Hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

1. Jatko-opiskelijaksi aikova tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin, jotka löytyvät tohtoriohjelmien nettisivuilta.

2. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee jatko-opintomahdollisuuksista laitoksella/osastolla mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa tai tohtoriohjelman johtajan kanssa.

3. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Jatko-opiskelijaksi aikova tekee alustavan tutkimussuunnitelman. Jatko-opiskelija ilmoittaa hakemuksessaan sen tohtoriohjelman, johon hän hakee opinto-oikeutta.

4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta hakulomakkeella:

Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, docx)
Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, rtf)

tai

Application for Doctoral Studies -form (englanninkielinen lomake, docx)
Application for Doctoral Studies -form (englanninkielinen lomake, rtf)

Hakemus toimitetaan tarvittavine allekirjoituksineen ja liitteineen tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Hakulomakkeeseen liitetään:

  • kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat
  • aikaisempien opintojen opintorekisteriote
  • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma
  • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

Valtaosaan tohtoriohjelmista voi hakea 1-4 kertaa vuodessa, muutamaan ohjelmaan on jatkuva haku. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuajat löytyvät tohtoriohjelman tiedoista.

5. Jatko-opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa. 

6.  Tiedekunta päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdolliset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä hakijalle, ohjaajille, Opinto- ja opetuspalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtoriohjelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun (ks. alla).

7. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opiskelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston Opinto- ja opetuspalveluihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin mennessä.

8. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeuden saamisesta.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeminen

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin voi hakea 4 kertaa vuodessa, 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä terveystieteiden tiedekuntaan (Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio). Mikäli haluat toimittaa hakemuksen perille henkilökohtaisesti käyntiosoite: Mediteknia, 4 krs. huone 4085 (Arja Afflekt).

Hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Jatko-opinto-oikeus antaa oikeuden suorittaa jatko-opintoja Itä-Suomen yliopistossa, se ei ole rahoituspäätös. Tutustu jatko-opintojen rahoitusvaihtoehtoihin Rahoitus-sivulla.

Kliiniseen tohtoriohjelmaan hakeminen

Kliinistä väitöskirjaa ja jatkokoulutusta suunnittelevan tulee keskustella asiasta varhaisessa vaiheessa tutkimusryhmän johtajan ja oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Väitöskirjan ohjaajista vähintään yhden tulee olla tutkittavan kliinisen erikoisalan asiantuntija (erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri).

Jatko-opinto-oikeutta haettaessa hakijan tulee huolehtia hakulomakkeeseen:

  • pääaine
  • pääaineen vastuuhenkilön allekirjoitus, jolla hän puoltaa tutkimusta

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Syksyllä 2016 on astunut voimaan yhden opiskelupaikan säännös, jonka mukaan hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon, lue uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohje. Seuraavina lukuvuosina tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat jatko-opiskelijat noudattavat samoja ilmoittautumisaikoja kuin perusopiskelijat, ilmoittautumisohjeet ovat Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa (kirjautuminen UEF-tunnuksilla).