Graduseminaarit ja tutkimussuunnitelmaseminaarit

Lisätietoa seminaareista ja seminaariajan varaamisesta löydät seuraavista ohjeista:

 

 
Pvm/
Date
Klo/
O'clock
Tila/
Place
Opiskelija/
Student
Seminaariaihe (oppiaine) /
Subject (discipline)

Ohjaajat/
Supervisors

16.3.18 12:15-13 MS305

Henna Järvitalo

Graduseminaari: Solunsalpaajien annoksen määritys dose-banding-menetelmällä (farmaseuttinen kemia) Jarkko Rautio
Sanna Tuhkala
Katariina Klintrup
16.3.18 13:15-14 MS305 Mikko Halkola Graduseminaari: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus: Farmakologiset keinot vähentää psyykenlääkkeiden metabolisia haittoja (farmakologia) Anne Lecklin
Atso Raasmaja
16.3.18 14:15-15 MS305 Marisa Heikman-Lehtinen Graduseminaari: Oppilaiden koulupäivän aikainen lääkkeiden käyttö -terveydenhoitajien näkemyksiä (sosiaalifarmasia) Kirsti Vainio, Piia Siitonen
20.3.18 13:15-14 MS305 Enni Hakkarainen Graduseminaari: Electrospun nanofibers (farmasian teknologia) Ossi Korhonen
Jyrki Heinämäki
21.3.18 12:15-13 MS401

Maija Raatikainen

Graduseminaari: Suomalaisen väestön maksuhalukkuus laatupainotetusta elinvuodesta (sosiaalifarmasia) Janne Martikainen Emma Aarnio
21.3.18 13:15-14 MS401 Kim Rattay Graduseminaari: Sähköinen resepti tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta – kyselytutkimus apteekkien asiakkaille (sosiaalifarmasia) Johanna Timonen, Hanna Kauppinen  
21.3.18 14:15-15 MS401

Sofia Parviainen

Graduseminaari: Lasten ja nuorten mikrobilääkkeiden käyttö Suomessa vuosina 2008–2016 (sosiaalifarmasia) Kati Sepponen
Leena Saastamoinen
Anneli Lauhio
 
22.3.18 13:15-14 MS305 Johanna Mäkiniemi  

Graduseminaari: Biologisten lääkkeiden teho ja turvallisuus selkärankareuman hoidossa - tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan reumapoliklinikalla (farmakologia)

Anne Lecklin
Aulikki Kononoff
22.3.18 14:15-15 MS305 Niina-Mari Inkeri  Graduseminaari: Antikolinergiset lääkkeet iäkkäillä diabeetikoilla (sosiaalifarmasia) Miia Tiihonen
Merja Karjalainen
Pekka Mäntyselkä
22.3.18 15:15-16 MS305 Eveliina Lintula

Tutkimussuunnitelmaseminaari: Kipulääkkeiden insidenssi ja prevalenssi lonkkamurtuman jälkeen (sosiaalifarmasia)

Aleksi Hamina
Miia Tiihonen
Heidi Taipale
28.3.18 11:15-12 MS305 Petra Oksa Graduseminaari: Gene mutations in embryonic development: emphasis on CLN5 and collagen XVIII diseases (farmakologia) Tarja Malm
Yajuvinder Singh
Markus Storvik
12.4.18 13:15-14 MS401 Maria-Pauliina Korhonen Graduseminaari: In vivo models for studying arrhythmogenic potential of drugs (farmakologia) Jaana Rysä, Pasi Huuskonen
12.4.18 14:15-15 MS401 Jaakko Lehtinen Graduseminaari: Psychopath gene study by using induced pluripotent stem cells (lääkeainetoksikologia) Sarka Lehtonen
Marja Koskuvi
12.4.18 15:15-16 MS401      
18.4.18 9:15-10 MS305 Pia Pulkkinen Graduseminaari: I.v.-antibioottien käyttökuntoon saattamiseen liittyvät työperäiset oireet osastofarmaseuteilla ja sairaanhoitajilla – kyselytutkimus ennen antibioottirobotin käyttöönottoa ja sen jälkeen (sosiaalifarmasia) Riikka Metsämuuronen
Reeta Heikkilä
18.4.18 10:15-11 MS305 Heidi Knuutila Graduseminaari: Lääkeaineiden sitoutuminen melaniiniin pigmentoidussa ARPE-19-solumallissa (biofarmasia) Laura Hellinen, Mika Reinisalo, Marika Ruponen
18.4.18 11:15-12 MS305

