Joensuun kuulustelut / Exams in Joensuu

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general

 

     

 

Lokakuu / October  2018

 

 

 

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiner

19.10, klo 12-16, M100

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin KK

 

klo 12-14 Radu M-I

klo 12-14 Anssi K

klo 14-16 Solomon O

24.10

Ohjelmointi I (verkkotentti, amk) KK

 

26.10, klo 12-15

12-16, M100

 

 

 

Johdatus tietojenkäsittelyyn KK (3 h)

Deep Learning (Syväoppiminen) KK

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) KK

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

klo 12-16 Anssi K

klo 12-16 Radu M-I

klo 14-16 Simo J

     
     

 

Marraskuu / November  2018

 

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

02.11, klo 12-16, M100

 

 

Tietorakenteet ja algoritmit I KK

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) KK

klo 12-14 Kasper K

klo 12-14

klo 14-16 Simo J

   

13.11, klo 12-16, M100

Tilastotieteen johdantokurssi KK

Analysis of grouped data (Ryhmittyneiden aineistojen analyysi) KK

klo 12-14 Esko V

klo 12-14

klo 14-16 Piotr B

   
16.11, klo 12-16, E100

 

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin UT

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) UT

klo 12-14 Kasper K

klo 12-14 Ilkka J

klo 14-16 Rosa G-H

16.11, klo 12-16, E100

 

 

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät
 • Usability Engineering (Käytettävyystekniikat)

Kuten yllä / as above

   
19.11 Ohjelmointi I (verkkotentti, amk) UT1  

 

20.11, klo 12-14, M100

 

 

Diskreetit rakenteet VK1

 

klo 12-14 Sami S & Ville H

 

23.11, klo 12-16, M100

 

 

 

klo 12-15

 

 

 

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) UT

Deep Learning (Syväoppiminen) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietojenkäsittelyyn UT (3 h)

Tietorakenteet ja algoritmit I UT

klo 12-14 Ville H

klo 12-14

klo 14-16 Rosa G-H

   

23.11, klo 12-16,

M100

 

Yleinen kuulustelu

 • Regressiotekniikat
 • Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2)
 • Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II)
 • Tietorakenteet ja algoritmit I

Kuten yllä / as above

   

 

Joulukuu / December   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   
14.12, klo 12-15, Moodle Tietokonejärjestelmät KK  

14.12, klo 12-16, M100

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

Software Engineering (Ohjelmistotuotanto) KK

klo 12-14 Ville V

klo 12-14

klo 14-16 Solomon O

   

17.12, klo 12-16, M100

 

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) KK

Analysis of grouped data (Ryhmittyneiden aineistojen analyysi) UT

Tilastotieteen johdantokurssi UT

klo 12-14 Ilkka J

klo 12-14

klo 14-16 Sami S

   

18.12, klo 12-16, M100

 

 

Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi) KK

Diskreetit rakenteet KK

Diskreetit rakenteet VK1 (klo 12-14)

Machine Vision (Konenäkö) KK

klo 12-14 Esko V

klo 12-14

klo 14-16 Ville V

   

 

Tammikuu / January   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   
07.01 Ohjelmointi I (verkkotentti, amk) UT2      
         

 

Helmikuu / February   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

01.02, klo 12-16, M100

 

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Tietokonejärjestelmät UT

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) UT

klo 12-14 Anssi

klo 14-16 Radu

   

01.02, klo 12-16, M100

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Johdatus tietojenkäsittelyyn
 • Johdatus algoritmiseen data-analyysiin
 • Computational Color (Laskennallinen väri)
 • Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)
 • Deep Learning (Syväoppiminen)
 • Tietorakenteet ja algoritmit II

Kuten yllä / as above

   
08.02, klo 12-16, M100

 

Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi) UT

Diskreetit rakenteet UT

Machine Vision (Konenäkö) UT

Software Engineering (Ohjelmistotuotanto) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT2

klo 12-14 Simo

klo 14-16 Solomon

08.02, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Tilastotieteen johdantokurssi
Kuten yllä / as above
27.02 Ohjelmointi III (verkkotentti, amk) KK  

 

Maaliskuu / March   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   
01.03 Tiedonhallinta ja SQL (verkkotentti, amk) KK  

08.03, klo 12-16, M100

 

Laskennan perusmallit KK

Matrix Decompositions in Data Analysis (Matriisihajotelmat data-analyysissä) KK

klo 12-14 Kasper

klo 12-14 Jani

klo 14-16 Sami

   

 

15.03, klo 12-16, M100

 

 

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

 

klo 12-16 Trung

klo 12-16 Anssi

 

   
28.03, klo 12-16, M100 Tilastotieteen peruskurssi KK

klo 12-16 Radu

klo 12-16 Ilkka

 

Huhtikuu / April   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   
05.04, klo 12-16, M100

Laskennan perusmallit UT

Matrix Decompositions in Data Analysis (Matriisihajotelmat data-analyysissä) UT

klo 12-16 Kasper

klo 12-16 Radu

05.04, klo 12-16, M100

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Diskreetit rakenteet
 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys)
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)

Kuten yllä / as above

   
08.04

 

Ohjelmointi III (verkkotentti, amk) UT1

Tiedonhallinta ja SQL (verkkotentti, amk) UT1

 
12.04, klo 12-16, M100

 

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

 

klo 12-16 Sami

klo 12-16 Simo

 

12.04, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Tietokonejärjestelmät
 • Machine Vision (Konenäkö)
 • Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi)
Kuten yllä / as above

 

Toukokuu / May   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

10.05, klo 12-16, M100

Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät KK

klo 12-16 Trung

klo 12-16 Esko

   

 

20.05, klo 12-16, E100

 

 

Laskennallinen älykkyys I KK

Tilastotieteen peruskurssi UT

klo 12-16 Radu

klo 12-16 Esko

 

   
20.05 Tiedonhallinta ja SQL (verkkotentti, amk) UT2  

 

22.05, klo 12-16, M100

 

 

Regressiotekniikat KK

Algorithmic Data Analysis (Algoritminen data-analyysi) KK

klo 12-16 Jarkko

klo 12-16 Tapani

 

   
24.05, klo 12-16, M100

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) KK

Spatial statistics (Spatiaalinen tilastotiede) KK

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) YK

 

klo 12-16 Ville V

klo 12-16 Jani

24.05 Ohjelmointi III (verkkotentti, amk) UT2      

 

Kesäkuu / June   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

14.06, klo 12-16, M100

 

 

 

Regressiotekniikat UT

Algorithmic Data Analysis (Algoritminen data-analyysi) UT

klo 12-16 Esko

klo 12-16 Jarkko

 

   

14.06, klo 12-16, M100

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Laskennan perusmallit
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
 • Matrix Decompositions in Data Analysis (Matriisihajotelmat data-analyysissä)
 • Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi)

Kuten yllä / as above

   

18.06, klo 12-16, M100

 

 

 

Laskennallinen älykkyys I UT

Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät UT

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) UT

Spatial statistics (Spatiaalinen tilastotiede) UT

klo 12-16 Anssi

klo 12-16 Ville V

   

18.06, klo 12-16, M100

 

Yleinen kuulustelu

 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät
 • Bayesian Inference 2 (Bayes-päättely 2)
 • Tilastotieteen peruskurssi

Kuten yllä / as above

   
     

 

Elokuu / August   2019

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

22.08, klo 12-16, M100

 

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2018-2019 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot

klo 12-16 Kasper

klo 12-16 Jarkko