Takaisin

21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva erilaisten biojalostamojen tärkeimmistä tuotantoprosesseista ja tuotteista aina modernista sellutehtaasta biokemikaaleihin ja -polttoaineisiin. Sisältö painottuu Suomelle tärkeimpiin metsä- ja muihin biomassavirtoihin ja niiden jalostukseen, mutta myös biomassan jalostuksen globaalit näkymät otetaan huomioon. Prosessitekniikan lisäksi avataan biojalostamojen kustannusrakennetta, kannattavuutta ja T&K-toiminnan tilannetta Suomessa.

Tämä biomassan ominaisuuksiin, jalostusprosesseihin ja uusiin tuotteisiin pureutuva opintojakso syventää ja konkretisoi muilla opintojaksoilla käsiteltyjä teemoja uusista tuotteista ja bioenergiasta. Opintojakso muodostaa kuitenkin samalla itsenäisen kokonaisuutensa, jolle osallistuminen ei edellytä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Opintojakso vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä raaka-aineista tuotetaan uusiutuvia liikennepolttoaineita? Mitkä öljypohjaiset kemikaalit on mahdollista korvata uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla? Minkälaiseen tekniikkaan tuotantolaitokset perustuvat? Miten tuotantokustannukset rakentuvat?

Kouluttajina mm. Katariina Kemppainen (Metsä Fibre Oy), St1 Biofuels Oy (luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin), Annika Hämäläinen (Teollisuustaito Oy), ja lisäksi muita alan asiantuntijoita.

Kenelle?

Metsäbiotalouden arvoketjuissa toimivat johtajat, esimiehet, yrittäjät, asiantuntijat, kehittäjät, tutkijat, konsultit, kouluttajat ja rahoittajat. Erityisesti metsäbiomassan sivuvirtojen jalostuksen toimijat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Ennen lähipäiviä laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä ja lähipäivien jälkeen syventävä pohdintatehtävä.

Tiistai 21.11. klo 10:00 – 17:00

 • Biomassavirrat ja niiden kemiallinen koostumus
 • Sellutehtaan prosessit ja sivuvirrat
 • Sokeriplatform eli lignoselluloosasta biopolttoaineiksi ja -kemikaaleiksi
 • Ligniinin erotus ja jalostus
 • Tärkeimmät biokemikaalit
 • Uudet muovi- ja kuitukomposiitit
 • Biotekniikan käyttö biojalostamossa

Keskiviikko 22.11. klo 8:30 – 16:00

 • Mädätys ja biokaasu
 • Biomassan kaasutus ja jatkojalosteet
 • Muut energiatuotteet ja biopolttoaineet
 • Vierailu Kajaanin ST 1 –biopolttoaineiden tuotantolaitoksella

Hinta, osallistujamäärä

750 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 930 €.
(Mikäli samasta organisaatiosta yli 3 osallistujaa, koko ryhmän maksuista 20% alennus.)

Hintaan sisältyy luennot, koulutusmateriaali sähköisessä muodossa ja kahvitarjoilut. Koulutukseen voi osallistua samaan hintaan tarvittaessa myös etäyhteydellä. (Opintojakso toteutuu, mikäli vähintään 15 osallistujaa)

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
kari.pasanen@uef.fi   
050 528 4665 

Hannu Tikkanen
Suunnitelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
hannu.tikkanen@aikopa.fi
044 710 1631

Ilmoittautuminen

31.10.2017 mennessä

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Kouluttajat


Katariina Kemppainen

Annika Hämäläinen


Opintojakson toteutuksen yhteistyökumppanina toimii
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Kajaanissa.
 

 

Tämä opintojakso on osa Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen
-koulutusohjelmaa. Katso myös muut opintojaksot.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.