Väitöskirjan julkaiseminen

Kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan, voi väitöskirjan julkaista. Väitöskirja julkaistaan yleensä sekä painettuna että elektronisessa muodossa.  Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimuslaitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja. Noudata julkaisemisessa julkaisusarjan ohjeita. Lue lisää e-julkaisemisesta kirjaston sivuilta.

Väitöskirja on julkaistava vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä.

1. Väitöskirjan voi julkaista kun väittelijä on saanut tiedekunnalta väittelyluvan.

2. Jatko-opiskelija huolehtii väitöskirjan julkaisukuntoon saattamisesta. Julkaisusarjan toimittaja päättää tekstin muotoilusta. Jatko-opiskelija huolehtii myös väitöskirjan taitosta. Valmista taittopohjaa on suositeltava käyttää jo siinä vaiheessa kun jatko-opiskelija aloittaa väitöskirjansa kirjoittamisen. 

3. Jatko-opiskelija julkaisun tekijänä on vastuussa siitä että väitöskirjan sisältämiin mahdollisiin artikkeleihin ja muihin materiaaleihin on hankittu tekijän- ja julkaisuoikeudet. Artikkeliväitöskirja julkaistaan täydellisenä vain, jos artikkeleiden uudelleenjulkaisemiseen yliopiston sarjoissa on saatu niiden alkuperäiseltä kustantajalta kirjallinen lupa. Mikäli kustantajalla ei ole valmista verkkolomaketta tähän tarkoitukseen, kirjaston sivuilta löydät mallipohjan uudelleenjulkaisuluvan anomiseen. Tieto uudelleenpainatuksen luvasta merkitään näkyviin erilliselle sivulle kunkin artikkelin alkuun, sisällysluetteloon ja mahdollisten muiden luetteloiden jälkeen. Esim. ’ Julkaistu [kustannusyhtiön nimi] luvalla’ tai ’Printed with kind permission by [kustannusyhtiön nimi]’. 

4. Jatko-opiskelija hakee julkaisulupaa julkaisusarjan toimittajalta. Saatuaan julkaisuluvan, jatko-opiskelija tekee julkaisusopimuksen vastaavan toimittajan kanssa.

5. Opiskelija tai julkaisusarjan toimittaja (tiedekunnasta riippuen) pyytää julkaisun sarjanumerot kirjastosta lomakkeella.

6. Jatko-opiskelija tekee väitöskirjan sisällönkuvailun yhdessä Kirjaston kanssa joko sähköpostitse tai tapaamalla vastuualueen informaatikon (lisätietoja Kirjaston asiakaspalvelupisteistä).

7. Jatko-opiskelija hoitaa väitöskirjan käsikirjoituksen painoon.

8. Jatko-opiskelija tarkistaa koevedoksen. Julkaisusta otetaan aina vedos ennen julkaisemista. Vastaava toimittaja antaa painatusluvan.

9. Jatko-opiskelija huolehtii väitöskirjan painatuksesta ja jakelusta. Painosmäärä koostuu: vaihtokappaleista, kirjaston kokoelmakappaleista, vapaakappaleista, yliopistoyhteisölle jaettavista kappaleista, arkistokappaleesta sekä myyntikappaleista. Väitöskirja on ollut tapana toimittaa ainakin oman kampuksen rehtorille, oman tiedekunnan dekaanille sekä oman oppiaineen professoreille. Vastaväittäjälle ja kustokselle väitöskirjat toimitetaan hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta. Kirjasto välittää yliopiston kustantamat väitöskirjat vaihtokumppaneille sekä liittää ne omaan kokoelmaansa. Kirjasto vastaa myös väitöskirjan myynnistä ja määrittelee väitöskirjan hinnan.

10. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa väitöskirjan nähtäväksi oman kampuksensa yliopiston kirjastoon 10 päivää ennen väitöstilaisuuttaan.

Väitöskirjan julkaiseminen terveystieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjan julkaiseminen Terveystieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa edellyttää, että se on laadittu sarjan taittomallin mukaan, on kieliasultaan moitteeton ja noudattaa tiedekunnan julkaisuohjetta.

Julkaisuluvat

Mikäli väitöskirja on artikkeliväitöskirja, joka sisältää tieteellisiä julkaisuja, painossa olevia julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia (ns. nippuväitöskirja), tai perustuu väittelijän tieteellisiin julkaisuihin (ns. kappaleväitöskirja), tulee väittelijän hankkia kustantajalta/kustantajilta kirjallinen lupa kunkin artikkelin uudelleen julkaisemiseen tai käyttämiseen väitöskirjassa.

Mikäli käsikirjoitus on kuitenkin vasta tarjottu julkaistavaksi (submitted), on sen sisällyttämistä painettuun väitöskirjaan syytä harkita.

Julkaiseminen

Esitarkastajien toimitettua lausuntonsa tiedekuntaan, dekaani tekee päätöksen väittelyluvan myöntämisestä.

