Hakukelpoisuusehdot, valintaperusteet ja hakeminen

KOHDERYHMÄ JA HAKUKELPOISUUS

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu farmaseuteille ja proviisoreille sekä vastaavan ulkomaisen tutkinnon omaaville. Koulutuksen aikana sinulla tulee olla mahdollisuus työskennellä tai tehdä yhteistyötä oman erikoistumisalan mukaan apteekissa, sairaala-apteekissa tai muussa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä (avo- tai laitoshoidossa Suomessa tai ulkomailla) oppimistehtävien hyväksyttävää suorittamista varten.

Koulutusohjelma aloitetaan vuosittain, jos hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita on vähintään 15.

VALINTAPERUSTEET

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavia valintaperusteita:

  1. Työkokemus laillistettuna farmaseuttina (farmaseuttien erikoistumiskoulutus) tai proviisorina (proviisorien erikoistumiskoulutus) viiteen vuoteen asti (2 pistettä / vuosi, korkeintaan 10 pistettä)
  2. Erikoistumista tukeva täydennyskoulutus ja muut suoritetut opinnot viimeisen 5 vuoden ajalta (1 piste / opintopiste, korkeintaan 10 pistettä)
  3. Tieteelliset ja/tai ammatilliset julkaisut sekä patentit (2 pistettä / julkaisu tieteellisessä julkaisusarjassa tai 1 piste / muut ammatilliset julkaisut, posterit, esitykset ammatillisissa kongresseissa tai patentit, korkeintaan 10 pistettä) 

OPISKELIJAVALINTA

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä  enintään 20 hakukelpoisuusehdot täyttävää opiskelijaa. Pisteiden mennessä tasan asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen valintaperusteiden kohdan 1 pistemäärän perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja mikäli näiden jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 3 pistemäärän mukaan.

HAKEMINEN

Opinto-oikeutta erikoistumiskoulutukseen haetaan erikoistumiskoulutuksen hakulomakkeella. Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Ne tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa liittämällä yhdeksi tiedostoksi skannatut todistukset hakulomakkeen yhteyteen tai lähettämällä tiedosto sähköpostitse heti lomakkeen täyttämisen jälkeen osoitteeseen: kirjaamo@uef.fi (mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, todistukset suoritetuista koulutuksista ja mahdollinen julkaisuluettelo). Mikäli lähetät tiedoston sähköpostitse, laita viestiin selkeästi hakijan nimi ja tieto, että kyse on apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen hausta.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaani. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle henkilökohtaisesti.

Haku apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen tapahtuu sivubannerista uuteen ikkunaan avautuvalla sähköisellä hakulomakkeella, joka avautuu 9.1.2017 ja sulkeutuu 19.5.2017.