Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen –osaamiskokonaisuus 25 op

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle sote-uudistuksen jälkeen, mutta väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisvastuu säilyy edelleen kunnilla. Väestön ikääntyminen ja kulttuurien sekoittuminen mm. maahanmuuton seurauksena luo uusia haasteita mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Jatkossa on entistä keskeisempää, että ihmisiä osataan kannustaa kaikessa toiminnassaan tekemään sellaisia valintoja ja päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä.

Hyvinvoinin ja terveyden edistämisen (HyTe) -osaamiskokonaisuuden opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen peruskäsitteitä, rakenteita ja terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää. Opinnot antavat kattavan kuvan uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, sen ohjauksesta, toimeenpanosta, päätöksenteosta ja sen johtamisesta aina toimintaa arvioiviin mittareihin. Opinnot avaavat terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin moniulotteisuutta sekä sen globaaleja kysymyksiä, unohtamatta sitä, miten monia eri toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymykset yhteiskunnassa koskettavat ja millä keskeisillä toimilla on mahdollista edistää eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyistä elämää.

Osaamiskokonaisuus rakentuu neljästä, kaikille yhteisistä opintojaksoista ja valinnaisilla jaksoilla voi suuntautua juuri itseään kiinnostaviin ja osaamistaan parhaiten täydentäviin näkökulmiin.

Katso ja kuuntele tallenne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen opinnoista.

Opintojaksot

Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op, 4.1. - 28.2.2018
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op, 1.4. - 31.5.2018
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 2-5 op, syksy 2018
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op, syksy 2018

Valinnaiset opintojaksot:

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Osaamiskokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä ja kokonaisuuden opintomaksu 250 €. Opinnot ovat suoritettavissa myös yksittäisinä opintojaksoina, jolloin opintomaksu on 12 €/opintopiste.

Ilmoittautuminen osaamiskokonaisuuteen alkaen 1.12.2017. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen, katso Opintojaksot yllä.

Kysy lisätietoja

Merja Mäkitalo
merja.makitalo@uef.fi
029 445 7041