Saatuaan dekaanin päätöksen väittelyluvan myöntämisestä ja tehtyään esitarkastajien mahdollisesti edellyttämät muutokset väitöskirjan käsikirjoitukseen, väittelijä varmistaa, että

 • väitöskirja noudattaa tiedekunnan julkaisusarjan taitto-ohjetta
 • kieliasu on kunnossa
 • väitöskirjassa on huomioitu tiedekunnan julkaisuohjeet

Tarkistuksen jälkeen väittelijä toimittaa väitöskirjan käsikirjoituksen, mahdolliset uudelleenjulkaisuluvat ja  tiedon kielentarkastuksesta vastaavalle toimittajalle/toimittajille ja sopii ajan tapaamiselle toimittajan kanssa. Esitarkastuslausunnot ja dekaanin myöntämä väittelylupa toimitetaan tiedekunnasta suoraan toimittajalle.

Tapaamisessä väittelijä ja toimittaja täyttävät ja allekirjoittavat julkaisusopimuksen ja siten ilmoittavat väitöskirjan tiedekunnan julkaisusarjaan Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences. Sarjaan ilmoittamisen ja väitöspäivän välillä on oltava riittävästi aikaa (vähintään 6 viikkoa), jotta julkaisun taitolle ja painatukselle jää riittävästi aikaa.

Lisäksi täytetään sopimus teoksen julkaisemisesta sähköisessä muodossa. Kaikki yliopiston julkaisusarjoissa julkaistavat väitöskirjat julkaistaan myös elektronisessa muodossa.  Tapaamisen jälkeen väittelijä pyytää verkkokäyttöön liittyvään sopimukseen kirjaston allekirjoituksen (terveystieteiden tiedekunnassa myös toimittajan allekirjoitus tiedonkulun varmistamiseksi) ja pyytää julkaisulle tarvittavat tunnistetiedot kirjastosta (isbn@uef.fi) tai suoraan lomakkeella (linkki alla). Tunnukset lähetetään aina myös sarjan toimittajalle.

Julkaisusarjan toimittajat

 • professori Tomi Laitinen (vastaava toimittaja), Kliinisen lääketieteen yksikkö, tomi.laitinen(at)uef.fi, puh. 044 711 3279
 • apulaisprofessori Tarja Kvist, Hoitotieteen laitos, tarja.kvist(at)uef.fi, puh. 040 355 2623
 • apulaisprofessori Tarja Malm, A. I. Virtanen -instituutti, tarja.malm(at)uef.fi, puh. 050 387 1881
 • professori Kai Kaarniranta, Kliinisen lääketieteen yksikkö, kai.kaarniranta(at)uef.fi, puh. 044 059 3290
 • yliopiston lehtori Veli-Pekka Ranta, Farmasian laitos, veli-pekka.ranta(at)uef.fi, puh. 040 355 2494

 

Taittomallit

Painatus

Julkaisusopimuksessa määritellään julkaisun ensipainosmäärä.

Terveystieteiden tiedekunnassa väittelijä kustantaa
 • vastaväittäjän ja kustoksen kappaleet
 • yliopiston jäsenille jaettavat kappaleet (rehtori, akateeminen rehtori, dekaani, oman oppiaineen professorit)
 • UEF-kirjaston riiputus- ja arkistokappaleet
  (5 kpl >> Grano ja Juvenes hoitavat postituksen Snellmanian kampuskirjastoon) 
 • vapaakappaleet Helsingin Kansalliskirjastoon
  (6 kpl >> Grano ja Juvenes hoitavat postituksen Kansalliskirjastoon) 
 • mahdollisesti muille jaettavat kappaleet (väittelijä päättää)
Väitöskirjojen toimituksesta vastaa väittelijä, ellei toisin ole mainittu. Mikäli väittelijä käyttää jonkun muun kuin Granon tai Juveneksen painopalveluja, vastaa väittelijä kaikista kirjatoimituksista itse. 
 

Yksityishenkilö voi painattaa väitöskirjansa haluamassaan painotalossa maksaessaan painatuksen itse. Mikäli yliopisto maksaa painatuskulut, tulee käyttää yliopiston määrittelemää painotaloa. Väittelijä vastaa painatusprosessista ja koevedoksen oikoluvusta.
 
Edellä annetut ohjeet ovat tiivistelmä väitöskirjan julkaisuprosessista. Väittelijän on syytä perehtyä myös tiedekunnan yksityiskohtaisiin julkaisuohjeisiin, jossa yhteydessä annetaan myös tekniset kirjoitusohjeet. Julkaisun kannet toteutetaan kansimallin mukaan painotalossa.

Painatuskulujen korvaus

Terveystieteiden tiedekunta korvaa väitöskirjan painatuskuluja maksimissaan 400€/ väitöskirja. Korvaus maksetaan ainoastaan yliopiston sopimustoimittajilta (Grano ja Juvenes) tilattavista väitöskirjoista. Tiedekunnan ja Granon sekä Juvenesin välillä sovitun mukaisesti väittelijä ilmoittaa painatusta tilatessaan, että painatuskuluista lähetetään maksimissaan 400€ lasku, joka sisältää arvonlisäveron suoraan Terveystieteiden tiedekuntaan. Mikäli painatuskulu on alle 400€, voidaan koko lasku lähettää tiedekunnalle. Laskun viitteeksi ilmoitetaan väittelijän nimi ja väitöspäivämäärä, sekä vastuualue 400010.