OPETUSTARJONTA

 

Kesän 2017 opetustarjonta
Lukuvuoden 2017-2018 ohjelmien suunnittelu on käynnissä:
Joensuun kampuksen koordinoimia opintoja Kuopion kampuksen koordinoimia opintoja

 

Esittelysivut aloittain

Humanististen tieteiden opinnot Psykologian opinnot
Kasvatustieteelliset opinnot Teologian opinnot
Kauppatieteiden ja matkailualan opinnot Terveystieteiden ja farmasian opinnot
Luonnontieteiden opinnot Yhteiskuntatieteiden opinnot
Oikeustieteiden opinnot Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

 

Opetusohjelmat, alat ja opetusmuodot

Ne löytyvät  Opintopolku.fi-verkkopalvelusta. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tarjontaamme suoraan:

Joensuun kampuksen koordinoimat opinnot: Kuopion kampuksen koordinoimat opinnot:
Humanistiset tieteet  
Kielet  
Kasvatustieteet ja psykologia Kasvatusala
Kauppatieteet ja matkailu Kauppatieteet
Luonnontieteet Luonnontieteet
Oikeustieteet  
Teologia  
Terveysala Terveystieteet ja farmasia
Yhteiskuntatieteet Yhteiskuntatieteet
Opetusmuodoittain:  
Verkko-opinnot Verkko-opinnot
Itsenäiset opinnot Itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Kasvatusala

Lukuvuosi 2016-2017 Lukuvuosi 2017-2018:
Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan perusopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Erityispedagogiikan syventävät opinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Kasvastus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Kasvastus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Opetushallinnon perusopinnot Opetushallinnon perusopinnot

Humanistiset alat

Lukuvuosi 2016-2017: Lukuvuosi 2017-2018 (päivitettävänä):
Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Historian perusopinnot Historian perusopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Kirjallisuuden perusopinnot
  Kirjallisuuden aineopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Kulttuuriantropologian perusopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Kulttuuriantropologian aineopinnot
Mediankulttuurin ja viestinnän perusopinnot Mediankulttuurin ja viestinnän perusopinnot
Mediankulttuurin ja viestinnän aineopinnot  
Ortodoksisen teologian perusopinnot Ortodoksisen teologian perusopinnot
Ortodoksisen teologian aineopinnot Ortodoksisen teologian aineopinnot
Ruotsin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Ruotsin kielen aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Suomen historian aineopinnot Suomen historian aineopinnot
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot Suomi toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
  Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Yleisen historian aineopinnot Yleisen historian aineopinnot
Yleisen teologian perusopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Yleisen teologian aineopinnot Yleisen teologian aineopinnot

Yhteiskunnallinen ala

Lukuvuosi 2016-2017 Lukuvuosi 2017-2018 (tulossa):
Filosofian perusopinnot Filosofian perusopinnot
Filosofian aineopinnot Filosofian aineopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
  Maantieteen aineopinnot
Matkailualan perusopinnot  
Oikeuspsykologian perusopinnot Oikeuspsykologian perusopinnot
Psykologian perusopinnot Psykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Psykologian aineopinnot
Sosiaalihallintotieteen aineopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalityön perusopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Sosiaalityön aineopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Sosiologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Sosiologian aineopinnot Sosiologian aineopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Lukuvuosi 2016-2017: Lukuvuosi 2017-2018 (päivitettävänä):
Johtamisen aineopinnot Johtamisen aineopinnot
Kauppatieteen perusopinnot Kauppatieteen perusopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Laskentatoimen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Markkinoinnin aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Urheilujohtamisen aineopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot

 

Oikeustieteet

Lukuvuosi 2016-2017: Lukuvuosi 2017-2018 (päivitettävänä):
Empiirisen oikeustutkimuksen perusopinnot Empiirisen oikeustutkimuksen perusopinnot
Eurooppaoikeuden perusopinnot Eurooppaoikeuden perusopinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Eurooppaoikeuden aineopinnot
Eurooppaoikeuden syventävät opinnot Eurooppaoikeuden syventävät opinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Finanssioikeuden perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Finanssioikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Hallinto-oikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Hallinto-oikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden syventävät opinnot Hallinto-oikeuden syventävät opinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot
  Julkisten hakintojen perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen syventävät opinnot Lainsäädäntötutkimuksen syventävät opinnot
  Lainvalmistelun perusopinnot
Metsäoikeuden perusopinnot Metsäoikeuden perusopinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen syventävät opinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen syventävät opinnot
Siviilioikeuden perusopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Siviilioikeuden aineopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Siviilioikeuden syventävät opinnot Siviilioikeuden syventävät opinnot
Sosiaalioikeuden perusopinnot Sosiaalioikeuden perusopinnot
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Valtiosääntöoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Venäjän oikeus -perusopinnot Venäjän oikeus -perusopinnot
Yleiset oikeusjärjestysopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Ympäristöoikeuden perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Ympäristöoikeuden aineopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Ympäristöoikeuden syventävät opinnot Ympäristöoikeuden syventävät opinnot
Yritysjuridiikan perusopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
Yritysjuridiikan aineopinnot Yritysjuridiikan aineopinnot

Luonnontieteet

Lukuvuosi 2016-2017: Lukuvuosi 2017-2018:
Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot Fysiikan aineopinnot
Kemian perusopinnot Kemian perusopinnot
Kemian aineopinnot Kemian aineopinnot
Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Matematiikan aineopinnot Matematiikan aineopinnot
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio

Terveys ja hyvinvointi

Lukuvuosi 2016-2017: Lukuvuosi 2017-2018:
Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot
  Ergonomian aineopinnot
Farmasian perusopinnot Farmasian perusopinnot
Fysiologian perusopinnot  
Gerontologian perusopinnot Gerontologian perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Hoitotieteen aineopinnot
Hoitotyön johtaminen Hoitotyön johtaminen
Kansanterveystieteen perusopinnot Kansanterveystieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Kansanterveystieteen aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot Liikuntalääketieteen perusopinnot
Liikuntalääketieteen aineopinnot Liikuntalääketieteen aineopinnot
Lääketieteen perusteita Lääketieteen perusteita
Ravitsemustieteen perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot

Ravitsemustieteen aineopinnot

Ravitsemustieteen aineopinnot
Terveyshallintotieteen aineopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Terveystaloustieteen perusopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Urheiluravitsemuksen perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot