OPETUSTARJONTA

Esittelysivut aloittain

Humanististen tieteiden opinnot Psykologian opinnot
Kasvatustieteelliset opinnot Teologian opinnot
Kauppatieteiden ja matkailualan opinnot Terveystieteiden ja farmasian opinnot
Luonnontieteiden opinnot Yhteiskuntatieteiden opinnot
Oikeustieteiden opinnot Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Opetusohjelmat ja opetusmuodot

Ne löytyvät  Opintopolku.fi-verkkopalvelusta. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tarjontaamme suoraan:

Joensuun kampuksen koordinoimat opinnot: Kuopion kampuksen koordinoimat opinnot:
Humanistiset tieteet  
Kasvatustieteet ja psykologia Kasvatusala
Kauppatieteet ja matkailu Kauppatieteet
Luonnontieteet Luonnontieteet
Oikeustieteet  
Teologia  
Terveysala Terveystieteet ja farmasia
Yhteiskuntatieteet Yhteiskuntatieteet
Opetusmuodoittain:  
Verkko-opinnot Verkko-opinnot
Itsenäiset opinnot Itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Kasvatusala

Erityispedagogiikan perusopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Kasvastus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Opetushallinnon perusopinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot  

Humanistiset alat

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Historian perusopinnot Suomen historian aineopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Yleisen historian aineopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Mediankulttuurin ja viestinnän perusopinnot Yleisen teologian aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot  
Ortodoksisen teologian aineopinnot  

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Psykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot  

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Johtamisen aineopinnot Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Kauppatieteen perusopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot  

 

Oikeustieteet

Eurooppaoikeuden perusopinnot  Oikeustieteiden syventävät opinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Metsäoikeuden perusopinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Sosiaalioikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Kriminologian perusopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot

Luonnontieteet

Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Maantieteen aineopinnot
Fysiikan aineopinnot Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Kemian perusopinnot Matematiikan aineopinnot
Kemian aineopinnot Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio

Terveys ja hyvinvointi

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Liikuntalääketieteen aineopinnot
Ergonomian aineopinnot Lääketieteen perusteita
Farmasian perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Gerontologian perusopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Hoitotyön johtaminen Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot