Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Viisi ihmistä työskentelee laboratoriossa.

SIB Labs Opetus

SIB Labs, Läpäisyelektronimikroskoopin (TEM) käytön opetus
SIB Labs, Läpäisyelektronimikroskooppikurssi

Opintojakson tavoite

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää osallistujat läpäisy- ja pyyhkäisyelektronimikroskooppiseen näytteenvalmistukseen sekä elektronimikroskooppien (TEM ja SEM) toimintaperiaatteisiin ja käyttöön. Kurssilla käydään läpi sekä biologisten että materiaalitieteellisten näytteiden prosessointiin ja analysointiin käytettäviä menetelmiä (ml. tomografinen kuvantaminen, mikroanalyysi). Kurssin harjoitustyössä menetelmiä hyödynnetään käytännön tasolla ja omatoimisissa kuvaussessioissa opiskelijat tarkastelevat näytteitä liittyen omaan tutkimusalaansa. Omista havainnoista tehdään raportti, joka esitetään muille opiskelijoille kurssin loppuseminaarissa. 

Kurssin opetuskieli on englanti. 

Lisätietoja: Kurssin johtaja, Tutkimusjohtaja Arto Koistinen

 

SIB Labs, Valomikroskopia opetuskuva

Kurssin sisältö: 

Kurssille otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa myöhemmin ilmoitettavana ajanjaksona. 

Kurssin opetuskieli on suomi/englanti.

  • luennot 18 h
  • demonstraatiot 12 h
  • harjoitustyö 22 h

 

Lisätietoja: Kurssin johtaja, Tutkimusjohtaja Arto Koistinen

 

Yhteystiedot