Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen 

Olemassa olevien tutkimusaineistojen jatkokäyttö on taloudellista ja säästää rajallisia resursseja. Tutkijan kannattaa hyödyntää tutkimuksessaan jo olemassa olevia tutkimusaineistoja, koska

 • tutkimuksen tekeminen nopeutuu
 • valmiit aineistot voivat toimia oman aineiston vertailuaineistona tai oman aineiston voi yhdistää olemassa oleviin aineistoihin 
 • tutkimusresursseja säästyy, kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse.


Toisten tuottamien materiaalien käytössä on huomioitava niiden käyttöehdot. Käyttöehdot määritetään tavallisesti lisenssillä. Aineistot voivat olla täysin vapaasti hyödynnettäviä tai niiden käyttöön voi olla määritetty käyttörajoitteita.

Tutkimusaineistoja voit etsiä hakupalvelujen, data-arkistojen ja portaalien kautta. Haussa kannattaa hyödyntää yleisiä asiasanoja (eri tieteenalojen asiasanoja Finto-palvelusta), joilla aineistoa on mahdollisesti kuvailtu.

Suomalaisia data-arkistoja ja -palveluja

 • Aila / Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto, FSD 
 • AVAA / avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta, CSC
 • Etsin / metadatan julkaisualusta, CSC
 • Kielipankki / teksti- ja puheaineistoja, FIN-CLARIN 

Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten avoimen datan portaaleja

Eurooppalaisia data-arkistoja ja -palveluja

 • CESSDA / eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri, sisältää maakohtaiset arkistot
 • European Data Portal / eurooppalainen julkisen sektorin dataportaali
 • European Union Open Data Portal / EU-instituutioiden avoimen datan portaali
 • EUDAT / B2SHARE, eurooppalainen tutkimusdatainfrastruktuuri ja palvelukokonaisuus 
 • OpenAIRE / eurooppalainen open access -infrastruktuuri
 • Zenodo / eri tieteenalojen tutkimusdata-arkisto, OpenAIRE 

Muita data-arkistoja ja -palveluja

 • Data repositories / lista eri tieteenalojen data-arkistoista
 • re3data.org / kansainvälinen tieteenalakohtaisten tutkimusdata-arkistojen hakemisto, sisältää myös ei-avoimia arkistoja 
 • OpenDOAR / data- ja julkaisuarkistojen hakemistopalvelu
 • Pangaea / geo- ja biotieteiden data-arkisto
 • Dryad / luonnon- ja lääketieteen data-arkisto 


Lisätietoa: 

Dataan viittaaminen