Teologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston teologian opetustarjontaan. Sinulle on avoimen kautta auki monta eri ovea. Avoimen yliopiston teologian opinnot voivat auttaa sinua sammuttamaan tai kasvattamaan tiedonjanoasi, täydentämään koulutustasi aineenopettajaksi tai avaamaan oven yliopistoon.

Teologian opiskelemisen käytännöt lukuvuonna 2017-2018  -verkkotallenne.
Liity teologian opiskelijoiden Facebook-ryhmään tästä.
Kuinka opiskelen kreikkaa etäopintoina – verkkotallenne
Kreikan moodleympäristön hyödyntäminen opiskeluissa – verkkotallenne
Kesällä 2017 on mahdollista suorittaa perus- ja aineopintoja -  perusopintojen kesäopintopyörä  ja aineopintojen kesäopintopyörä.

Yleisen teologian perusopinnoissa opiskelija oppii arvioimaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta. Tätä varten opiskelija pyrkii omaksumaan keskeisen teologisen ja uskontotieteellisen käsitteistön perehtyen raamattututkimuksen lähtökohtiin ja tulkintatapoihin, kristillisen kirkon vaiheisiin, erityisesti läntiseen perinteeseen sekä kristillisen uskon ja etiikan perusteisiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja niiden omista lähtökohdista käsin uskontodialogin näkökulmasta.

Yleisen teologian aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa käsiteltyjä teemoja. Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja erityisalan vaatimiin metodologisiin lähtökohtiin.

Ortodoksisen teologian erillisiä arvosanoja opiskeleva perehtyy kuuteen teologiseen oppiaineeseen: eksegetiikkaan, kirkkohistoriaan, systemaattiseen teologiaan ja patristiikkaan, käytännölliseen teologiaan, uskontotieteeseen ja ortodoksiseen kirkkomusiikkiin. Eksegetiikan opintojen tavoitteena on oppia ymmärtämään Vanhaa ja Uutta testamenttia. Perehtymällä Raamatun ajan maailmaan ja ajatteluun on tekstien sanomaa helpompi lähestyä.

Ortodoksisen – tai yleisen teologian aineopintokokonaisuus (60 op) antaa pätevyyden toimia uskonnonopettajana kaikilla luokka-asteilla, mikäli opiskelijan pohjatutkinto on sopiva. Lisätietoja löydät Finlexistä. Voit pyytää virallisen maksullisen erillisen pätevyystodistuksen teologisesta tiedekunnasta kokonaisuuden valmistuttua, mikäli oma koulutoimi tätä edellyttää. Voit suorittaa evankelisluterilaisen uskonnon ja ortodoksisen uskonnon aineenopettajan kelpoisuudet yhdessä. Lue lisää yhdessä suorittamisesta täältä.

Lisäksi voit opiskella Raamatun kielten perusteita (heprea, kreikka, latina) ja globaalia etiikkaa

Opiskelutavat

Teologian opinnoissa on suoritustapoina perinteiset kirjatentit, moodlessa tapahtuvat verkkotentit, moodleen palautettavat oppimistehtävät ja osassa oppiaineista myös sähköiset tentit. Teologian opinnot ovat verkkotuettuja ja niissä hyödynnetään Moodle -oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja toimiva verkkoyhteys. Ohjaamme tarvittaessa, mikäli verkko-opinnot herättävät kysyttävää.

Teologian opinnot on mahdollista suorittaa omien aikataulujen mukaan – voit suorittaa jaksot vapaavalintaisessa järjestyksessä. Tukea opintojen suunnittelemiseen saat opinto-ohjaajalta ja tuutorilta. Suosituksen suoritusjärjestyksestä löydät myös täältä.

Opetustarjonta

Tutustu teologian opetusohjelmiin.

Opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Avoimen yliopiston kautta teologian alan asiantuntijaksi (pdf)

Teologian aineopinnot suorittanut opiskelija voi hakea väylän kautta tiedekuntaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnassa. Katso teologian alan tutkintorakenne.

Opinto-ohjaus

Autamme mielellämme sinua askarruttavissa kysymyksissä:

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, ortodoksinen teologia, yleinen teologia
Sähköposti
tiina.juurela@uef.fi
GSM-numero
0503893697
Suora numero
0294457064
Huoneen tiedot
Aurora, Joensuu

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
0503619254
Suora numero
0294457086
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/5