Perustietoja kirjastosta

Joensuun ja Kuopion yliopistojen kirjastot yhdistyivät Itä-Suomen yliopiston kirjastoksi vuoden 2010 alussa. Kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, joka tarjoaa modernit kirjasto- ja tietopalvelut erityisesti yliopiston 3000 hengen henkilöstölle ja 13 000 opiskelijalle. Samalla se on avoin kaikille tiedontarvitsijoille. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on yksi hallinnollinen kokonaisuus, johon kuuluvat Joensuun ja Kuopion  kampuskirjastot sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto.

Monitieteisen ja laaja-alaisen yliopiston kirjaston kokoelmat ja asiantuntemus painottuvat yliopiston perustehtävien mukaisesti. Yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampuskirjastojen kokoelmien helppo saatavuus toisille kampuksille sekä digitaalisen kirjaston palvelujen käyttö eri kampuksilla tukevat yliopiston monitieteisyyden tavoitetta.

Kirjasto tarjoaa käyttöön painettuja ja elektronisia tietoaineistoja, hoitaa yliopiston elektronista julkaisutoimintaa, myy yliopiston julkaisuja sekä opettaa tiedonhankintaa. Kirjaston erityistehtävänä on toimia vapaakappalekirjastona ja EU:n tallekirjastona.

Kirjaston laatukäsikirja

Kirjaston työjärjestys