Laskennallinen älykkyys

Professori Pekka Toivanen

Kuvaus

Euroopassa ja koko maailmassa ollaan parhaillaan rakentamassa ”Smart anything anywhere” –yhteiskuntaa, jossa älykkäät palvelut ovat kansalaisten saatavilla aina ja kaikkialla. Tämä alue kasvaa valtavaa vauhtia sekä tutkimusmaailmassa että markkinoilla.

Osaamistavoitteet

Opinnot valmistavat erilaisten älykkäiden sensoriverkkojen ja niiden tuottaman monimuotoisen datan ja älykkäiden analyysimenetelmien syvälliseen tuntemiseen, jotka liittyvät yhteiskunnan lähes kaikkiin toimintoihin. Tähän liittyvät myös hahmontunnistus ja konenäkö, sekä sulautetut järjestelmät älykkäine ohjelmistokerroksineen.

Urakehitys

Opinnot valmistavat toimimaan hyvin monipuolisissa tehtävissä yhteiskunnan eri alueilla tutkimuksesta aina yritysten tuotekehitykseen, markkinointiin, palvelunhallintaan, ja erilaisiin johtotehtäviin. Lisäksi tämä alue liittyy hyvin keskeisesti EU:n strategioiden ytimeen, jossa pelkästään tämän alueen tutkimukseen panostetaan merkittäviä summia euroja.

Valmistuneet työllistyvät sekä yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja erilaisiin johtotehtäviin eri organisaatioissan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Samoin he työllistyvät yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin sekä muihin kansainvälisiin tehtäviin ja EU:n ja jäsenmaiden hallintoon. Tämä alue antaa hyvän pohjan myös oman yrityksen perustamiselle kasvavalle alueelle.

Esitietovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen LuK-tason opinnot.

Opinnäytteet ja harjoittelu

Lopputyö tehdään joko laitoksen tutkimusryhmässä tai alan yrityksessä

Kurssit

Pakolliset kurssit

3621335  Laskennallinen älykkyys I       4 op
3621553  Laskennallinen älykkyys II      5 op

Erikoistyö tai harjoittelu

3621535   Erikoistyö (tietojenkäsittelytiede)      10 tai 20 op

Pro gradu –tutkielma ja kypsyysnäyte

Pro gradu 30 op, harjoittelu/erikoistyö 15 op

Muita suositeltavia kursseja

3621518   Konenäkö   5 op
3621553   Kuva-analyysi      5 op
3621398   Robotiikka ja sulautetut järjestelmät     4 op
3621528   Rinnakkaislaskenta     5 op
3621316   Hajautetut järjestelmät      4 op
3621534   Langaton kommunikointi     5 op
3621557   Digitaalinen puheenkäsittely    5 op
3621517   Hahmontunnistus   5 op
XXXXXXX  Web-tiedon hallinta 5 op
3621530   Rakenteisten dokumenttien käsittelykielet   5 op
3621547   Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys    5 op
3621552   Ryhmittelymenetelmät    5 op
3621556   Biosekvenssialgoritmit        5 op
3621514   Paikkatietojärjestelmien suunnittelu     5 op    
3621511   Algoritmien suunnittelu ja analysointi, 6op

Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot

Sivuaineet voi valittava oman erikoistumisensa mukaan. Suositeltavia yleishyödyllisiä sivuaineita ovat kauppatieteiden, elektroniikan, matematiikan ja tilastotieteen opinnot, mutta suuntautumisaihe voi yhtä hyvin löytyä myös esimerkiksi maantiede ja kielitieteet.