Työryhmät

Torstai/Thursday 27.10. 14:00-15:30

AU 101

Cohesion and Spatial Justice in Europe – What Role for Places, Localities and Communities (Matti Fritsch and Petri Kahila)

AU 102

Conceptual Change in Thinking Neighbourhood, Borders and Security  (James Scott)

AU 203

Development geography: Structures and agencies of environmental governance - Global South in focus (Nina Tokola)

E102 Talous, valta ja toimijuus (Tuomo Alhojärvi, Toni Ahlqvist ja Juho Luukkonen)
E103 A Door Half-open or Half-closed?: global, national and local debates on migration (Paul Fryer and Eveliina Lyytinen)
E200

Hydrogeography: fluvial processes (Eliisa Lotsari)

E202

Terveyden ja hoidon maantiede (Lea Konttinen, Jarmo Rusanen,  Maija Toivakka ja Markku Tykkyläinen)

E203 Maantiedettä vai maantietoa? Akateemisen ja koulumaantieteen välisen kuilun ylityksiä (Sirpa Tani)
E304 Teollisuuden, yhteisöjen ja maiseman yhteismuutos: luonnon- ja ihmismaantieteen näkökulmia (Juha Kotilainen)
E101 Elinvoima ja itsehallinto monikeskuksisessa aluerakenteessa (Ilkka Pyy)
E302 Challenges of Fieldwork (Virpi Kaisto ja Karli Storm)
 

 

Torstai/Thursday 27.10. 16:00-17:30

AU 101

Cohesion and Spatial Justice in Europe – What Role for Places, Localities and Communities (Matti Fritsch and Petri Kahila)

AU 102

Conceptual Change in Thinking Neighbourhood, Borders and Security  (James Scott)

AU 203

Maaseutumaantiede (Maarit Sireni)

E102 Talous, valta ja toimijuus (Tuomo Alhojärvi, Toni Ahlqvist ja Juho Luukkonen)
E103 A Door Half-open or Half-closed?: global, national and local debates on migration (Paul Fryer and Eveliina Lyytinen)
E200

Ympäristönmuutosten ja hydrogeografian kaukokartoitussovellukset (Petteri Alho  & Timo Kumpula)

E202

Terveyden ja hoidon maantiede (Lea Konttinen, Jarmo Rusanen,  Maija Toivakka ja Markku Tykkyläinen)

E203 Maantieteen opetuksen työpaja (Tani, Mäki, Tanskanen)
E304 Metsien käyttö 2.0 - tarjoumat, sosialisaatio ja vuorovaikutus luonnossa (Samu Pehkonen ja Mirka Rauniomaa)
E101 Kaupunkimaantieteen uudet avaukset (Jussi Semi)
   


Perjantai/Friday 28.10. 9:00-10:30

AU 102

Geographies of  tourism and mobilities (Olga Hannonen and Kati Pitkänen)

AU 203

Maaseutumaantiede (Maarit Sireni)

E102 Regional development processes and shifting power relations in the global economy (Päivi Oinas)
E103 A Door Half-open or Half-closed?: global, national and local debates on migration (Paul Fryer and Eveliina Lyytinen)
E200

Ympäristömuutosten tutkimus/ Environmental change research  (Timo Kumpula)

E202

Advances in GIS and open data (Eliisa Lotsari and Sanna Jokela)

E203 Luontokokemus arkielämässä (Merja Maukonen ja Jenna Taajamo)
E304