Toteutuneet

Takaisin

Tulevaisuuden työllisyyspalvelut 9. - 10.5.2017

Työtä!-hanke (Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate) ja KAJO-keskus-hanke (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry) järjestivät yhteistyössä Tulevaisuuden työllisyyspalvelut -seminaarit Joensuussa 9.–10.5.2017. Seminaaripäiviin osallistui yhteensä yli 160 osallistujaa eri puolilta Suomea sekä suuri joukko asiantuntijapuhujia.

 

TYÖLLISYYSPALVELUJEN ASIANTUNTIJASEMINAARI 9.5.2017

Työtä!-hankkeen 9.5. järjestämän Työllisyyspalvelujen asiantuntijaseminaarin aiheina olivat muun muassa erilaiset näkökulmat uudistuviin työllisyyspalveluihin sekä muutos palvelujen tuottamisesta palveluajatteluun. Seminaarissa tarkasteltiin lisäksi järjestäjä-tuottaja-malliin liittyviä kehittämistarpeita, palveluinnovaatioita ja palvelujen yhteiskehittämistä sekä monitoimijaisen kehittämisen haasteita.

Seminaarin avaajana toimi Joensuun kaupungin elinvoimajohtaja Mikko Härkönen. Seminaarin pääpuhuja Robert Arnkil esitteli kansainvälisiä kokemuksia työvoimapalvelujen vastauksista työelämän muutoksiin. Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela tarkasteli monituottajamallia työllistymisen edistämisessä sekä palvelujen yhteensovittamisessa. Kommenttipuheenvuorossaan Mikko Härkönen toi esille kasvupalvelujen ja kunnan, maakunnan ja valtion välisen yhteistyön näkökulman työllisyyspalvelujen tuottamiseen.

Iltapäivällä Outi Puhakka Tampereen yliopistosta kertoi palveluajattelun soveltamisesta työllisyyspalveluihin ja vastaväitellyt hallintotieteiden tohtori Sanna Tuurnas jatkoi palvelujen yhteistuotannon ja yhteiskehittämisen teemasta sekä niiden vaikutuksesta työllisyyspalvelujen ammattilaisten työhön. Seminaarin lopuksi Sitran Vaikuttavuusinvestoimisen avainalueen johtava asiantuntija Sari Rautio herätteli kysymystä, osataanko vaikuttavuutta hankkia viitaten tuleviin työllisyyspalvelujen kilpailutuksiin.

 

Työllisyyspalvelujen asiantuntijaseminaarin ohjelma 9.5.

Tutustu seminaarin materiaaleihin:

Tervetuloa!
Elinvoimajohtaja Mikko Härkönen, Joensuun kaupunki

Työelämän muutokset ja työvoimapalvelujen vastaukset niihin – Kansainvälisiä kokemuksia ja malleja
psykologian lisensiaatti Robert Arnkil, Arnkil Dialoques

Monituottajamalli työllistymisen edistämisessä ja palvelujen yhteensovittamisessa
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, Helsingin kaupunki

Kasvupalvelut ja kunta–maakunta–valtio-yhteistyö
Elinvoimajohtaja Mikko Härkönen, Joensuun kaupunki

Palveluajattelu työllisyyspalveluissa
Projektikoordinaattori Outi Puhakka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Palvelujen yhteistuotanto ja -kehittäminen: Miten ammattilaisten työ muuttuu?
Yliopistonlehtori Sanna Tuurnas, Tampereen yliopisto

Järjestäjä–tuottaja-malli – Osataanko hankkia vaikuttavuutta?
Johtava asiantuntija Sari Rautio, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalue, Sitra
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ PALVELUMUOTOILULLA – Työllisyystoimijoiden kehittämispäivä 10.5.2017

Hyviä käytäntöjä palvelumuotoilulla -seminaari kokosi yli sata työllisyyspalveluiden asiantuntijaa eri puolilta Suomea kuulemaan ajankohtaisia asioita työllisyyspalvelujen tulevaisuudesta. Seminaarin pääteemana oli palvelumuotoilun hyödyntäminen työllisyyspalveluiden kehittämisessä. Esimerkki kuultiin Helsingistä, jossa nuoret olivat palvelumuotoilijoiden kanssa rakentamassa nuorten tarpeisiin vastaavaa Ohjaamoa.

Seminaarissa esiteltiin myös maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä, sillä uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia julkisiin työllisyyspalveluihin. Esimerkiksi Kuopiossa on valmistauduttu tulevaan kokeilemalla työllisyyspalveluiden hankkimista monilta eri toimijoilta. Kokeilu antaa työttömille asiakkaille entistä laajemman mahdollisuuden valita itselleen sopivin palvelu.

Seminaarissa tutustuttiin pohjoiskarjalaisiin hyviin käytäntöihin: Jelppari-hankkeen kautta on työllistetty työttömiä opettajia tukemaan opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia. Yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa Liperissä etsittiin piilotyöpaikkoja paikallisista yrityksistä. Työhönvalmennuksessa on käytetty tavoiteportaita, jotka auttavat asiakasta etenemään askel kerrallaan kohti tavoitetta.

Seminaari antoi työllisyyspalveluiden ammattilaisille palvelumuotoilun työvälineitä ja ymmärrystä siitä, miten tulevaisuuden työllisyyspalvelut voidaan rakentaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

 

Hyviä käytäntöjä palvelumuotoilulla -seminaarin ohjelma 10.5.

Tutustu seminaarin materiaaleihin:

Työkaluja palvelumuotoiluun

Jenni Rissanen, Paju Consulting

Palvelumuotoilun hyödyntäminen Helsingin kaupungin palvelujen kehittämisessä – Työn alla – Ohjaamo Helsinki
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, Helsingin kaupunki

Palvelujen hankinta uudella tavalla – kohderyhmänä pidempään työttömänä olleet
Projektipäällikkö Laura Itkonen, TOPI-hanke, Kuopion kaupunki

Missä mennään?

T&Y-kokeilu: Sparraavat palvelut
Sari Lehikoinen, Joensuun kaupunki

Hyvien käytäntöjen hakukuulutuksen satoa Pohjois-Karjalasta

  • Goaling eli tavoiteportaat työhönvalmennuksessa
    Hilkka Pirhonen ja Suvi Tahvanainen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry