Syventävä harjoittelu 11.3.-17.5.2019

2310235 Syventävä harjoittelu (7 op)

 

Suoritettuaan Tutkiva opettajuus -harjoittelujakson opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista. Opiskelija osaa hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelija osaa soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja.

Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla. Opiskelija tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

 

Harjoittelu suoritetaan Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa Rantakylässä ja Tulliportissa. Tarvittaessa käsityön ja kotitalouden harjoittelupaikkoja tarjotaan myös Joensuun ja lähikuntien kenttäkouluista.

Kaikille harjoittelijoille pakollinen infotilaisuus To 28.2. klo 9.00-11.00

Huomaathan, että tilaisuus alkaa tasan kello 9.00.

Syventävän harjoittelun toteutusohje 2019

Suurryhmäohjausten aikataulut

Huomioitavia aikatauluja Tulliportti

 

25.4. Kevätkonsertti kello 12.10

3.5. MOK-päivä 7 lk. ks. ohjeet alta

Ma 13.5.- pe 17.5. 8LK:n TET - ei oppitunteja kasiluokkalaisille

Huomioitavia aikatauluja Rantakylä

Ma 18.3.  4. jakso alkaa - muutokset lukujärjestyksiin mahdollisia

Liikuntapäivä ti 19.3. ei opetusta Rantakylässä

To 4.4. kello 9.15-10.15. Taloustaitokilpailu kaikilla 9.-luokilla

Ma 13.5.- pe 17.5. 8LK:n TET - ei oppitunteja kasiluokkalaisille

Syventyvä perehtyminen opettajan työhön,  opettaja kokonaisuuksien toteuttajana (8 tuntia)

Toteutetaan Tulliportin harjoittelujaksolla, joko lukion hyvinvointi-iltapäivässä tai seitsemänsien luokkien pajapäivinä. 

Koko harjoittelun Rantakylässä harjoittelevat harjoittelijat toteuttavat tämän harjoitteluosion Rantakylässä. 

Lukion hyvinvointi-iltapäivä 21.3.2019

* Vastuuopettaja: Hannu Vähäkoski

* Toteuttajat: FYSIIKKA, KEMIA  sekä

   Tulliportisssa harjoittelevat KOTITALOUDEN harjoittelijat

* Läsnäoloa vaativat suunnittelutapaamiset:  ma 11.3. kello 16.00 luokassa 128

* Päivän toteutus kattaa kuusi tuntia syventävä perehtyminen opettajan työhön kokonaisuuteen.

* Loput kaksi (2) tuntia suoritetaan oman aineryhmän tarjonnasta, josta voit kysyä lisää omalta ohjaavalta opettajaltasi.

7. luokan monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvät teemapäivät

* Teemapäivät toteutetaan PAJAPÄIVINÄ, joihin opiskelijat tuottavat sisällön.

* Opiskelijat jaetaan kolmeen ryhmään aineryhmittäin. (katso oman ryhmäsi tärkeät päivät)

* Pajapäivän toteutus kattaa kuusi (6) tuntia syventävä perehtyminen opettajan työhön-kokonaisuudesta.

* Loput kaksi (2) tuntia suoritetaan oman aineryhmän tarjonnasta, josta voit kysyä lisää omalta ohjaavalta opettajaltasi.

1. Päivä keskiviikona 3.4. teemana ilmasto 

* 7A ja 7B esitys 8.00-9.30 - pajat 9.30-12.45

* 7C ja 7D pajat 8.00-11.00  esitys 11.15-12.55

* Vastuuopettajat Peter Vatanen ja Raija Lindroos-Heinänen

* Toteuttaja-aineryhmät:  MATEMATIIKKA, KATSOMUSAINEET sekä KAIKKI H3-HARJOITTELUJAKSON JÄLKIPUOLELLE RANTAKYLÄÄN SIIRTYVÄT HARJOITTELIJAT (saatte tiedon tästä 28.2. aineryhmäinfossa)

* Ryhmän läsnäoloa vaativat suunnittelutapaamiset:  to 14.3 klo 11.15-12.15 (luokka 128) ja to 21.3 14.15-15.15 (luokka 128)

2. Päivä torstaina 18.4. kaikki luokat kello 8.00-12.45, teemana itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Vastuuopettajat: Mari Kuusimäki ja Jaana Räisänen

* Toteuttaja-aineryhmät ENGLANTI, HISTORIA, BI/GE

* Ryhmän läsnäoloa vaativa suunnittelutapaaminen: ti 2.4. klo 14.30-16.30 lk 267/261

     

3. Päivä perjantaina 3.5. kaikki luokat kello 8.00-12.45, teemana monilukutaito

Vastuuopettajat: Tarja Lehikoinen-Suviranta ja Sari Soininen

* Toteuttaja-aineryhmät ÄIDINKIELI, RUOTSI, SAKSA, VENÄJÄ, KÄSITYÖ (Tulliportissa harjoittelevat)

* Ryhmän läsnäoloa vaativat suunnittelutapaamiset:

*Ke 17.4. klo 8.00-9.00  luokassa  TP 252

* To 2.5. klo 9.30-10.30, kokoontuminen luokan 252 edessä

Oppituntien seuraaminen alakoululla

Aineenopettajat seuraavat oppitunteja myös alakoululla harjoitteluviikkojen aikana. (ks. seurantalomake liitteestä)

Alakoululuokkien lukujärjestykset on nähtävillä harjoitteluhuoneen ilmoitustaululla.

 

Länsikadun alakoulun seurantaluokat jaettu seuraavasti aineryhmittäin: 

Äidinkieli 1A ja 6 C

Englanti 3C ja 4B

Matematiikka 1-2B ja 6B

Bige 3B ja 6C

Historia ja fyke 5ABC (Yhteisopettajuustila)

Katsomusaineet 1-2C ja 4C

Ruotsi ja Saksa 3A ja 6A

Venäjä 4C

Kotitalous ja käsityö 4A ja 1-2D

 

Rantakylässä voi seurata alakouluopetusta luokissa - kysy opettavalta opettajalta.

 

Tehtävät ja ohjeet