Takaisin

SF-GROWTH

Kehitämme uudenlaista viitekehystä toiminta- ja laatujärjestelmille, jota kutsumme SF-Growth –malliksi (Solution Focused Growth). Tarkoituksenamme on tukea ratkaisukeskeistä toimintaa ja työskentelyä, kehittää ratkaisukeskeisiä prosesseja ja siten lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa on mukana yrityksiä ja kuntia Pohjois-Savost


http://www.aducate.fi/sf-growth