajemmin paikallisen yhteistyön työkaluksi.

Osuustoiminta on erinomainen tapa lisätä kunnan elinvoimaa. Tarvitaan ratkaisuja, joissa löydetään eri toimijoiden voimat yhdistäviä ratkaisuja tuottaa kuntalaisille kestäviä hyötyjä. Pellervo haluaa lisätä tietoisuutta siitä, että osuuskunnassa voivat olla jäseninä niin kunnalliset organisaatiot kuin yrityksetkin, ei vain yksityiset kansalaiset.

Lisätietoja:

Anu Puusa, puh. 050 442 3376, anu.puusa(at)pellervo.fi

Sami Karhu, puh. 040 054 5989, sami.karhu(at)pellervo.fi