Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja).

Tutkintorakenne

  LT HLT FT TtT FaT
Yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op 5-15 op 5-15 op 5-15 op 5-15 op
Tieteen ja tutkimusalan opinnot 15-25 op 15-25 op 25-35 op 25-35 op 25-35 op
Yhteensä 30 op 30 op 40 op 40 op 40 op
 

Seuraavat opintojaksot ovat suositeltavia Kliinisen tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille:

 • Introduction to Clinical Research, 1 op (4416902)
 • Kliinisen tutkijan peruskurssi (verkkokurssi), 5 op (4416935)
 • Lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyden arviointi, 1 op, (4416942)

Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta WebOodista (Opintojaksot => Oppaittain => Tohtoriohjelman jatko-opinto-opas, Tutkintorakenteet välilehti).

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

 

Valmiustaito-opinnot

Yliopistomme tohtorikoulu järjestää ns. yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopistomme jatko-opiskelijoille.  

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija

 • perehtyy tieteen teoriaan ja filosofiaan sekä tutkimuksensa eettisiin kysymyksiin ja oppii hyvän tieteellisen käytännön
 • saa valmiudet tutkimuksen suunnitteluun ja suorittamiseen, ml. ongelmanasettelun, menetelmien, resurssien ja aikataulun suunnittelun ja rahoituksen järjestämisen
 • hankkii hyvät viestintätaidot: tieteellisen ja yleistajuisen kirjallisen ja suullisen viestinnän ja tieteen popularisoinnin
 • oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
 • saa valmiudet koulutustehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin

Opintojaksot

Yleisten valmiustaitojen opintojaksot järjestetään pääosin englannin kielellä.

 • 8010061 Conference English, 3 op
 • 8010060 English for Postgraduate Students, 4 op
 • 8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8010053 Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja –hallinta, 2 op
 • 1145018 Doctoral Studies, Career and Networking, 1 op
 • 1145012 Business for PhD Students, 2 op
 • 1145004 Scientific Thought and the History of Science, 3 op
 • 1145003 Research Ethics, 1 op
 • 1145006 Research Project Management, 2 op
 • 1145010 Research Supervision, 1 op
 • 1145001 Seminar for Doctoral Students and Supervisors, 1 op

Opetussuunnitelma löytyy Tohtorikoulun opinto-oppaasta WebOodissa.

Jatko-opiskelijat voivat sisällyttää valmiustaito-opintoihinsa Opinto- ja opetuspalveluiden tarjoamia yliopistopedagogisia opintoja, joille opintojaksoille ilmoittaudutaan Opinto- ja opetuspalveluiden koulutuskalenterin kautta. Kauppatieteiden laitoksella on myös tarjolla yrittäjyysopintojen kokonaisuus.

Lisätietoa yleisten valmiustaitojen opinnoista: Merja Lyytikäinen