UEF EMBA yhteyshenkilöt
Kysy lisää!


Anna Hartikainen, THL 
040 774 1320

Pauli Kallio, PsT
050 465 2054

Annamari Lastunen, TtT
050 4412179

Arja Kinnunen, KTM 
(Toimivapaalla 31.12.2018 saakka)

etunimi.sukunimi@uef.fi

 

Käyntiosoitteet:

Joensuu
Yliopistokatu 2 (Aurora)
80100 Joensuu

Kuopio
Savilahdentie 6 B (Tietoteknia)
70211 Kuopio

UEF EMBA

Itä-Suomen yliopiston UEF Executive MBA on johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimivien koulutusohjelma.

EMBA-ohjelmassa kehitetään johtamistaitoja ja vahvistetaan osaamista johtamisen eri osa-alueilla. Vahvistamalla johtamisosaamista luodaan edellytyksiä yrityksen/organisaation kannattavalle kasvulle ja kehittymiselle.

UUDISTIMME EMBA-ohjelmaa. Se vastaa entistä paremmin tulevaisuuden liiketoiminnan ja muutosjohtamisen haasteisiin.

Uutena sisältönä ohjelmassa on Johtajana muutoksissa -kokonaisuus. Johtamistyössä ovat tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä ymmärrys organisaation dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja itsetuntemisesta. Ohjelmaan on lisätty myös henkilökohtaista coachausta, joka tukee entistä paremmin johtajan kehittymistä. EMBA-ohjelman keskeisinä sisältöinä ovat mm. strateginen ajattelu, talouden, asiakkuuksien ja myynnin johtaminen. Ohjelmasta saat myös konkreettisia liiketoiminnan analysointia ja kehittämistä palvelevia työkaluja. Varmista paikkasi, tule kehittymään ja verkostoitumaan.

UEF EMBA on moduulimuotoinen ohjelma, joka tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet työn ohessa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja asiantuntijaohjaus koko opintojen alussa selkeyttävät opintotavoitteita sekä auttavat itselle sopivien teemojen valinnassa ja opintojen aikatauluttamisessa. Henkilökohtaisen coachauksen avulla syvennetään johtamistaitoja

Ohjelman sisältö perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon ja kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat. Yritysvierailut ja yrityscaset tukevat tiedon käytäntöön viemistä. Digitaalisuutta hyödynnetään oppimisen sytyttäjänä. Tärkeä osa oppimista ovat lähipäivät ja niissä käytävät keskustelut sekä koulutuksessa syntyvä verkosto.  

Opiskelijan aiempia johtamisen opintoja huomioidaan – muun muassa PD-, HHJ- ja JET-/YET- opintojen suorittamisesta saa korvaavuuksia EMBA-opintoihin. UEF EMBA -ohjelma on suunniteltu eurooppalaisten EMBA-kriteerien mukaisesti.

UEF EMBA -opintojen kokonaisuutta ohjaa ja valvoo Academic Board. Opintojen akateeminen johtaja on apulaisprofessori Anu Puusa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta. Tutustu ohjelmaan.


UEF EMBA -opintoja voit suorittaa myös moduuleittain. Kysy myös räätälöityä johtamisen täydennyskoulutuspakettia.

 

Koulutukset:
 
UEF EMBA-kehittämistyössä käsiteltiin tuottavuutta ja sen kytkemistä talouden ja henkilöstön johtamiseen. Tämän työ oli runkona Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tuottavuusohjelmaan, jolla tehostettiin toimintaa 2 miljoonan euron verran.
Opiskelijoiden vaihteleva tausta on hedelmällistä ja antaa keskusteluille syvyyttä.
Hyödynnän opintoja oman työyksikön kehittämisessä. EMBA-todistus auttaa myös, jos hakee uusia työtehtäviä.