Perusharjoittelu (H2)

2310215 Perusharjoittelu 7 OP

Opetuksen perusteiden harjoittelun (H2) teemana on perehtyminen opetus- ja opiskeluprosessin suunnitteluun. Harjoittelussa opiskelija tutustuu opetussuunnitelmaan ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sen pohjalta opetusta äidinkielessä sekä tieto- ja taitoaineessa. Lisäksi opiskelija perehtyy siihen, kuinka opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan.

Opetuksen lisäksi harjoittelujaksoon kuuluu oppituntien seurantaa ja analysointia, ryhmäohjauksia, kirjallisia tehtäviä ja koulun muuhun toimintaan tutustumista. Harjoittelun tarkemmat sisällöt löytyvät harjoittelusuunnitelmasta.

Perusharjoittelun toteutussuunnitelma (docx)

Harjoittelun aikataulut (docx)

Liitteet: