Seminaarit ja symposiumit

Terveystieteiden tiedekunnan seminaarisarjat uudistuivat syksyllä 2016 Terveystieteiden seminaareiksi, jotka järjestetään joka torstai klo 15.00 alkaen. Nämä torstaiseminaarit koostuvat sekä uusista kokonaisuuksista (Frontiers in Health Sciences -sarja), että aiemmista seminaarisarjoista.

Frontiers in Health Sciences tarjoaa mahdollisuuden kuulla terveystieteiden huippututkijoita maailmalta kerran kuussa, kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Muina torstaina puhujina on kansainvälisiä, suomalaisia ja paikallisia tutkijoita eri terveystieteiden aloilta.

Kerran kuussa pidettävä jatko-opiskelijaseminaari antaa tiedekunnan jatko-opiskelijoille mahdollisuuden esitellä omaa tutkimustaan ja saada kokemusta tieteellisten esitysten pitämisestä.

Kuukauden viimeinen torstai on varattu Lääketutkimuksen alan seminaareille (oma opintojakso).

Ohjelmat

  • Kaikki seminaarit
  • Frontiers in Health Sciences
  • Farmasian jatkokoulutusseminaari (ohjelma sisältyy kaikkiin seminaareihin)

Opintojaksot

Uusi jatko-opiskelijoiden seminaariopintojakso on nimeltään Seminars in Health Sciences (PhD Student course) 4018106. Suoritusvaatimuksena on osallistuminen vähintään 10 seminaariin ja yksi essee (1 op). Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa ja kirjallinen työ palautetaan Moodleen (Seminars in Health Sciences, PhD Student course). Moodlesta löytyy myös lomake, johon osallistumistiedot kerätään seminaarin isännältä kunkin seminaarin jälkeen. Halutessaan jatko-opiskelijat voivat pitää myös oman 30 minuutin mittaisen esityksen sarjassa, tämä oikeuttaa toiseen opintopisteeseen. Ilmoittatuminen puhujaksi tapahtuu e-lomakkeella.

Muut seminaarisarjat