OPETUSTARJONTA

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Kesän 2019 opetustarjonta

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Humanistiset alat

Englannin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Historian perusopinnot Suomen historian aineopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Yleisen historian aineopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot Yleisen teologian aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot  
Ortodoksisen teologian aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  

Joensuun kampus, kevät 2019:  Espanja 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2Venäjä 2, Venäjä 4

Kuopion kampus, kevät 2019: Espanja 2, Ranska 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2Venäjä 2, Venäjä 4

Kasvatusala

Elämänkatsomustiedon perusopinnot Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Erityispedagogiikan perusopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Opetushallinnon perusopinnot

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Kauppatieteen perusopinnot Johtamisen aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Arvopaperimarkkinaoikeus Tilintarkastuksen opinnot
Corporate Governance Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen - Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
Kansainvälinen laskentatoimi - Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta Introduction to Tourism Studies

Oikeustieteet

Eurooppaoikeuden perusopinnot Metsäoikeuden perusopinnot 
Eurooppaoikeuden aineopinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Hyvinvointioikeuden perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot Yritysjuridiikan aineopinnot
Erilliset opintojaksot:  

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta

Sopimusoikeus
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet Terveydenhuolto-oikeus
Oikeustieteen perusteet Ympäristöoikeuden perusteet
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet  

Luonnontieteet

Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Matematiikan perusopinnot, Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot Matematiikan aineopinnot
Kemian perusopinnot Kemian aineopinnot
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Erilliset opintojaksot:  
Kemian perusteet, Kuopio  

Terveys ja hyvinvointi

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Lääketieteen perusteita
Farmasian yksittäisiä opintojaksoja Preventiivisen hoitotieteen perusopinnot, Mikkelissä ja Rovaniemellä
Gerontologian perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Ihmisen biologia Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Hoitotyön johtamisen perusopinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Liikuntalääketieteen aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu
Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusopinnot 
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Psykologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1, kirjatentti Taloustieteen perusteet
Johdatus filosofiaan, kirjatentti Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti