LUMA-laboratorio

LUMA-keskuksen tilat koostuvat kahdesta erillisestä huoneesta. Suurempi laboratoriotila on tarkoitettu oppilasryhmien työskentelyyn ja pienempi tila koordinaattoreiden työpisteeksi sekä pienryhmäohjaukseen. Varsinaisen laboratoriotilan varustukseen kuuluu neljä suurta pöytäryhmää yhteensä 32 oppilaalle, kaksi vetokaappia, katosta alas laskeutuvia kaasujen poistopisteitä, älytaulu sekä runsaasti kannettavia tietokoneita ja eri koulutuksiin sopivia ohjelmistoja.

Laboratorio on varustettu kattavalla fysiikan perusvälineistöllä, joka mahdollistaa erilaisten kokeellisten töiden suunnittelun ja suorittamisen yläkoulun ja lukion tarpeisiin. Kemian töiden tekemiseen laboratoriossa on valikoima lasiastiastoa ja muita välineitä. Tietokoneavusteinen mittaaminen on yksi laboratorion keskiössä olevista toiminnoista, jota varten tilasta löytyy kaksi erillistä mittausjärjestelmää, Vernieriltä ja CMA:lta. Vernierin järjestelmä toimii pääasiallisena mittausjärjestelmänä, sisältäen erittäin kattavan valikoiman fysiikan ja kemian antureita oheislaitteineen. CMA:n järjestelmän kautta pystytään toisaalta tekemään mallinnuksia useista luonnontieteiden ilmiöistä

LUMA-laboratorioon on hankittu useita modernin fysiikan välineitä, jotka ovat usein liian kalliita hankittavaksi yksittäisten koulujen käyttöön. Opettajaksi opiskelevat ovat tehneet välineistöön liittyviä ohjeistuksia, joissa klassisen ja kvanttimaailman rajapintoja sekä historiallisia taustoja kuvataan oppikirjoja tarkemmilla tarinoilla.

Robotiikka on myös vahvasti edustettuna LUMA-keskuksella. Keskukselta löytyy 20 sarjaa LEGO NXT ja 20 sarjaa LEGO EV3 -paketteja, sekä kattava valikoima Arduino -mikrokontrollereita erilaisine antureineen, servoineen ja moottoreineen.

Eri laitteistoihin liittyviin ohjeistuksiin tai koordinaattorin kanssa yhdessä tutustumisen jälkeen opettajat pystyvät tuomaan oman luokkansa keskuksen tiloihin tekemään mittaukset laitteistoilla tai joissakin tapauksissa lainaamaan laitteistot omalle koululleen.