Uusimpia julkaisuja:

2018

Kupsala, Saara. 2018. "Contesting the meat–animal link and the visibility of animals killed for food: a focus group study in Finland." Food, Culture & Society 21(2):196-213.

 

2017

Kaarlenkaski, Taija 2017. Lypsäjät, lehmät ja lypsykoneet. Lypsykarjanhoidon teknologisoituminen ja sukupuolittunut työnjako 1800-luvun lopulta 1950-luvulle. Sukupuolentutkimus 30:2, 49-63.

Koskela, Tarja 2017. Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Väitöskirja.

Koskela, Tarja 2017. Jalostus. Teoksessa: Kivelä, Kai, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki. Into Kustannus, 79-88.

Koskela, Tarja 2017. Valvonta. Teoksessa: Kivelä, Kai, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki. Into Kustannus, 89-98.

Koski Leena and Bäcklund Pia 2017. Whose Agency? Humans and Dogs in Training. In: Syrjämaa, Taina & Räsänen, Tuomas (eds.). Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North. Routledge: London & New York. 11-23.

Laakso, Tero, Eija Miettinen, Niina Kosunen, Outi Ratamäki ja Tapio Määttä 2017. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 24/2017: Helsinki.

Laurén, Kirsi & Nora Schuurman 2017. Viimeinen katse ja kuonon hipaisu. Lemmikkieläimen toimijuus kuolemaa koskevissa kertomuksissa. Sukupuolentutkimus 30:2, 65–78.

Peltola, Taru, Maria Åkerman, Jarkko Bamberg, Pauliina Lehtonen & Outi Ratamäki 2017. Emergent publics and affects in environmental governance. Journal of Environmental Policy & Planning. Published online: 30 Jun 2017.

Ratamäki, Outi 2017. Suurpetojen salametsästys eläinsuojelurikoksena – empiirinen analyysi käräjäoikeuden tuomioista. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja X, s. 345–391.

Schuurman, Nora 2017. Performing good death at the veterinary clinic: experiences of pet euthanasia in Finland. Area 49:2, 208–214.

Schuurman, Nora 2017. Horses as co-constructors of knowledge in contemporary Finnish equestrian culture. Teoksessa: Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa (toim.), Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North. Routledge, London, s. 37–48.

Schuurman, Nora 2017. The transnational image of the Spanish horse in the leisure horse trade. Teoksessa: Miriam Adelman & Kirrilly Thompson (toim.), Equestrian Cultures in Global and Local Arenas. Springer, Cham, s. 119–129.

 

2016


Kaarlenkaski, Taija 2016. Cattle Tending in the “Good Old Times”: Human-Cow Relationships in Late Nineteenth-Century and Early Twentieth-Century Finland. Teoksessa: Jopi Nyman & Nora Schuurman (toim.) Affect, Space and Animals. London: Routledge, 23–39.

Kupsala, Saara, Vinnari, Markus, Jokinen, Pekka & Räsänen, Pekka. 2016. Public perceptions of the mental capacities of animals: Findings from a Finnish population survey. Society & Animals (in press).

Nyman Jopi. 2016. Horsescapes: Space, Nation, and Human-Horse Relations in Jane Smiley's Horse Heaven. Teoksessa: David Herman (toim.) Creatural Fictions: Human-Animal Relationships in Twentieth- and Twenty-First Century Literature. PALGRAVE MACMILLAN. s. 217-239.

Nyman, Jopi & Nora Schuurman (toim.) 2016. Affect, Space and Animals. Routledge, London.

Nyman, Jopi & Nora Schuurman 2016. Introduction. Teoksessa: Jopi Nyman & Nora Schuurman (toim.), Affect, Space and Animals. Routledge, London, s. 1–9.

Schuurman, Nora & Alex Franklin 2016. In pursuit of meaningful human–horse relations: responsible horse ownership in a leisure context. Teoksessa: Jopi Nyman & Nora Schuurman (toim.), Affect, Space and Animals. Routledge, London, s. 40–51.

Schuurman, Nora & Kirsi Laurén 2016. Eläimen kuoleman kohtaaminen perheessä. Thanatos 5:1, 43–61.

Schuurman, Nora & Maarit Sireni 2016. The human–horse relationship challenged by pregnancy and motherhood. Teoksessa Dona Davis & Anita Maurstad (toim.), The Meaning of Horses: Biosocial Encounters. Routledge, London, s. 129–143.

 

2015

Aaltola, Elisa & Keto, Sami (toim.) 2015. Eläimet yhteiskunnassa. Into: Helsinki. http://www.intokustannus.fi/kirja/elaimet_yhteiskunnassa/

Hiedanpää, Juha, Salo, Matti & Kotilainen Juha 2015. Teleodynamics and institutional change: The hardship of protecting the Amur tiger, big-leaf mahogany, and gray wolf. Journal for Nature Conservation 26, 36-44.

Hiedanpää, Juha ja Ratamäki, Outi (toim.) 2015. Suden kanssa. Lapland University Press: Rovaniemi. Luettavissa kokonaisuudessaan: http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62025/Suden_kanssa_pdfA.pdf?sequence=2#

Koskela, Tarja 2015. Eläintenpitokieltorekisteri valvonnan välineenä - toteutuuko eläintenpitokieltorekisterilain tarkoitus ja tavoitteet? Edilex-sarja 2015/40.
 
Koskela, Tarja 2015. Asiantuntijat eläinsuojelurikoksissa - Onko niitä? Edilex-sarja 2015/23.
 

Kupsala, Saara, Vinnari, Markus, Jokinen, Pekka & Räsänen, Pekka 2015. Citizen attitudes to farm animals in Finland: A population-based study. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 28(4), 601–610.

Lähdesmäki, Heta ja Ratamäki, Outi 2015. Kykenemmekö luopumaan susifetissistä?  - Kriittinen luenta suomalaisesta susihistoriasta. Teoksessa: Hiedanpää, Juha ja Ratamäki, Outi (toim.): Suden kanssa. Lapland University Press: Rovaniemi. s. 16-41.

Nyman Jopi, Schuurman Nora. 2015. Introduction. In: Nyman Jopi, Schuurman Nora (ed.) Affect, Space and Animals. ROUTLEDGE. s. 1-9.

Nyman Jopi. 2016. Re-reading Sentimentalism in Anna Sewell's Black Beauty: Affect, Performativity, and Hybrid Spaces. Teoksessa: Nyman Jopi, Schuurman Nora (toim.) Affect, Space and Animals. ROUTLEDGE. Routledge Human-Animal Studies Series. s. 65-79. 

Nyman Jopi, Schuurman Nora. 2015. Affect, Space and Animals. ROUTLEDGE. Routledge Human-Animal Studies Series.

Peltola, Taru ja Heikkilä, Jari 2015. Response-ability in wolf–dog conflicts. European Journal of Wildlife Research. DOI 10.1007/s10344-015-0946-0.

Ratamäki, Outi ja Salmi, Pekka 2015. The Most Contested: Large Carnivores and the Saimaa Ringed Seal - Challenges of Socio-Ecological Rhythms and Their Practical Implications. European Countryside 7 (1), 1-11.

Ratamäki, Outi, Pekka Jokinen, Peter Sorensen, Tom Breeze ja Simon Potts 2015.  A multilevel analysis on pollination-related policies. Ecosystem services vol 14, 133-143.

Ratamäki, Outi ja Peltola, Taru 2015. Drama over large carnivores – performing wildlife tourism in a controversial space. Teoksessa: Markwell, Kevin (toim.). Tourism and Animals: Understanding Diverse Relationships. Channel View Publications: Bristol. s. 180-193.

Ratamäki, Outi 2015. Elements, Orders, and Modes of Governance in the Development of Finnish Wolf Policy. Teoksessa: Merviö, Mika (toim.). Handbook of Research on Managing the Public Sphere. IGI Global: Hershey, Pennsylvania. s. 38-61.

Schuurman, Nora ja Alex Franklin 2015. Performing expertise in human–animal relationships: performative instability and the role of counter-performance. Environment and Planning D: Society and Space, doi: 10.1068/d13014p.

Schuurman Nora, Franklin Alex. 2015. In pursuit of meaningful human-horse relations: Responsible horse ownership in a leisure context. In: Nyman Jopi, Schuurman Nora (ed.) Affect, Space and Animals. ROUTLEDGE. Routledge Human-Animal Studies Series. s. 40-51.

Schuurman Nora, Sireni Maarit. 2015. The Human-Horse Relationship Challenged by Pregnancy and Motherhood. In: Dona Davis, Anita Maurstad (ed.) The Meaning of Horses: Biosocial Encounters. ROUTLEDGE. s. 129-143.

Schuurman Nora. 2015. Hevonen vieraalla maalla: ekonationalismi, relationaalisuus ja eläimen kulttuurinen pääoma. TERRA 127 2: 55-65.
 

2014

Aaltola, Elisa ja Hadley, John 2014. Animal Ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy. London: Rowman & Littlefield.

Aaltola, Elisa 2014. The Sentimentalism Revival and Animal Philosophy. Teoksessa Aaltola, Elisa & Hadley, John (toim.) Animal Ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy. London: Rowman & Littlefield, 240-255.

Aaltola, Elisa 2014. Animal Suffering: Representations and the Act of Looking. Anthrozoös 27:1, 19-31.

Aaltola, Elisa 2014. Bioengineered Domestication. Teoksessa Oksanen, Markku & Siipi, Helena (toim.) The Ethics of Animal Re-creation and Modification: Reviving, Rewilding. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 97-116.

Kaarlenkaski, Taija 2014. Comminicating with the Cow: Human-Animal Interaction in Written Narratives. Teoksessa Tüür, Kadri & Morten Tønnessen: The Semiotics of Animal Representations. Amsterdam & New York: Rodopi, 191-216.

Kaarlenkaski, Taija 2014. Of Cows and Women: Gendered Human-Animal Relationships in Finnish Agriculture. Relations. Beyond Anthropocentrism 2:2, 9-26.

Kaarlenkaski, Taija 2014. Lehmä luonnon ja kulttuurin rajalla. Karjanhoidon eläin- ja ympäristösuhteet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla: Ympäristömytologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 282-300.

Koski, Leena ja Bäcklund, Pia 2014. On the Fringe: The Positions of Dogs in Finnish Dog Training Culture. Society & Animals. DOI: 10.1163/15685306-12341342.

Nyman, Jopi 2014. Gillian Mear's Foal's Bread as a Postcolonial Pastoral: Land, Humans, and Animals. Orbis Litterarum 69:5, 390-410.

Nyman, Jopi 2014. Horse as Significant Other: Discourses of Affect and Therapy in Susan Richards's Chosen by a Horse: How a Broken Horse Fixed a Broken Heart Humanimalia 5(2), http://www.depauw.edu/site/humanimalia/

Nyman, Jopi 2014. Ethical Encounters with Animal Others in Travel Writing. Teoksessa Fowler, Corinne, Forsdick, Charles & Kostova, Ludmilla (toim.). Travel and Ethics: Theory and Practice, New York: Routledge, 108-127.

Ratamäki, Outi 2014. Animal Perceptions in Animal Transport Regulations in the EU and in Finland. Relations. Beyond Anthropocentrism 2:2, A Minding Animals 2 Special Issue. http://dx.doi.org/10.7358/rela-2014-002-rata

Schuurman, Nora 2014. Blogging situated emotions in human–horse relationships. Emotion, Space and Society 13:4, 1-8.

Schuurman, Nora 2014. "I Throw Them out of Here": The Horse Trade as Phronetic Action. Anthrozoös 27:4, 591-602.

Schuurman, Nora ja Nyman, Jopi 2014. Eco-National Discourse and the Case of the Finnhorse. Sociologia Ruralis, 54:3, 285-302.

 

2013

Kaarlenkaski, Taija ja Ung-Lanki, Sari 2013. Elore 1/2013. Eläinteemanumero. Luettavissa: http://www.elore.fi

Kaljonen, Minna ja Lonkila Annika 2013. Tuttu ja turvallinen kotimainen – huomioita lihatalojen vastuullisuusviestinnästä. Maaseudun uusi aika 2–3, 91–99.

Koskela, Tarja 2013. Eläinsuojelutarkastus ja eläinsuojelurikosepäilystä ilmoittaminen - Kansalaisaktiivisuutta vai viranomaisvalvontaa? Edilex-sarja 2013/22.

Kotilainen, Juha ja Nora Schuurman 2013. Eläinkäsitykset siperiantiikerin suojelussa ja salametsästyksessä. Teoksessa Björn, Ismo, Pekka Jokinen, Juha Kotilainen, Nora Schuurman ja Maarit Sireni: Korpisosiologi(aa). University Press of Eastern Finland, Joensuu, 253-262.

Kupsala, Saara, Jokinen, Pekka ja Vinnari, Markus 2013. Who cares about farmed fish? Citizen perceptions on fish welfare and fish abilities. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26 (1): 119–135.

Peltola, Taru, Ratamäki, Outi ja Pellikka, Jani 2013. Salametsästys ja oikeuttamisen yhteisölliset strategiat. Teoksessa Björn, Ismo, Pekka Jokinen, Juha Kotilainen, Nora Schuurman ja Maarit Sireni: Korpisosiologi(aa). University Press of Eastern Finland, Joensuu, 208-223.

Peltola Taru, Heikkilä, Jari ja Vepsäläinen, Mia 2013. Exploring Landscape in-the-Making: A Case Study on the Constitutive Role of Animals in Society–Nature Interactions. Landscape Research 38(4), 461-475.

Ratamäki, Outi 2013. Ekosysteemipalvelu -käsite paikallisessa kontekstissa — tapaustutkimus suurpetojen katselu- ja valokuvauspalveluista Lieksassa. TERRA 125 : 2, 57−70.

Ratamäki, Outi 2013. From Ecological Concerns toward Solving Societal Problems?: A case study of the Development of Finland's Wolf Policy. International Journal of Information Systems and Social Change 4(2), 42−58.

Salmi, Pekka 2013. Ohjauksesta vuorovaikutukseen - Kalastuksen hallinnan haasteet. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 64.

Schuurman, Nora ja Sireni, Maarit 2013. "Arjen cowboy": Eläinsuhteen ja raskauden ristiriita. Naistutkimus 26(4), 42-53.

Schuurman, Nora 2013. Conceptions of Equine Welfare in Finnish Horse Magazines. Society & Animals, DOI: 10.1163/15685306-12341268.

Vinnari, Markus, Räsänen, Pekka ja Jokinen, Pekka 2013. Attitudes towards farm animals as a part of belief systems. Anthrozoös 26:1, 110-123.

 

2012

Hiedanpää, Juha, Jokinen, Ari ja Jokinen, Pekka 2012: Making sense of the social: human-nonhuman constellations and the wicked road to sustainability. Sustainability: Science, Practice, Policy 8:1, 15-24. http://sspp.proquest.com/archives/vol8iss1/1008-043.hiedanpaa.html.

Jokinen, Pekka & Kupsala, Saara & Vinnari. Markus 2012: Consumer Trust in Animal-Farming Practices – Exploring the High Trust of Finnish Consumers. International Journal of Consumers Studies 36:1, 106-113.

Jokinen, Pekka, Vinnari, Markus ja Kupsala, Saara 2012: "Mutta jotenkin mul on semmoinen luottavainen mieli…". Kuluttajien luottamus suomalaiseen kotieläintuotantoon. In Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (eds.): Hyvä ja paha ruoka: ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset. Gaudeamus: Helsinki, s. 196-213.

Kaarlenkaski, Taija 2012: Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta. Kultaneito IX. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Koskela-Laine, Tarja 2012. Onko eläimelä väliä? - Eläinsuojelurikosten empiirinen tutkimus. Edilex-sarja 2012/3.

Nyman, Jopi 2012: From Harrods to Africa: The Travels of a Lion Called Christian. Society & Animals 20, 294-310.

Rannikko, Pertti 2012: Luontosuhteen muutoksia Ilomantsissa. Teoksessa Knuuttila, Seppo, Järviluoma-Mäkelä, Helmi, Logrén, Anne & Turunen, Risto (toim.) Syrjäseudun idea. Kulttuurianalyysejä Ilomantsista. SKS, Helsinki, 93–104.

Ratamäki, Outi ja Salmi, Pekka 2012: Eläimet lähellämme. Alue ja ympäristö 2/2012. Eläinteemanumero. Sisältää mm.:

Koski, Leena ja Bäcklund, Pia: Koiran virka: susi kaupunkien kaduilla vai ystävä erämaassa? s. 22-33.
Nyman, Jopi ja Schuurman, Nora: Kansallinen eläin: suomenhevosen ekonationalistiset diskurssit. s. 34-45.
Rannikko, Pertti: Susien suojelun tragedia:autoetnografinen tutkimus salametsästyksen paikallisesta hyväksyttävyydestä. s. 70-80.

Schuurman, Nora ja Riitta-Marja Leinonen 2012: The Death of the Horse: Transforming Conceptions and Practices in Finland. Humanimalia 4:1. Online: http://www.depauw.edu/humanimalia/issue%2007/schuurman-leinonen.html.

Schuurman, Nora 2012: "Hevoset hevosina" Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 37.

Aiempia julkaisuja:

Kulttuuritieteet:

Nyman, Jopi (2001): Re-Reading Rudyard Kipling's ‘English' Heroism: Narrating Nation in The Jungle Book. Orbis Litterarum 56/2001, 205-220.
Nyman, Jopi (2001): De/Constructing Hybridity: Reading Animal Writing. A Question of Power: Representations of Gender, Nation and Ethnicity in Text and Image. Teoksessa Spring, Ulrike and Granqvist, Karin (eds.). Kvinnforsk Occasional Papers. Tromsö: University of Tromsö, 41-56.
Nyman, Jopi (2002): Gerald Durrell and the Colonial Animal. Atlantic Literary Review 3:2, 33-46.
Nyman, Jopi (2002): Apes, Dogs, and Post-Humanist Subjects: Racializing the Animal in Contemporary Jewish American Fiction. Studia Linguistica et Litteraria Septentrionalia: Studies Presented to Heikki Nyyssönen. Teoksessa Kärkkäinen, Elise, James Haines & Timo Lauttamus. Oulu University Press, Oulu, 251-261.
Nyman, Jopi (2003): Fancy Some Cobra? Narrating Vietnamese Cuisine in Contemporary Culinary Travelogues. Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing 4:2, 84-102.
Nyman, Jopi (2003): Postcolonial Animal Tale from Kipling to Coetzee. Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi.
Nyman, Jopi & Smith, Carol (eds.) (2004): Animal magic : essays on animals in the American imagination. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia n:o 11, Joensuun yliopisto.
Kaarlenkaski, Taija (2005): Karjataikuus - naisten työtä, akkojen puuhastelua. Julkaisematon perinteentutkimuksen pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto, Suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Eronen, Heljä (2007): Villipedosta sohvanvaltaajaksi Katsaus modernin lemmikkieläimen elämään. Julkaisematon perinteentutkimuksen pro gradu -tutkielma, Joensuun yliopisto.
Hirvonen, Satu (2008): 'We commonly say in the trade that the most dangerous animal in a zoo is Man': Transgressing the Human-Nature Boundary in Yann Martel's "Life of Pi". Julkaisematon englannin kielen pro gradu -tutkielma, Joensuun yliopisto.
Kaarlenkaski, Taija (2008): Kertomuskategoriat ja lehmän representaatiot kirjoituskilpailuteksteissä. Elore 15(2). http://www.elore.fi/arkisto/2_08/kaa2_08.pdf
Kaarlenkaski, Taija (2009): Mitä lehmä sanoisi? Eläimen ääni kirjoituskilpailuaineistossa. Teoksessa Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.), Korkeempi kaiku. Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. Kalevalaseuran vuosikirja 88. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 243-259.
Kaarlenkaski, Taija, (2009): Tehotuotantoa vai lehmänhoitoa? Teoksessa Kainulainen, Pauliina & Sepänmaa, Yrjö (toim.), Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri. Palmenia-sarja 66. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 124-145.
Kaarlenkaski, Taija (2009): Narrating the Cow: The Construction of Cultural Human/Animal Relationships in Written Narratives. Teoksessa Holmberg, Tora (toim.), Investigating Human/Animal Relations in Science, Culture and Work. Skrifter från Centrum för genusvetenskap. Uppsala universitet, Uppsala, 122-131.
Kainulainen, Pauliina & Sepänmaa, Yrjö (toim.) (2009): Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri. Palmenia, Helsinki.
Kaarlenkaski, Taija (2010): Kilpakirjoitusten fiktionaalisten piirteiden tulkintaa. Teoksessa Pöysä, Jyrki, Järviluoma, Helmi & Vakimo, Sinikka (toim.), Vaeltavat metodit. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu, 361-381.

Uskontotiede ja teologia:

Laitila, Teuvo (1989): Intialainen ajattelu ja eläinten oikeudet. Teoksessa Heta Häyry et al. (toim.) Eläin ihmisten maailmassa. Gaudeamus, Helsinki, 152-164.
Laitila, Teuvo (1991): Kilohintaansa arvokkaampaa. Eläin ja ihminen juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Teologinen Aikakauskirja 5/1991, 397-404.
Laitila, Teuvo (1991): Eläimen ja ihmisen suhde maailmanuskontojen valossa. Teoksessa Matti Sarmela (toim.) Eläinten ETYK. Aquarian Publications, Helsinki, 44-58.
Laitila, Teuvo (1999): Miksi koira huutaa, kun sitä lyödään? Teoksessa Heikki Pesonen (toim.) Uskonnon luonto: ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Atena, Jyväskylä, 228-248.
Laitila Teuvo (2007): Eläinteologia - kohti rakastamisen viisautta ihmisen ja eläimen suhteessa. Teoksessa: Kainulainen, Pauliina (toim.): Pyhän kosketus luonnossa: johdatus kristilliseen ekoteologiaan. Kirjapaja: Helsinki, 183-197.

Yhteiskuntatieteet:

Yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikka:

Palviainen Simo (2000): Pohjoiskarjalaisten luonnonkäyttäjien kokemuksia suurpedoista. Pohjois-Karjalan liitto. Julkaisu 51. Joensuu.
Ratamäki, Outi (2001): Pelkäätkö karhua, vihaatko sutta? Tutkimus suomalaisesta suurpetokeskustelusta ja pohjoiskarjalaisten metsästäjien suhtautumisesta karhuun ja suteen. Julkaisematon sosiologian pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto, Sosiologian laitos.
Palviainen, Simo (2003): Oikeudenmukaisuusteoriat ja ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus. Teoksessa Ari Lehtinen & Pertti Rannikko (toim.) Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki, 90-106.
Rannikko Pertti (2003): Oikeudenmukaisuuskysymys suomalaisen ympäristöliikehdinnän aalloissa. Teoksessa Ari Lehtinen & Pertti Rannikko (toim.) Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki, 160-180.
Salmi, Pekka (toim.) (2005): Kalastus, saimaannorppa ja kansalaisnäkökulma. Hallinnan haasteet ja luonnon monimuotoiset tulkinnat. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kalatutkimuksia Fiskundersöningar 196. http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/kt196_0.pdf
Tonder, Mika (2005): Anatomy of an Environmental Conflict – A Case Study of the Conservation of the Saimaa Ringed Seal. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja N:o 75, Joensuu.
Karkinen, Katri (2005): Turkis, teollistuminen ja ympäristötietoisuus. Turkistuotannon vaiheita Juuassa. Ympäristöpolitiikan lisensiaatintutkimus. Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos.
Kupsala, Saara, Jokinen, Pekka, Vinnari, Markus ja Pohjolainen, Pasi (2011) Suomalaisten näkemykset tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Maaseudun uusi aika, 19 (3): 20–35.
Ratamäki, Outi & Tynkkynen, Sonja (2006): Eläinpolitiikka – mitä se voi olla? Alue ja Ympäristö 35:1, 14-24.
Laakkonen, Mirko (2006): Saaliseläin vapaa-ajankalastajien puheessa. Kala- ja riistaraportteja nro 389. Riistan- ja kalantutkimus, Helsinki.
Ratamäki, Outi & Schuurman, Nora (2006): Susia ja hevosia – maaseudun eläimet muutoksessa. Maaseudun uusi aika 2/2006, 35-46.
Rannikko, Pertti (2007): Hirvipolitiikka: mitä se voisi olla? Teoksessa Sauli Härkönen ja Juha Hiedanpää (toim.) Poliittinen hirvi - yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet. Metlan työraportteja 47, 16-17. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp047.pdf
Saarinen, Kati (2007): Onkohan tää homma näille lehmille miten tuskallista? –maidontuottajien ja asiantuntijoiden määritelmiä eläinten hyvinvoinnista ja tiedon luotettavuudesta. Julkaisematon pro gradu -tutkielma, yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto.
Ratamäki, Outi (2008): Susipolitiikka toimijaryhmien tarinoissa. Maaseudun Uusi Aika 17(2), 5–24.
Pellikka, Jani, Salmi, Pekka & Ratamäki, Outi (2008): Alueelliset suurpetoneuvottelukunnat ristiriitojen hallinnassa. Riista- ja kalatalous – Tutkimuksia 2/2008.
Rannikko, Pertti (2008): Metsätyksen oikeutus haaste pohjoisen sosiologeille (arvio Pirjo Ilvesviidan väitöskirjasta Paaluraudoista kotkansuojeluun ja Leevi Karsikkaan väitöskirjasta Metsästyksen ongelmapuhe). Sosiologia 45:1, s. 64-65.
Schuurman, Nora (2008): Pohdintaa yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen ja ympäristöpolitiikan suhteesta. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2008. Joensuun yliopisto, Joensuu, 457-464.
Tiainen, Anne-Mari (2008): Hirvipoliittinen keskustelu eräissä suomalaisissa lehdissä vuonna 2006. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, metsäsuunnittelu ja -ekonomia.
Ratamäki, Outi (2008): Finland's Wolf Policy and New Governance. Journal of Environment and Development 17(3), 316-339. http://dx.doi.org/10.1177/1070496508320251
Vinnari, Markus, Montonen, Jukka, Härkänen, Tommi ja Männistö, Satu (2008): Identifying vegetarians and their food consumption according to self-identification and operationalised definition in Finland. Public Health Nutrition. 12: 4, 481-488.
Vinnari, Markus (2008): The Future of Meat Consumption - Expert views from Finland. Technological forecasting and social change, 75:6, 893-904.
Sandström, Camilla, Pellikka, Jani, Ratamäki, Outi & Sande, Allan (2009): Management of Large Carnivores in Fennoscandia: New Patterns of Regional Participation. Human Dimensions of Wildlife 14(1), 37-50.
Karkinen, Katri (2009): Sitkeä sissi : turkistarhaaja yhteiskunnan muutoksessa. Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja nro 91. Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, Joensuun yliopisto, Joensuu. http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/karkinen_sissi/karkinen.pdf
Ratamäki, Outi (2009): Yhteiskunnallinen kestävyys ja hallinta suomalaisessa susipolitiikassa. Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja nro 94. Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, Joensuun yliopisto, Joensuu. http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/ratamaki_yhteiskunnallinen/ratamaki.pdf
Vinnari, Markus ja Tapio, Petri (2009): Future Images of Meat Consumption in 2030. Futures. The journal of policy, planning and futures studies. 41:5, 269-278.
Ratamäki, Outi (2010): Katsaus yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen tieteenalaan. Teoksessa: Määttä, Tapio (toim.) Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2010. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. s. 431-445.
Kupsala, Saara, Jokinen, Pekka & Vinnari Markus (2010): The Ethical Basis of Using Animals in Agricultural Production: Consumer Understandings. In Carlos M. Romeo Casabona, Leire Escajedo San Epifanio & Aitziber Emaldi Cirión (eds.):  Global Food Security: Ethical and Legal Challenges. Wageningen Academic Publishers, 342-347.
Rannikko, Pertti, Hiedanpää, Juha, Pellikka, Jani, Ratamäki, Outi, Härkönen Sauli & Salmi, Pekka (2011): Kohtaamisia metsässä. Eläinkiistoista yhteistoimintaan. Metsäkustannus, Helsinki.
Kupsala, Saara, Jokinen, Pekka & Vinnari, Markus (2011): Who cares about farmed fish? Citizen perceptions of the welfare and the mental abilities of fish. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 25.
Kupsala, Saara, Jokinen, Pekka, Vinnari, Markus & Pohjolainen, Pasi (2011): Suomalaisten näkemykset tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Maaseudun Uusi Aika 19:3, 20-35.

Filosofia: 

Sajama, Seppo (2003): Mitä oikeudenmukaisuus on ja miten se liittyy ympäristöön? Teoksessa Ari Lehtinen & Pertti Rannikko (toim.) Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki, 74-89.
Sandoe, Peter, Stine B. Christiansen, Pia Haubro Andersen, Birte Broberg and Markus Vinnari. (2008): Use of Animals for Production of Food. in Peter Sandoe and Stine B. Christiansen (eds.) Animal Ethics in Veterinary and Animal Science, Wiley-Blackwell Publishing Limited.

Maantiede:

Salonen, Ville (2004): Eläinmaantiede – näkökulmia ihmisen ja eläimen vuorovaikutussuhteeseen. Terra 4/2004, 227-240.

Sosiologia:

Koski, Leena (2006): Koira jälkimodernissa yhteiskunnassa. Teoksessa Kosonen Päivi ja Tuomas Nevanlinna (toim.) Merkityksellistymisen pohjasäikeet. Kirsti Määttäsen juhlakirja. Tutkijaliitto: Helsinki, 49-70.
Kuivalainen Ninja (2008): Tassunjälkiä modernissa - koira osana modernia yhteiskuntaa. Julkaisematon sosiologian pro gradu -tutkielma, Joensuun yliopisto.
Schuurman, Nora (2010): Eläinsuhde, tieto ja asiantuntijuus: tapauksena hevosten pito. Sosiologia 47:1, 41-56.

Oikeustiede:

Borgström, Suvi (2007): Tanssi susien kanssa: oikeudellinen näkökulma suden suojeluun. Julkaisematon oikeustieteen pro gradu -tutkielma, Joensuun yliopisto.
Borgström, Suvi (2008): Suden suojelusta poikkeaminen – Luontodirektiivin 16 artiklan poikkeamisperusteet EY- tuomioistuimen ratkaisun C – 342/05 valossa. Ympäristöjuridiikka 2-3/2008, 127-150.
Borgström, Suvi (2008): Suden pyyntilupia koskevan hallintokäytännön empiirinen analyysi. Teoksessa Määttä, T, Kumpula, A, Kokko, K, Sairinen, R, Similä, J (toim.): Ympäristöpolitiikan- ja oikeuden vuosikirja. Joensuun yliopisto, Joensuu, 359-401.
Borgström, Suvi (2009): Mitä hyötyä susista on? - Ekosysteemipalvelut ja suurpetojen suojelu. Oikeus 3/2009, 280-300.
Borgström, Suvi (2011):  Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.
Koskela, Tarja (2010): Eläintenpitokielto eläinsuojelulain vastaisten tekojen seuraamuksena, Pro gradu tutkielma.

Yleisiä:

Maaseudun Uusi Aika -lehden eläinteemanumero 2/2007. (toim. Ratamäki, Outi & Schuurman, Nora) luettavissa: http://www.mua.fi/arkisto-mua-lehti/2007/

Lisälähteitä (myös ulkomaisia) voi etsiä YKES:n nettisivuilta: https://elaintutkimus.wordpress.com/