Takaisin

Avoimen yliopiston opinnoista oli heti hyötyä työelämässä

Gerontologian opintojen käytännön hyödyistä kertoo Tarja Ruppa: "Koulutuksessa saatu tieto antoi minulle varmuutta perustella asioita osastopalavereissa. Sitä kautta muut työntekijät myös veivät uusia asioita käytäntöön. Ja kun ihmiset näkevät, että esimies on innostunut, tarttuu innostus heihinkin".

Koulutuspolkuja voidaan rakentaa Avoimessa yliopistossa myös tarvelähtöisesti poimien tarvittavia opintoja eri koulutusaloilta. Olennaista on löytää ratkaisuja yhdessä työnantajien ja kunkin opiskelijan kanssa niin isoihin kuin pieniinkin osaamisen kehittämistarpeisiin.

Lue lisää Avoimen yliopiston työelämälähtöisistä opinnoista.