Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja).

  LT HLT FT TtT FaT
Yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op 5-15 op 5-15 op 5-15 op 5-15 op
Tieteen ja tutkimusalan opinnot 15-25 op 15-25 op 25-35 op 25-35 op 25-35 op
Yhteensä 30 op 30 op 40 op 40 op 40 op

 

Seuraavat opintojaksot ovat suositeltavia Kliinisen tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille:

  • Introduction to Clinical Research, 1 op (4416902)
  • Kliinisen tutkijan peruskurssi (verkkokurssi), 5 op (4416935)
  • Kliinisen tohtoriohjelman seminaari, 1 - 2 op, (4416901)
  • Lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyden arviointi, 1 op, (4416942)