Väitöskirjan julkaiseminen

Kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan, voi väitöskirjan julkaista. Väitöskirja julkaistaan yleensä sekä painettuna että elektronisessa muodossa.  Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimuslaitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja. Noudata julkaisemisessa julkaisusarjan ohjeita. Lue lisää e-julkaisemisesta kirjaston sivuilta.

Väitöskirja on julkaistava vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä.

 1. Väitöskirjan voi julkaista, kun väittelijä on saanut tiedekunnalta väittelyluvan. 
   
 2. Väittelijä huolehtii väitöskirjan julkaisukuntoon saattamisesta ja taitosta. Valmista taittopohjaa on suositeltavaa käyttää jo siinä vaiheessa, kun jatko-opiskelija aloittaa väitöskirjansa kirjoittamisen. 
   
 3. Väittelijä julkaisun tekijänä on vastuussa siitä, että väitöskirjan sisältämät mahdollisiin artikkeleihin ja muihin materiaaleihin on hankittu tekijän- ja julkaisuoikeudet.
  Jos väitöskirja sisältää aiemmin julkaistuja artikkeleita, tulee väittelijän anoa uudelleenjulkaisulupaa näiden artikkelien osalta. Uudelleenjulkaisulupa anotaan artikkelin alkuperäiseltä kustantajalta, joilla saattaa olla omilla sivuillaan tarkoitukseen luotu verkkolomake tai muu vastaava pohja. Jos tällaista ei kuitenkaan ole, väittelijä voi käyttää oheista kirjaston sivuilta löytyvää lupapohjaa. Suosittelemme kummassakin tapauksessa artikkelien uudelleenjulkaisulupia pyydettäessä pyytämään luvat myös sähköiseen uudelleenjulkaisuun. 
  Artikkeliväitöskirja (ns. nippuväitöskirja) julkaistaan täydellisenä vain, jos artikkeleiden uudelleenjulkaisemiseen yliopiston sarjoissa on saatu niiden alkuperäiseltä kustantajalta kirjallinen lupa. Muutoin julkaistaan vain yhteenveto-osa. Jos kyseessä on ns. kappaleväitöskirja, on väittelijän varmistettava, että alkuperäisartikkelin kustantaja sallii myös jo julkaistun artikkelin muokkaamisen (ml. esimerkiksi ulkoasuun liittyvä tekninen muokkaus). 

  Pohja artikkelien uudelleenjulkaisulupien anomista varten
   
 4. Väittelijä hakee julkaisulupaa julkaisusarjan toimittajalta. Väittelijä sopii tapaamisajan julkaisusarjan toimittajan kanssa. Sarjaan ilmoittamisen ja väitöspäivän välillä on oltava riittävästi aikaa (vähintään 6 viikkoa), jotta julkaisun taitolle ja painatukselle jää riittävästi aikaa.
  Terveystieteiden tiedekunnan väitöskirjat julkaistaan sarjassa ”Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences”. Julkaisusarjan toimittaja päättää tekstin muotoilusta julkaisusarjan taittopohjan ja tiedekunnan julkaisuohjeiden mukaisesti. 

  Julkaisusarjan toimittajat
 • professori Tomi Laitinen (vastaava toimittaja), Kliinisen lääketieteen yksikkö, tomi.laitinen(at)uef.fi, puh. 044 711 3279 
 • apulaisprofessori Tarja Kvist, Hoitotieteen laitos, tarja.kvist(at)uef.fi, puh. 040 355 2623
 • apulaisprofessori Tarja Malm, A. I. Virtanen -instituutti, tarja.malm(at)uef.fi, puh. 050 387 1881 
 • professori Kai Kaarniranta, Kliinisen lääketieteen yksikkö, kai.kaarniranta(at)uef.fi, puh. 044 059 3290 
 • yliopiston lehtori Veli-Pekka Ranta, Farmasian laitos, veli-pekka.ranta(at)uef.fi, puh. 040 355 2494 
   
Kun julkaisusarjan toimittaja on saanut väitöskirjan käsikirjoituksen ja julkaisusopimukseen kuuluvat dokumentit, hän tarkistaa, että 
 • väitöskirjakäsikirjoituksen kieliasu on moitteeton (kielentarkastus toimitettu)
 • väitöskirjan käsikirjoitus noudattaa julkaisusarjan taittomallia ja tiedekunnan julkaisuohjetta
 • luvat mahdollisten artikkeleiden uudelleen julkaisemiseen/käyttämiseen väitöskirjassa on saatu 

Väittelijän ja toimittajan yhteisessä tapaamisessa väittelijä tekee julkaisusopimuksen toimittajan kanssa. Julkaisusopimuksessa määritellään julkaisun ensipainosmäärä.

Terveystieteiden tiedekunnassa väittelijä kustantaa 

 • vastaväittäjän ja kustoksen kappaleet 
 • yliopiston jäsenille jaettavat kappaleet (rehtori, akateeminen rehtori, dekaani, oman oppiaineen professorit) 
 • UEF-kirjaston riiputus- ja arkistokappaleet (5 kpl, Grano ja Juvenes Print hoitavat postituksen Snellmanian kampuskirjastoon)  
 • vapaakappaleet Helsingin Kansalliskirjastoon (6 kpl, Grano ja Juvenes Print hoitavat postituksen Kansalliskirjastoon)  
 • mahdollisesti muille jaettavat kappaleet (väittelijä päättää) 
Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti myös sähköisessä muodossa. Erillistä sähköisen julkaisemisen sopimusta ei tarvita. Väitöskirjan elektronista julkaisemista on mahdollista viivyttää, mikäli se on tekijänoikeussyistä tarpeen. 
 
 1. Väittelijä pyytää julkaisun sarjanumerot kirjastosta lomakkeella.  
   
 2. Väittelijä tekee väitöskirjan sisällönkuvailun yhdessä UEFin kirjaston kanssa joko sähköpostitse tai tapaamalla vastuualueen informaatikon (lisätietoja kirjaston asiakaspalvelupisteistä). 
   
 3. Väittelijä hoitaa väitöskirjan käsikirjoituksen painoon. Yksityishenkilö voi painattaa väitöskirjansa haluamassaan painotalossa maksaessaan painatuksen itse. Mikäli terveystieteiden tiedekunta maksaa painatuskulut, tulee käyttää tiedekunnan määrittelemää sopimuskirjapainoa (Grano tai Juvenes Print). Väittelijä vastaa painatusprosessista. 
   
 4. Väittelijä tarkistaa väitöskirjan koevedoksen. Ensimmäisen koevedoksen voi pyytää painotalolta sähköisessä muodossa (esim. pdf). Lopullinen vedos tehdään painovalmiista tiedostosta kirjan lopulliseen kokoon ja ulkoasuun.  
   
 5. Väitöskirjojen jakelusta vastaa väittelijä, ellei toisin ole mainittu. Väittelijä  vastaa  siitä,  että  painotalo toimittaa painetun version väitöskirjasta oman kampuksensa kirjastoon julkisesti nähtäväksi. Mikäli väittelijä käyttää Granon tai Juvenes Printin painopalveluja, hoitavat ne kirjaston tarvitseman vähimmäismäärän arkisto- ja vaihtokappaleiksi.
  Mikäli väittelijä käyttää jotain muuta painotaloa, vastaa väittelijä kaikista kirjatoimituksista itse.  
  Väitöskirja on ollut tapana toimittaa ainakin oman kampuksen rehtorille, oman tiedekunnan dekaanille sekä oman oppiaineen professoreille. Vastaväittäjälle ja kustokselle väitöskirjat toimitetaan hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta.  
  Yliopiston sopimuskirjapaino toimittaa sarjoissa julkaistavat teokset sähköisessä muodossa kirjastoon. Jos painattaminen hoidetaan muualla, kun yliopiston sopimuskirjapainossa, kirjapainoa kannattaa kuitenkin muistuttaa tästä. Sähköinen versio teoksesta toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen electronic.publications@uef.fi. 
  Väittelijä vastaa siitä, että julkaisu tulee kirjatuksi SoleCRIS-järjestelmään.   
  Kirjasto vastaa väitöskirjan myynnistä ja määrittelee väitöskirjan hinnan. 
   
 6. Väittelijän tulee toimittaa väitöskirjan nähtäväksi oman kampuksensa yliopiston kirjastoon 10 päivää ennen väitöstilaisuuttaan. 

Painatuskulujen korvaus

Terveystieteiden tiedekunta korvaa väitöskirjan painatuskuluja maksimissaan 400€/ väitöskirja. Korvaus maksetaan ainoastaan yliopiston sopimustoimittajilta (Grano ja Juvenes) tilattavista väitöskirjoista. Tiedekunnan ja Granon sekä Juvenesin välillä sovitun mukaisesti väittelijä ilmoittaa painatusta tilatessaan, että painatuskuluista lähetetään maksimissaan 400€ lasku, joka sisältää arvonlisäveron suoraan Terveystieteiden tiedekuntaan. Mikäli painatuskulu on alle 400€, voidaan koko lasku lähettää tiedekunnalle. Laskun viitteeksi ilmoitetaan väittelijän nimi ja väitöspäivämäärä, sekä vastuualue 400010.