Palvelumuotoilua yrityksiin

Palvelumuotoilua yrityksiin -hankkeen tavoitteena on lisätä palvelumuotoiluosaamista Pohjois-Karjalassa ja luoda kontakteja alueen yritysten ja yliopisto-opiskelijoiden välille.


Hankkeen toiminta

Hankkeen aikana toteutetaan valmennuskokonaisuus, jolla lisätään osallistujien palvelumuotoiluosaamista. Osaamista syvennetään toimeksiantajayrityksissä ja -organisaatioissa toteutettavissa kehittämisprojekteissa, joissa monialaiset projektiryhmät työskentelevät yhdessä toimeksiantajien avainhenkilöiden kanssa. Projektit vastaavat yritysten ja julkisten organisaatioiden tarpeeseen kehittää liiketoimintaansa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen.

Hankkeen toiminta perustuu kokeilukulttuuriin. Hankkeen tarkoituksena on kokeilla mallia yritysten ja yliopiston valmennuksellisesta yhteistyöstä ja löytää ratkaisuja sekä alueen yritysten kehittämiseen että opiskelijoiden työelämässä tarvitseman kehittämisosaamisen lisäämiseen. Kokeiluista saadun palautteen perusteella hankkeessa arvioidaan, voitaisiinko toimintamallia kehittää tai skaalata laajemmaksi toimintatavaksi Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

  1. Palvelumuotoiluosaamista lisäävän valmennuskokonaisuuden kehittäminen korkeakouluopiskelijoille ja yritysten avainhenkilöille
  2. Alueen yrittäjien ja organisaatioiden kanssa yhteistyössä kehitettävä kehittämisprojektimalli todellisten palvelujen/tuotteiden kehittämiseen palvelumuotoilun menetelmin
  3. Arviointi


Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat yliopisto-opiskelijat ja Pohjois-Karjalassa, pääsääntöisesti Joensuun seudulla, toimivat yritykset ja julkiset organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita palvelumuotoilusta sekä siihen liittyvien työkalujen hyödyntämisestä palveluiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä.

Rahoittaja ja toteuttajat

Palvelumuotoilua yrityksiin -hanke toteutetaan Pohjois-Karjalassa 1.1.2018–30.11.2018. Hankkeen päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus). Hanke toteutetaan päätoteuttajana toimivan Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n yhteistyönä. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

RAHOITTAJAT

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun TiedepuistoHANKEHENKILÖSTÖ


Projektipäällikkö Sanna Soppela
sanna.soppela@uef.fi
050 590 3766

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
katja.peltoniemi@uef.fi
040 355 3905


Asiantuntijat:

Suunnittelija Arttu Puhakka
arttu.puhakka@uef.fi
050 406 4310

Kehitysjohtaja Jouko Rautasalo
Joensuun Tiedepuisto Oy
jouko.rautasalo@tiedepuisto.fi
050 380 5190