OPETUSTARJONTA

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Tarjonta aloittain

Kasvatusala

Lukuvuosi 2017-2018: Lukuvuosi 2018-2019:
  Elämänkatsomustiedon perusopinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan perusopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Erityispedagogiikan syventävät opinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Kasvastus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Opetushallinnon perusopinnot Opetushallinnon perusopinnot

Humanistiset alat

Lukuvuosi 2017-2018: Lukuvuosi 2018-2019:
Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot Englannin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Historian perusopinnot Historian perusopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Kirjallisuuden perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Kirjallisuuden aineopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Kulttuuriantropologian perusopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Kulttuuriantropologian aineopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot Ortodoksisen teologian perusopinnot
Ortodoksisen teologian aineopinnot Ortodoksisen teologian aineopinnot
Ruotsin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Ruotsin kielen aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Suomen historian aineopinnot Suomen historian aineopinnot
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Yleisen historian aineopinnot Yleisen historian aineopinnot
Yleisen teologian perusopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Yleisen teologian aineopinnot Yleisen teologian aineopinnot

Yhteiskunnallinen ala

Lukuvuosi 2017-2018: Lukuvuosi 2018-2019:
Filosofian perusopinnot Filosofian perusopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Maantieteen aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Oikeuspsykologian perusopinnot
Psykologian perusopinnot Psykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Psykologian aineopinnot
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalitieteiden aineopinnot Sosiaalitieteiden aineopinnot
Sosiaalityön perusopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Sosiaalityön aineopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Sosiologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena  
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1 Etiikka 1, kirjatentti
Johdatus filosofiaan Johdatus filosofiaan, kirjatentti
Taloustieteen perusteet Taloustieteen perusteet
Tieteenfilosofia 1 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Yhteiskuntafilosofia 1 Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Lukuvuosi 2017-2018: Lukuvuosi 2018-2019
Johtamisen aineopinnot Johtamisen aineopinnot
Kauppatieteen perusopinnot Kauppatieteen perusopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Laskentatoimen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Markkinoinnin aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Urheilujohtamisen aineopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Arvopaperimarkkinaoikeus Arvopaperimarkkinaoikeus
Corporate Governance Corporate Governance
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen
Kansainvälinen laskentatoimi Kansainvälinen laskentatoimi
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
Tilintarkastuksen opinnot Tilintarkastuksen opinnot
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet: Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:
- Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille - Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
- Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset - Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
  Introduction to Tourism Studies

Oikeustieteet

Lukuvuosi 2017-18: Lukuvuosi 2018-2019 (opetusohjelmat julkaistaan kesä-heinäkuun vaihteessa):
  Empiirisen oikeustutkimuksen perusopinnot
Eurooppaoikeuden perusopinnot Eurooppaoikeuden perusopinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Eurooppaoikeuden aineopinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Finanssioikeuden perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Finanssioikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Hallinto-oikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Hallinto-oikeuden aineopinnot
  Hyvinvointioikeuden perusopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Julkisten hankintojen perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot
Kriminologian perusopinnot Kriminologian perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot Lainvalmistelun perusopinnot
Metsäoikeuden perusopinnot  Metsäoikeuden perusopinnot 
Oikeustieteiden syventävät opinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Siviilioikeuden perusopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Siviilioikeuden aineopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Sosiaalioikeuden perusopinnot  
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Valtiosääntöoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
  Venäjän oikeuden perusopinnot
Yleiset oikeusjärjestysopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Ympäristöoikeuden perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Ympäristöoikeuden aineopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Yritysjuridiikan perusopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
  Yritysjuridiikan aineopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Johdatus oikeustieteeseen

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet

  Oikeustieteen perusteet
  Oikeudellinen kirjoittaminen ja tiedonhalkinta
  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet
  Sopimusoikeus
  Ympäristöoikeuden perusteet, kevät 2019

Luonnontieteet

Lukuvuosi 2017-18: Lukuvuosi 2018-19:
Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot Fysiikan aineopinnot
Kemian perusopinnot Kemian perusopinnot
Kemian aineopinnot Kemian aineopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Maantieteen aineopinnot
Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Matematiikan aineopinnot Matematiikan aineopinnot
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Erilliset opintojaksot:  

Näkökulmia biotalouteen

Näkökulmia biotalouteen
Kemian perusteet (Kuopion kampuksella) Kemian perusteet (Kuopion kampuksella)

Terveys ja hyvinvointi

Lukuvuosi 2017-18 Lukuvuosi 2018-19:
Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot
Ergonomian aineopinnot Ergonomian aineopinnot
Farmasian perusopinnot Farmasian perusopinnot
Gerontologian perusopinnot Gerontologian perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Hoitotieteen aineopinnot
  Ihmisen biologia
Hoitotyön johtaminen Hoitotyön johtamisen perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Kansanterveystieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Kansanterveystieteen aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot Liikuntalääketieteen perusopinnot
Liikuntalääketieteen aineopinnot Liikuntalääketieteen aineopinnot
Lääketieteen perusteita Lääketieteen perusteita
  Preventiivisen hoitotieteen perusopinnot
Ravitsemustieteen perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Ravitsemustieteen aineopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Terveystaloustieteen perusopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Urheiluravitsemuksen perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä

Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu

Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu
Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä
Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto