Vaikuttava teknologia

Hankkeen esittely:

Vaikuttava teknologia –hankkeessa kehitetään yläkoulun fysiikan ja kemian opetukseen soveltuvia projektipohjaisia teknologisen innovaation suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuuksia. Luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä oppilaat soveltavat fysiikan ja kemian sekä muiden aineiden tietoja ja taitoja yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi oppimiskokonaisuuksissa linkitetään luonnontieteet elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan tekemällä yhteistyötä paikallisten teknologia-alan yritysten kanssa. Kehitystyössä on alusta alkaen mukana opettajia, jotka myös testaavat niiden toimivuutta omassa opetustyössään. Oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota, teknologista lukutaitoa, asenteita teknologiaa kohtaan sekä heidän käsitystään fysiikan ja kemian hyödyllisyydestä. Tällä ja elinkeinoelämän yhteyksillä pyritään lisäämään luonnontieteiden ja teknologia-alojen kiinnostavuutta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Oppimiskokonaisuudet tukevat uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista, jotka korostavat fysiikassa ja kemiassa aiempaa enemmän sekä teknologiakasvatusta että oppiaineiden tietojen soveltamista monipuolisesti eri tilanteissa.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Jesse Hietala, Itä-Suomen yliopisto, jesse.hietala ( at ) uef.fi

Yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt:

Joensuun normaalikoulu, Lyseon peruskoulu, Pielisjoen koulu, Kontiolahden koulu, Kummun koulu, Ylikiimingin koulu

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja materiaalit

Hankemateriaalit peda.netissä.