Takaisin

Lukiodiplomeilla osoitettiin jälleen taiteen tekemisen osaamista

Ke 4.4.2018

Seitsemän opiskelijaa suoritti Normaalikoulun lukiossa kuvataiteen diplomin. He antoivat erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Kuvataiteessa on vuosittain vaihtuvat tehtävät, jotka lukion opiskelijat saavat tietoonsa jo edellisenä keväänä ennen kesälomaa ja varsinainen kurssi on ennen vuodenvaihdetta.

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. Opettajan lisäksi arviointiin osallistuu toinen arvioitsija, jonka tulee myös olla kyseisen alan asiantuntija. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan aina arvosanat hyväksytystä erinomaiseen.

Diplomin tekeminen on opiskelijan itsenäinen työprosessi. Diplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta, joka sisältää muun muassa luonnokset, kokeilut ja teoksen rinnastamisen visuaaliseen kulttuuriin. Keskeinen sisältö portfoliossa on kuvaus työprosessin etenemisestä.

Lukuvuonna 2017-2018 kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja oli kuusi, joista opiskelija valitsi yhden. Suosituin aihe oli ainakin normaalikoulun diplomintekijöiden keskuudessa 3.tehtävä ”Pelko”.

Kannattiko diplomin tekeminen?

-Diplomin tekeminen oli hyvin kasvattava projekti. Suorituksen aikana opin muun muassa erilaisia ajankäyttöön ja portfolion tekemisen taitoja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Myös itse teoksen suunnittelu ja tekeminen oli hyvin mieluista puuhaa. Näin vastasi Laura, eräs diplomin suorittajista.

Teksti ja kuva: Jaana Tanskanen