Biotalous on luonnonvaratalouden renessanssia uusin ulottuvuuksin

Itä-Suomen yliopiston biotalousohjelma näyttää tietä hiilineutraaliin ja resurssitehokkaaseen tulevaisuuteen. Biotalous koskettaa kaikkia tieteenaloja ja tuottaa uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

- Biotaloudesta puhuttaessa törmätään usein siihen, että termi liitetään vain metsään tai luonnonvarojen käyttöön, sanoo koordinaattori, yliopistotutkija Sari Pitkänen.

- Biotalouteen kuuluvat myös esimerkiksi vesitalous ja koko ekosysteemit. Kyse on ekonomisesta ja ekososiaalisesta ulottuvuudesta. Yliopistomme Biotalousohjelma taas keskittyy metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvään biotalouteen.

- Pyrimme biotalousohjelmamme myötä edistämään eri tutkimusalojen monitieteistä yhteistyötä ja löytämään yhteisiä kiinnostuksen kohteita, sanoo metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas.

- Itä-Suomen yliopistossa ei ole yksikköä, jota biotalous ei koskettaisi jollain tavalla. Ajatuksenamme olisikin olla tulevaisuudessa biotalousyliopisto juuri tällä metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvän biotalouden alalla. Meiltä löytyy monialaista osaamista ja asiantuntijoita, sekä kootusti tutkimustietoa eri aloilta.

 

Biotalous osaksi kaikkien alojen opintoja

Biotalousohjelmassa ei ole kyse vain tutkimuksen kehittämisestä – Itä-Suomen yliopistossa halutaan kehittää jatkuvasti myös koulutusta. Biotalouteen liittyvää koulutusta on saatavilla jo nyt muun muassa puumateriaalitieteen ja matkailualan puolella. Yliopiston biotalousohjelmassa ehdotetaan myös biotalouden tohtoriohjelman perustamista

- Tietämättään kaikki opiskelevat jo nyt jollain tavalla biotaloutta, sanoo Kangas.

Pitkäsen ja Kankaan mukaan yksi vaihtoehto voisi olla kaikille yhteinen biotalouskurssi. Tämä voisi olla mielenkiintoinen avaus opiskelijamarkkinoinnin kannalta, ja se voisi tehdä yliopistoa entistä enemmän tunnetuksi maailmalla.

- Kurssilla voitaisiin käyttää uudella tavalla havaintomateriaalia ja oppikirjoja, sekä hyödyntää luonnossa tapahtuvaa oppimista. Tämä voisi hyödyttää esimerkiksi luonnonsuojelun opintoja, pohtii Pitkänen.

- Meillä on jo biotalouteen liittyviä kansainvälisiä maisteriohjelmia, ja sillä saralla voimme edelleen lisätä ja monipuolistaa tarjontaa.

 

Tieteen rajapinnoilta löytyvät uudet avaukset

Kankaan mukaan biotaloustutkimuksessa vaikuttavat jo nyt yliopiston strategiset kärkialat, mutta myös nousevilta aloilta, kuten kauppatieteistä voisi löytyä oikein kiinnostavia uusia avauksia.

- Tieteenalojen rajapinnoilta löytyvät ne uudet, mielenkiintoiset jutut, sanoo Pitkänen.

- Tällaisia rajapintoja voisivat tarjota keskenään esimerkiksi biologia ja fotoniikka, puumateriaalitiede ja terveystiede, metsätieteet ja kasvatustieteet. Tärkeää on surffata myös tieteen ja käytännön rajapinnoilla, sanoo Kangas.

Mutta onko biotaloudessa ”talous” kuitenkin aina siellä kaiken takana?

Kankaan ja Pitkäsen mukaan rahallisen hyödyn lisäksi taustalla on ajatus myös henkisestä pääomasta. Esimerkiksi metsätaloudessa maisemilla on myös virkistyskäyttöarvo.

- Edessämme on joka tapauksessa siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin luonnonvaroihin. Näin saamme ainakin siirrettyä sitä hetkeä, jolloin joudumme muuttamaan toiselle planeetalle, muotoilee Kangas.

- Tämä tarkoittaa kiertotaloutta, tuhlaamattomuutta ja kaiken mahdollisen uusiokäyttöä.

 

Yhteiskunnassa voi vaikuttaa monin tavoin

Kankaan mukaan biotalous on tällä hetkellä poliittisesti kuuma aihe kaikilla tasoilla. Tutkitulle tiedolle on kovaa kysyntää, ja yliopiston pitää olla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

- Se näkyy konkreettisesti täällä meillä esimerkiksi niin, että EU pyytää meidän asiantuntijoiltamme kommentteja tuleviin biotalouteen liittyviin rahoitusohjelmiin. Näin meillä on mahdollista vaikuttaa asioihin henkilökohtaisesti.

- Yhteiskuntakriittisyys ja kaupallistaminen eivät sulje toisiaan pois, muistuttaa Kangas.

- Meillä Itä-Suomen yliopistossa on erittäin hyvä toimintaympäristö: Syke, Luke ja EFI sijaitsevat tässä kampuksella, ja yhteistyöstä on vuosien kokemus. Myös näiden seutujen kehittämisorganisaatiot ja monet firmat panostavat vahvasti biotalouteen.

- Olemme myös järjestäneet yliopistolla kohtaamoita, joissa opiskelijamme ja tutkijamme tapaavat metsäalan yritysten edustajia. Tavoitteemme on saada lisää kontakteja, lisää Pitkänen.

- Emme kaihda ekoinnovaatioiden kaupallistamista. Yritystoimintaakin voidaan tehdä hiilineutraalisti, resurssitehokkaasti luonnonvaroja hyödyntäen, sanoo Kangas.

- Biotalous on tulevaisuuden tapa elää ja toimia, sanoo Pitkänen.

- Biotalous on luonnonvaratalouden renessanssia uusin ulottuvuuksin, kiteyttää Kangas.

Teksti: Marianne Mustonen
Kuvat: Varpu Heiskanen

Biotalousohjelman käynnistämistä rahoittaa: