Graduseminaarit ja tutkimussuunnitelmaseminaarit

Lisätietoa seminaareista ja seminaariajan varaamisesta löydät seuraavista ohjeista:

 

 
Pvm/
Date
Klo/
O'clock
Tila/
Place
Opiskelija/
Student
Seminaariaihe (oppiaine) /
Subject (discipline)

Ohjaajat/
Supervisors

25.8.17 13:15-14 MS303

Moataz Abdalkader

Nuclear receptors : role of NR4A in ischemic stroke (GTG) Kirsi Vähäkangas
7.9.17 15:00-15:45 CA301 Osigbeme Omoye The Role of Superoxide Production in Mitochondrial Toxicity in Human Cancer Cells Exposed to Diuron (GTG) Kirsi Vähäkangas, Marjo Huovinen
22.9.17 10:15-11 MS402 Aleksandra Mätäsaho Tutkimussuunnitelmaseminaari: Rekisteritutkimus lasten ja nuorten sv-korvattujen lääkkeiden käytön yleisyydestä ja kustannuksista Suomessa vuonna 2016 (sosiaalifarmasia) Kati Sepponen, Leena Saastamoinen
22.9.17 11:15-12 MS402 Linnea Raimas Graduseminaari: The role of G protein-coupled receptor interacting scaffolding protein (GISP) in GABAB receptor trafficking (farmakologia) Markus Storvik, Sriharsha Kantamneni
29.9.17 12:15-13 CA401      
29.9.17 13:15-14 CA401      
19.10.17 12:15-13 MS303 Lauri Pudas Tutkimussuunnitelmaseminaari: Itsehoitolääkkeiden jakelukanavan laajentamisen vaikutukset Euroopassa (sosiaalifarmasia) Johanna Timonen
Katri Hämeen-Anttila
Leena Reinikainen
19.10.17 13:15-14 MS303 Tuomas Nurminoro Graduseminaari: Aivoinfarktin vaikutus lääkeaineiden farmakokinetiikan kannalta tärkeiden geenien ilmentymiseen (biofarmasia) Kati-Sisko Vellonen
Marika Ruponen
Tarja Malm
31.10.17 11:15-12 MS401      
31.10.17 12:15-13 MS401 Joel Karjalainen Tutkimussuunnitelmaseminaari: Lasten ja nuorten lääkkeiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät (sosiaalifarmasia) Kati Sepponen
Henna Jalkanen
31.10.17 13:15-14 MS401 Pia Pulkkinen Tutkimussuunnitelmaseminaari: Iv-antibioottien käyttökuntoon saattamiseen liittyvien työperäisten oireiden esiintyminen osastofarmaseuteilla ja sairaanhoitajilla - tarkastelu ennen iv-lääkerobotin käyttöönottoa ja sen jälkeen (sosiaalifarmasia) Riikka Metsämuuronen
Reeta Heikkilä
31.10.17 14:15-15 MS401 Nina Koponen

Tutkimussuunnitelmaseminaari: Lääkehoidon vaiheet Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian osastolla - havainnointi ja haastattelututkimus (sosiaalifarmasia)

Reeta Heikkilä
Raimo Ojala
31.10.17 15:15-16 MS401 Niina-Mari Inkeri Tutkimussuunnitelmaseminaari: Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet diabeetikoilla (sosiaalifarmasia) Miia Tiihonen
Merja Karjalainen
Pekka Mäntyselkä
6.11.17 8:15-9 MS303 Johanna Kiili Tutkimussuunnitelmasemiinari: Koiran ulkokorvan tulehdus, korvahuuhteet hoidon tukena ja asiakkaan opastus apteekissa (sosiaalifarmasia) Niina Karttunen
Pentti Sipponen
6.11.17 9:15-10 MS303      
6.11.17 10:15-11 MS303      
27.11.17 12:15-13 MD300      
27.11.17 13:15-14 MD300      
27.11.17 14:15-15 MD300      
27.11.17 15:15-16 MD300      
7.12.17 12:15-13 MS303      
7.12.17 13:15-14 MS303      
7.12.17 14:15-15 MS303      
11.12.17 15:15-16 MS303      
11.12.17 16:15-17 MS303      
12.12.17 10:15-11 MS303      
12.12.17 11:15-12 MS303      
           
           
16.1.18 14:15-15 MS303      
16.1.18 15:15-16 MS303      
25.1.18 8:15-9 MS303      
25.1.18 9:15-10 MS303      
25.1.18 10:15-11 MS303      
6.2.18 14:15-15 MS303      
6.2.18 15:15-16 MS303      
6.2.18 16:15-17 MS303      
22.2.18 12:15-13 MS305      
22.2.18 13:15-14 MS305      
16.3.18 12:15-13 MS305      
16.3.18 13:15-14 MS305      
22.3.18 14:15-15 MS305      
22.3.18 15:15-16 MS305      
12.4.18 13:15-14 MS401      
12.4.18 14:15-15 MS401      
12.4.18 15:15-16 MS401      
26.4.18 14:15-15 MS402      
26.4.18 15:15-16 MS402      
8.5.18 10:15-11 MS303      
8.5.18 11:15-12 MS303      
11.5.18 12:15-13 MS303      
11.5.18 13:15-14 MS303      
11.5.18 14:15-15 MS303      
15.5.18 14:15-15 MS303      
15.5.18 15:15-16 MS303      
15.5.18 16:15-17 MS303      
17.5.18 12:15-13 MS305      
17.5.18 13:15-14 MS305      
17.5.18 14:15-15 MS305      
17.5.18 15:15-16 MS305      
28.5.18 12:15-13 MS303      
28.5.18 13:15-14 MS303      
28.5.18 14:15-15 MS303      
28.5.18 15:15-16 MS303