Maiju Visti

Graduseminaari: Aihe ilm. myöhemmin (farmasian teknologia) Riikka Laitinen,
Marika Ruponen
19.4.18 9:15-10 MS305

Soja Westersund

Graduseminaari: Liposomi-formuloidun fosfolipaasi A2 -siRNAn vaikutukset uudisverisuonten syntyyn ihmisen napasuonen pintaepiteelisoluilla (farmasian teknologia) Seppo Rönkkö
Marika Ruponen
Ossi Korhonen
19.4.18 10:15-11 MS305 Henri Sormunen

Graduseminaari: The effect of co-amorphization of BCS class II drug glibenclamide on dissolution and permeability properties through an MDCKII-MDR1 cell layer (farmasian teknologia)

Riikka Laitinen, Marika Ruponen
19.4.18 11:15-12 MS305      
26.4.18 14:15-15 MS402 Sanni Ryhänen Graduseminaari: Päihdelinkin verkkoneuvontapalveluun tulleet lääkeaiheiset kysymykset (farmakologia) Niina Karttunen, Kirsti Laitinen
26.4.18 15:15-16 MS402 Marianna Heikman Graduseminaari: Skitsofrenian biomarkkerit: järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (farmakologia) Markus Forsberg
Miia Tiihonen
8.5.18 10:15-11 MS303 Claudia Mariottini Assessment of new psychoactive substances in wastewater (GTG) Risto Juvonen, Teemu Gunnar, Aino Kankaanpää
8.5.18 11:15-12 MS303

Sini Kakkonen

Graduseminaari: Ensikierron CYP3A4 -suolimetabolian ennustaminen in vitro (biofarmasia) Paavo Honkakoski, Tuomas Tervahauta, Timo Korjamo
11.5.18 12:15-13 MS303 Lasse Alajärvi Graduseminaari: Classification criteria of endocrine disrupting chemicals - a critical review (toksikologia) Tiina Santonen
Markku Pasanen
11.5.18 13:15-14 MS303      
11.5.18 14:15-15 MS303      
15.5.18 14:15-15 MS303 Tuuli Haataja Graduseminaari: A CWA training product of the Finnish Defence Forces: Toxicological profile and end user exposure scenarios associated with intended use (toksikologia) Matti Viluksela, Juha Laitinen, Juha Soutolahti
15.5.18 15:15-16 MS303

Marjo Heinjoki

Graduseminaari: Munuaisten toiminta iäkkäillä diabeetikoilla (ja heidän verrokeillaan) (farmakologia) Miia Tiihonen
Merja Karjalainen
Pekka Mäntyselkä
15.5.18 16:15-17 MS303      
17.5.18 12:15-13 MS305 Annika Häkkinen Graduseminaari: Effects of venlafaxine and bisphenol A on placental production of angiogenic factors (lääkeainetoksikologia) Heidi Sahlman
Marjo Huovinen
17.5.18 13:15-14 MS305      
17.5.18 14:15-15 MS305      
17.5.18 15:15-16 MS305      
28.5.18 12:15-13 MS303 Linne Koskela Graduseminaari: Pigmentoidun ARPE-19-solumallin karakterisointi (biofarmasia) Mika Reinisalo, Laura Hellinen
28.5.18 13:15-14 MS303

Joel Karjalainen

Graduseminaari: Lasten ja nuorten lääkkeiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät (sosiaalifarmasia) Kati Sepponen
Henna Jalkanen
28.5.18 14:15-15 MS303 Johanna Kiili Graduseminaari: Koiran ulkokorvan tulehdus, korvahuuhteet ja hoidon opastus apteekeissa (sosiaalifarmasia) Niina Karttunen, Pentti Sipponen
28.5.18 15:15-16 MS303