Näin haet Joensuun normaalikoulun lukioon

Vuosittain lukiossamme aloittaa lukio-opintonsa 115 uutta opiskelijaa. Yleislinjalle valitaan 90 ja Luonnontieteellis-matemaattisella linjalle (LUMA) 25 opiskelijaa. 

Norssiin ensisijaisesti hakevan on täytettävä erillinen koulun oma ainevalintakortti. Yleislinjalle ja luma-linjalle on omat kortit. Mikäli hakija pyrkii molemmille linjoille, ensisijaisen hakutoiveen valintakortti riittää.  

Joensuun normaalikoulun lukio on ainoana lukiona Joensuusta mukana uudessa tuntijakokokeilussa (lukuvuodet 2016–2017 ja 2017–2018). Lukiolaiset saavat itse päättää, osallistuvatko kokeiluun vai eivät. Kokeiluun osallistuvilla pakollisia kursseja on 30–34, kun muuten pakollisia kursseja on yleis- ja lumalinjalla on 47–51. Kaikki lukiolaiset suorittavat yhteensä 75 kurssia, ovatpa mukana tuntikokeilussa tai eivät.

Kokeiluun osallistuvien valinnaisuus siis lisääntyy, sillä pakollisiin reaaliaineiden kursseihin kuuluu vain yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa/elämänkatsomustietoa. Reaaliaineet on jaettu kahteen ryhmään, joista opiskelija valitsee kummastakin ryhmästä yhteensä vähintään 9 kurssia.

Haku Joensuun lukioihin on koulukohtainen. Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kannattaa hakea ensisijaisesti juuri siihen lukioon, josta on kiinnostunut, sillä hakutoivejärjestys on sitova.  
 
Koska eri lukioiden ja linjojen keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain, viimevuotisten – mahdollisesti korkeilta tuntuvien – keskiarvojen takia ei kannata jättää hakematta mihinkään kouluun. 
 
Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Kaikille Norssiin valituille lähetetään kirje kotiin. Lisäksi opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävillä koulun ulko-ovessa ja kotisivuilla.  

Annamme mielellämme lisätietoja Norssista myös henkilökohtaisesti. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tervetuloa norssilaiseksi! 


Marita Hokkanen
Lukion rehtori 
p. 050 564 8714 

Kati Huttu-Pantsari
Opinto-ohjaaja
p. 050 432 0763 

Visa Tuominen
Opinto-ohjaaja
p. 050 359 4152   

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uef.fi