Kasvatustieteiden tohtoriohjelma

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen tutkijakoulutuksen kasvatustieteellisen alan lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon tähtääville jatko-opiskelijoille. Tohtoriohjelma keskittyy monitieteiseen ja monimetodiseen kasvatus- ja opetusalan tutkimukseen.
 
Tutkimusteemat liittyvät kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen, oppimiseen, kehitykseen ja ohjaukseen, oppimisympäristöihin ja opettajankoulutukseen. Teemoina voivat olla myös hyvinvointi sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kysymykset kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa.
 
Tohtoriohjelmassa mukana olevat tieteenalat ovat aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kotitaloustiede, käsityötiede ja varhaiskasvatus. Tohtoriohjelmassa voivat olla mukana myös matemaattis-luonnontieteelliseen tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opiskelijat silloin kun lisensiaatin työn tai väitöskirjan teema liittyy tohtoriohjelman tutkimusteemoihin.

Tohtoriohjelmalla on tiedotusryhmä Yammerissa: KASVA Doctoral Programme. Lisätietoja jatkokoulutusamanuenssilta, kaisu.kortelainen(at)uef.fi.