Tutkimus

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella on kaksi päätutkimusaluetta, jotka ovat älykäs medialaskenta sekä opetus- ja kehitysteknologiat.

Älykäs medialaskenta

Datatiede

Opetus- ja kehitysteknologiat