OPETUSTARJONTA

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Koulutusalojen esittelysivut

Humanististen tieteiden opinnot Psykologian opinnot
Kasvatustieteelliset opinnot Teologian opinnot
Kauppatieteiden ja matkailualan opinnot Terveystieteiden ja farmasian opinnot
Luonnontieteiden opinnot Yhteiskuntatieteiden opinnot
Oikeustieteiden opinnot Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Tarjonta aloittain

Kasvatusala

Erityispedagogiikan perusopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Kasvastus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Opetushallinnon perusopinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot  

Humanistiset alat

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Historian perusopinnot Suomen historian aineopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Yleisen historian aineopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Mediankulttuurin ja viestinnän perusopinnot Yleisen teologian aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot  
Ortodoksisen teologian aineopinnot  

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Sosiaalitieteiden aineopinnot
Maantieteen aineopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Psykologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena
Sosiaalipsykologian perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1 Johdatus filosofiaan
Taloustieteen perusteet Tieteenfilosofia 1
Yhteiskuntafilosofia 1  

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Johtamisen aineopinnot Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Kauppatieteen perusopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Arvopaperimarkkinaoikeus Kansainvälinen laskentatoimi
Corporate Governance Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Tilintarkastuksen opinnot
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet  
- Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
- Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset

Oikeustieteet

Eurooppaoikeuden perusopinnot Metsäoikeuden perusopinnot 
Eurooppaoikeuden aineopinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Sosiaalioikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Kriminologian perusopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Johdatus oikeustieteeseen  

Luonnontieteet

Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Maantieteen aineopinnot
Fysiikan aineopinnot Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Kemian perusopinnot Matematiikan aineopinnot
Kemian aineopinnot Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Erilliset opintojaksot:  

Näkökulmia biotalouteen

Kemian perusteet (Kuopion kampuksella)

Terveys ja hyvinvointi

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Liikuntalääketieteen aineopinnot
Ergonomian aineopinnot Lääketieteen perusteita
Farmasian perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Gerontologian perusopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Hoitotyön johtaminen Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä

Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu

Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto