Oppiaineiden vastuuhenkilöt, kliininen tohtoriohjelma

Oppiaine Vastuuhenkilö
Lääketiede
Anatomia ja kehitysbiologia Apulaisprofessori Petteri Nieminen
Anestesiologia ja tehohoito Dosentti Ari Uusaro
Fysiatria Dosentti Olavi Airaksinen
Fysiologia Professori Timo Lakka
Geriatria Professori Eija Lönnroos
Ihotaudit Professori Ilkka Harvima
Keuhkosairaudet Professori Riitta Kaarteenaho
Kirurgia Professori Heikki Kröger
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Professori Tomi Laitinen
Kliininen genetiikka Nimetään myöhemmin
Kliininen kemia Professori Kari Pulkki
Kliininen mikrobiologia Professori Jukka Pelkonen
Kliininen neurofysiologia Professori Esa Mervaala
Kliininen radiologia Professori Ritva Vanninen
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ml. foniatria Professori Heikki Löppönen
Lastenpsykiatria Professori Kirsti Kumpulainen
Lastentaudit Professori Raimo Voutilainen
Lääketieteellinen biokemia Professori Jorma Palvimo
Mikrobiologia Professori Jukka Pelkonen
Neurokirurgia Professori Juha E. Jääskeläinen
Neurologia Professori Pekka Jäkälä
Oikeuslääketiede Professori Pekka Karhunen
Oikeuspsykiatria Professori Jari Tiihonen
Patologia Professori Veli-Matti kosma
Psykiatria Professori Heimo Viinamäki
Silmätaudit Professori Kai Kaarniranta
Sisätaudit Professori Markku Laakso
Solubiologia Professori Mikko Hiltunen
Synnytys- ja naistentautioppi Professori Juha Räsänen
Syöpätaudit Professori Päivi Auvinen
Työlääketiede Professori Kimmo Räsänen
Yleislääketiede Professori Pekka Mäntyselkä
Hammaslääketiede
Endodontia Professori Kirsi Sipilä
Gerodontologia Professori Pekka Ylöstalo
Kariologia Professori Kirsi Sipilä
Ortodontia Professori Riitta Pahkala
Parodontologia Professori Pekka Ylöstalo
Pedodontia Professori Kirsi Sipilä
Protetiikka Professori Kirsi Sipilä
Purentafysiologia Professori Kirsi Sipilä
Suu- ja leukakirurgia Professori Jari Kellokoski
Suulääketiede Professori Jari Kellokoski
Suupatologia Professori Jari Kellokoski
Suun ja leukojen alueen radiologia Professori Jari Kellokoski
Suun terveydenhuolto Professori Jari Kellokoski