Teologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston teologian opetustarjontaan. Sinulle on avoimen kautta auki monta eri ovea. Avoimen yliopiston teologian opinnot voivat auttaa sinua sammuttamaan tai kasvattamaan tiedonjanoasi, täydentämään koulutustasi aineenopettajaksi tai avaamaan oven yliopistoon. Tutustu teologian opiskelun koulutuspolkuun.

Yleisen teologian oppinnoissa arvioidaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta. Tätä varten tutustut keskeisen teologisen ja uskontotieteellisen käsitteistön perehtyen raamattututkimuksen lähtökohtiin ja tulkintatapoihin, kristillisen kirkon vaiheisiin, erityisesti läntiseen perinteeseen sekä kristillisen uskon ja etiikan perusteisiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja niiden omista lähtökohdista käsin uskontodialogin näkökulmasta.  Aineopinnoissa perehdytään tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja erityisalan vaatimiin metodologisiin lähtökohtiin.

Ortodoksisen teologian erillisiä arvosanoja opiskeleva perehtyy kuuteen teologiseen oppiaineeseen: eksegetiikkaan, kirkkohistoriaan, systemaattiseen teologiaan ja patristiikkaan, käytännölliseen teologiaan, uskontotieteeseen ja ortodoksiseen kirkkomusiikkiin. Eksegetiikan opintojen tavoitteena on oppia ymmärtämään Vanhaa ja Uutta testamenttia. Perehtymällä Raamatun ajan maailmaan ja ajatteluun on tekstien sanomaa helpompi lähestyä.

Ortodoksisen – tai yleisen teologian aineopintokokonaisuus (60 op) antaa pätevyyden toimia uskonnonopettajana kaikilla luokka-asteilla, mikäli opiskelijan pohjatutkinto on sopiva. Lisätietoja löydät Finlexistä. Voit pyytää virallisen maksullisen erillisen pätevyystodistuksen teologisesta tiedekunnasta kokonaisuuden valmistuttua, mikäli oma koulutoimi tätä edellyttää.

Lisäksi voit opiskella Raamatun kielten heprean, kreikan, latinan perusteita. 

Opetustarjonta

Tutustu teologian opetusohjelmiin.

Opiskelutavat

Teologian opinnoissa on suoritustapoina perinteiset kirjatentit, moodlessa tapahtuvat verkkotentit, moodleen palautettavat oppimistehtävät ja osassa oppiaineista myös sähköiset tentit. Teologian opinnot ovat verkkotuettuja ja niissä hyödynnetään Moodle -oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja toimiva verkkoyhteys. Ohjaamme tarvittaessa, mikäli verkko-opinnot herättävät kysyttävää.

Teologian opinnot on mahdollista suorittaa omien aikataulujen mukaan – voit suorittaa jaksot vapaavalintaisessa järjestyksessä. Tukea opintojen suunnittelemiseen saat opinto-ohjaajalta ja tuutorilta. Suosituksen suoritusjärjestyksestä löydät myös täältä.

Opiskelun tueksi:

Opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Kahden uskonnon opetuspätevyyden hankkiminen Avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopistossa teologian aineopinnot suorittaneet tai toisen yliopiston opetussuunnitelman mukaan aineopintonsa suorittaneet opiskelijat:

Mikäli olet jo suorittanut ortodoksisen tai yleisen teologian perus- ja aineopinnot ja haluat suorittaa toisen uskonnonopettajan kelpoisuuden – ortodoksisen uskonnon opettaja evankelis-luterilaisen uskonnon opettajan kelpoisuuden tai luterilaisen uskonnon opettaja ortodoksisen uskonnon opettajan kelpoisuuden, ilmoittaudu puuttuvan pätevyyden mukaisiin aineopintoihin.

Aineopintoihin ilmoittautumisen jälkeen voit hakea perusopinnoista hyväksilukua aiempien opintojen perusteella (myöh. AHOT). Mikäli AHOT-Käsittelyssä todetaan, että opintojaksoja puuttuu (useimmiten systemaattinen teologia 5 op, käytännöllinen teologia 5 op sekä osa kirkkohistoriasta 5 op), ilmoittaudu puuttuville jaksoille ja suorita ne.

Puuttuvan oppiaineen aineopinnoista haet AHOTointia niistä jaksoista, jotka hän on jo aiemmissa opinnoissaan suorittanut.

Kaikki puuttuvat opinnot suoritettuasi voit hakea aineopintojen kokonaisuustodistuksen Avoimesta yliopistosta, katso Lomakkeet

Itä-Suomen yliopistossa aineopinnot suorittaneet:

Itä-Suomen yliopiston opetusvaatimusten mukaan opintonsa suorittaneet voivat ilmoittautua suoraan puuttuville yksittäisille jaksoille tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti. Puuttuvat jaksot suoritettuaan opiskelija voi anoa maksullista erillistodistusta Filosofisesta tiedekunnasta.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Teologia opiskelijan koulutuspolkuja avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskelijaksi.  Avoimen yliopiston kautta teologian alan asiantuntijaksi (pdf)

Teologian aineopinnot suorittanut opiskelija voi hakea väylän kautta tiedekuntaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnassa. Katso teologian alan tutkintorakenne.

Ohjaus ja neuvonta

Autamme mielellämme sinua askarruttavissa kysymyksissä:

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, ortodoksinen teologia, yleinen teologia
Sähköposti
tiina.juurela@uef.fi
GSM-numero
0503893697
Suora numero
0294457064
Huoneen tiedot
Aurora, Joensuu

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
0503619254
Suora numero
0294457086
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/5