Liikkuva koulu -hanke

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulut, Joensuun normaalikoulu ja Savonlinnan normaalikoulu, ovat saaneet Itä-Suomen aluehallintovirastolta yhteensä 20 650 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin lukuvuodelle 2016–17.

Molempien koulujen rehtorit ja työryhmät ovat sitoutuneet muuttamaan koulujen toimintakulttuuria liikunnallisempaan suuntaan. Syksyllä peruskouluissa käyttöön otettavassa uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan toiminnallisten työtapojen ja -menetelmien myönteistä vaikutusta oppimiseen ja oppimismotivaatioon.

Myös soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on mukana hankkeessa, ja tavoitteena onkin kasvattaa tulevat opettajat suoraan Liikkuvan koulun toimintakulttuuriin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tukee kehittämisavustuksella kuntia ja yksityisiä koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa. Liikkuva koulu -ohjelman pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Uutisia hankkeesta

Liikkuva koulu ei sammaloidu (22.3.2017)

Normaalikouluille avustusta lasten liikkumisen lisäämiseen (16.6.2016)