Hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeminen

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin voi hakea 4 kertaa vuodessa, 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä.

Jatko-opinto-oikeus antaa oikeuden suorittaa jatko-opintoja Itä-Suomen yliopistossa, se ei ole rahoituspäätös. Tutustu jatko-opintojen rahoitusvaihtoehtoihin tohtoriohjelman Ohjeita jatko-opintoihin >>  Rahoitus-sivulla.

Kliiniseen tohtoriohjelmaan hakeminen

Kliinistä väitöskirjaa ja jatkokoulutusta suunnittelevan tulee keskustella asiasta varhaisessa vaiheessa tutkimusryhmän johtajan ja oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Väitöskirjan ohjaajista vähintään yhden tulee olla tutkittavan kliinisen erikoisalan asiantuntija (erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri).

Jatko-opinto-oikeutta haettaessa hakijan tulee huolehtia hakulomakkeeseen:

  • pääaine
  • pääaineen vastuuhenkilön allekirjoitus, jolla hän puoltaa tutkimusta

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Syksyllä 2016 on astunut voimaan yhden opiskelupaikan säännös, jonka mukaan hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon. Lisätietoa löydät uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohjeesta. Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana (15.9. mennessä).  Ilmoittautumisen voi tehdä WebOodissa, sähköpostilla  tai puhelimitse (p. 029 445 8900).

Opiskelijat, jotka eivät ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille pääsyä haetaan opintopalveluista. Ilmoittautumismisajan jälkeen ilmoittautuvalta peritään lisäksi uudelleenkirjoittautumismaksu (35 euroa).